Spółka zapewnia globalne, kluczowe dla działalności firm, usługi klasy korporacyjnej w obszarze baz danych. Świadczone są przez jednego partnera, w zakresie platform baz danych Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server i SAP Sybase/MaxDB/HANA oraz platform baz danych MySQL, MariaDB, PostgreSQL i MongoDB dostępnych na licencji Open Source

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, największy dostawca niezależnego wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformował dziś o rozszerzeniu oferty wielokrotnie nagradzanej usługi wsparcia, zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwa i migracji na platformy baz danych dostępne na licencji Open Source, w tym MySQL, MariaDB, PostgreSQL i MongoDB.

Rimini Street zatrudnia niemal 400 pełnoetatowych pracowników technicznych specjalizujących się w problematyce baz danych. Z usług firmy w tym obszarze skorzystało już ponad 1 400 klientów z całego świata. Zaufali oni oferowanemu przez Rimini Street wsparciu w obszarze platform baz danych. Obejmuje ono gwarantowany czas reakcji personelu technicznego nieprzekraczający 10 minut – dla krytycznych zdarzeń o priorytecie P1 – w każdym miejscu na świecie. Dotyczy to wsparcia platform komercyjnych i dostępnych na licencji Open Source w centrach danych i w środowisku chmurowym. Obsługiwani klienci to spółki z list Fortune 500 i Global 100, dysponujące największymi i najbardziej złożonymi infrastrukturami baz danych z tysiącami instancji w licznych krajach, jak również średnie przedsiębiorstwa posiadające instancje w ramach jednej bazy danych. Reprezentują oni takie branże jak produkcja, dystrybucja, energetyka, handel detaliczny, hotelarstwo, transport, usługi finansowe, opieka zdrowotna, sektor publiczny, wojsko, obronność, technologia, media czy telekomunikacja.

Jeden dostawca usług wsparcia dla zróżnicowanego, rozwijającego się środowiska korporacyjnych baz danych

Oferowana przez Rimini Street ujednolicona, niezależna od dostawcy usługa obejmująca bazy danych, przyczynia się do uproszczenia zarządzania operacyjnego coraz bardziej zróżnicowanymi i rozrastającymi się środowiskami baz danych obejmującymi całe przedsiębiorstwo. Poprawia wydajność systemu, wyniki i zadowolenie użytkowników, oferując jednocześnie możliwość oszczędności i optymalizacji wykorzystania zasobów. Uwalnia też zasoby IT – czas, środki pieniężne i personel – umożliwiając klientom skoncentrowanie się na bardziej strategicznych priorytetach biznesowych.

Wszyscy klienci otrzymują co najmniej jednego, przydzielonego im konsultanta technicznego ds. podstawowego wsparcia. Korzysta on z pomocy zespołu wykwalifikowanych ekspertów ds. baz danych, których doświadczenie zawodowe wynosi średnio 20 lat. Zastrzeżone, objęte toczącą się procedurą patentową, narzędzia sztucznej inteligencji wykorzystywane są do analizy specjalistycznej wiedzy setek konsultantów technicznych Rimini Street, aby już po upływie kilku sekund określić zasoby niezbędne do rozwiązania problemów klienta. Ocena zadowolenia klientów spółki, którym zostało udzielone wsparcie, waha się pomiędzy 4,9 a 5 (gdzie ocena „5” oznacza „doskonały”).

Bazy danych Open Source bardziej popularne

Według rankingu autorstwa DB-Engines z 2021 r., pod względem popularności, bazy danych Open Source prześcignęły już komercyjne[1]. Składa się na to wiele czynników, w tym oszczędności w obszarze kosztów licencji i wsparcia, unikanie problemów dotyczących zgodności z postanowieniami umów licencyjnych i elastyczność uruchomienia.

Rimini Street wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi baz danych Open Source klasy korporacyjnej

Wzrost popularności baz danych Open Source skutkuje pojawianiem się nowych wyzwań stawianych przed dyrektorami IT i ich zespołami. Dotyczą one w szczególności tradycyjnego modelu wsparcia w ramach licencji Open Source, obejmującego zasoby wewnętrzne, model operacyjny oparty na metodzie prób i błędów i pomoc społeczności użytkowników. Wszystko to nie zapewnia odpowiedniego poziomu wsparcia niezbędnego w zakresie kluczowych dla działalności danego podmiotu zadań.

