Zaledwie 29,3% firm handlowych może pochwalić się dostarczaniem większości zamówień do klientów, już na następny dzień po ich złożeniu. Jednocześnie aż 32,3% przedsiębiorców z tej branży deklaruje, że wdrożenie pracownika magazynu zajmuje w ich firmie miesiąc.

W świetle dynamicznego otoczenia biznesowego, które wymaga nie tylko sprawnego funkcjonowania, lecz również ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków i oczekiwań klientów, pojawia się wymóg szczególnej efektywności w przedsiębiorstwach z branży handlowej. Tylko najlepsi, którzy doskonale opanowali jej sprawne zwiększanie, są w stanie wyprzedzić konkurencję.

Jakie czynniki mają wpływ na poziom efektywności? Co rzutuje na sukces lub niepowodzenie rodzimych firm handlowych? Jak polskie przedsiębiorstwa z tej branży radzą sobie z wyzwaniami wynikającymi z aktualnej sytuacji geopolitycznej? Sente postanowiło to zweryfikować. W tym celu w okresie od października do grudnia 2023 przeprowadzone zostało badanie „Efektywność działania polskich firm handlowych”.

Nieefektywne wdrażanie pracowników magazynu to straty, które mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie

W ramach badania zespół pracujący nad nim przeprowadził pogłębione wywiady ze 133 przedstawicielami polskich firm handlowych. Jego głównym celem było zweryfikowanie i przeanalizowanie tego, jak efektywnie działają przedsiębiorstwa z tej branży, jakie procesy funkcjonują w nich wydajnie, a które mają potencjał do poprawy i wprowadzenia usprawnień. Dodatkowym celem badania było sprawdzenie, czy polskie firmy handlowe musiały zrezygnować z jakichś inicjatyw w obliczu kryzysu, z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie oraz jakie kwestie obrały za cele strategiczne na kolejny rok.

W ręce czytelników zostaje oddany raport, którym Sente ilustruje stan faktyczny oraz chce zainspirować przedstawicieli firm z branży handlowej do analizy własnej sytuacji i indywidualnej weryfikacji, które procesy odbiegają pod kątem efektywności od przyjętych na rynku standardów.

Luka kompetencyjna na rynku pracy stanowi jedno z głównych wyzwań, przed którym stoją firmy handlowe

Wyniki badania „Efektywność działania polskich firm handlowych” zamieszczone w raporcie mogą stanowić cenne informacje dla przedsiębiorców z branży handlowej. Wymagają one jednak skrupulatnej analizy uwzględniającej specyfikę działania i własną sytuację. To zadanie domowe, które musicie Państwo wykonać samodzielnie, choć, jak zapowiadają twórcy raportu, z przyjemnością służą wsparciem w razie wątpliwości lub pytań.

Dla ogólnego lepszego zrozumienia kontekstu i wyników, do udzielenia komentarza zaproszonych zostało 7 ekspertów dobrze znających i rozumiejących branżę. Wśród nich znaleźli się:

Pobierz raport z badania Sente „Efektywność działania polskich firm handlowych” >> https://ubld.cc/hmdqo