Wsparcie wewnętrzne oznacza często zdobywanie wiedzy w trakcie użytkowania danego rozwiązania, ponieważ umiejętności nabytych przez administratorów baz danych nie można zazwyczaj wykorzystać bezpośrednio w przypadku innej platformy. Wsparcie społeczności użytkowników produktów Open Source jest z kolei pozbawione możliwości uzyskania szybkiej, rzetelnej i dostępnej całodobowo odpowiedzi, której potrzebują pracownicy działów IT. Nie zapewnia również odpowiedniego doświadczenia w obszarze aplikacji korporacyjnych w zakresie wymogów obejmujących poprawę wydajności, bezpieczeństwo, wirtualizację, diagnostykę systemu i wysoki poziom dostępności. Usługi Rimini Street obejmujące bazy danych Open Source są odpowiedzią na te wyzwania. Zapewniają poziom wsparcia, którego nie da się osiągnąć poprzez działania wewnętrzne, wsparcie społeczności czy dostawcy, który może nie mieć takich możliwości zapewnienia rozbudowanego i kompleksowego zespołu konsultantów technicznych klasy korporacyjnej czy całodobowych, globalnych usług, co Rimini Street.

„Opcje wsparcia wewnętrznego i ze strony społeczności nie są wystarczające dla pracowników działów IT, którzy chcą rozszerzyć stosowanie produktów Open Source i jednocześnie spełnić wymogi poziomu usług w swojej firmie” – powiedział R „Ray” Wang, główny analityk i założyciel Constellation Research. – „Niezbędny jest model wsparcia oprogramowania klasy korporacyjnej, który nie tylko wypełnia tę niszę na rynku, lecz także pomaga w uproszczeniu zarządzania nowymi i aktualizowanymi bazami danych, dostępnymi na zasadach komercyjnych oraz Open Source, stosowanymi w ramach jednego przedsiębiorstwa”.

 

Fachowa migracja z komercyjnej bazy danych do Open Source

Uzupełniając ujednolicone usługi obejmujące bazy danych, Rimini Street oferuje również doradztwo w zakresie migracji, a także usługę pełnej migracji baz danych. Dzięki temu umożliwia organizacjom bezproblemową i metodyczną dywersyfikację środowiska baz danych oraz wykorzystanie platform Open Source tam, gdzie jest to możliwe. W ten sposób umożliwia im optymalizację kosztów i uzyskanie korzyści operacyjnych. Rozległa wiedza specjalistyczna firmy pozwala klientom na opracowywanie i realizację strategii migracji wybranych działań i instancji z komercyjnych baz danych do rozwiązań dostępnych na licencji Open Source. Co ważne, usługa ta obejmuje cały proces migracji oprogramowania – od planowania strategicznego, przez przeprowadzenie migracji, aż po uruchomienie systemu.

Innowacyjne usługi zarządzania aplikacjami i bezpieczeństwa baz danych

Rimini Street oferuje kompleksowy pakiet usług zarządzania aplikacjami i zaawansowanych usług bezpieczeństwa baz danych dla platform komercyjnych i Open SourceUsługi zarządzania aplikacjami dostarczane przez Rimini Street (AMS – Application Management Services) obejmują aktywną kontrolę stanu bazy danych i całodobowy, kluczowy dla działalności, monitoring wydajności i operacji. Umożliwia on technikom firmy identyfikację i rozwiązanie potencjalnych problemów, zanim wpłyną negatywnie na pracę systemu i użytkowników. Z kolei usługa zaawansowanego bezpieczeństwa baz danych (ADS – Advanced Database Security) zawiera innowacyjne, sprawdzone oprogramowanie i technologię będącą w stanie blokować zidentyfikowane wektory ataku i słabe punkty w kilka godzin, a nie tygodni, miesięcy czy lat. Pozwala też uniknąć drogich testów, co zdarza się w przypadku stosowanego przez dostawców oprogramowania przestarzałego i niewystarczającego modelu usuwania luk w zabezpieczeniach.

„Klienci zaangażowali nas do rozszerzenia naszego nagradzanego, wyjątkowo responsywnego wsparcia poza środowisko ich baz danych na czołowe bazy danych Open Source oraz skorzystali z oferowanych przez nas usług migracji baz danych” – powiedział Seth A. Ravin, CEO Rimini Street. – „Rimini Street umożliwia organizacjom maksymalizację poziomu wykorzystania i wartości komercyjnych platform baz danych, jak i tych dostępnych na licencji Open Source w całym przedsiębiorstwie i w ramach usług świadczonych przez jednego partnera aplikacji. Wszystko to dzięki ofercie bezproblemowej usługi charakteryzującej się wyjątkowo szybkim czasem reakcji, stosowanej w ramach wszystkich platform baz danych. Nasi klienci czerpią korzyści ze sprawdzonej wiedzy specjalistycznej Rimini Street w zakresie baz danych, rozbudowanego zespołu specjalistów, szerokiego zakresu usług i możliwości świadczenia ich w skali przedsiębiorstwa”.

Więcej informacji na temat oferowanych przez Rimini Street usług obejmujących bazy danych znajduje się tutaj.

 

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 4200 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com oraz na profilu @riministreet w serwisach Twitter, FacebookLinkedIn.