Prognozy dla przemysłu produkcyjnego na rok 2023 zawierają zarówno szereg wyzwań, jak i możliwości. Wskazaliśmy siedem trendów, które mogą mieć istotny wpływ na obraz branży produkcyjnej w Europie i Wielkiej Brytanii.

Kryzys energetyczny stanowi zagrożenie dla europejskiego sektora przemysłowego.

Największym wyzwaniem, przed którym stoją producenci w 2023 roku, jest umiejętność radzenia sobie z przerwami w dostawach energii. Ceny energii w kluczowych regionach przemysłowych są bardzo wysokie, ponieważ kraje walczą o zapewnienie bezpiecznego źródła energii.

Analizując dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego można zauważyć, że hurtowe ceny energii elektrycznej i gazu wzrosły 15-krotnie od początku 2021 roku(1).

Komisja Europejska opublikowała plan działania dla sektora energetycznego, w którym „cyfryzacja” jest kluczowym czynnikiem, który umożliwi poprawę efektywności i zintegrowanie źródeł odnawialnych. Analogicznie, sposób zarządzania zużyciem energii przez producentów stanie się bardziej zależny od urządzeń IoT (internet rzeczy).

 

Technologia IoT przynosi różne korzyści w zakresie łączności i współpracy między sieciami, które mogą monitorować i zajmować się codziennym operacyjnym zużyciem energii. Technologia ta może być ściśle powiązana z produktywnością i działaniami na hali, aby zmierzyć efektywność procesu, jednocześnie identyfikując sposoby zmniejszenia zużycia energii. Forrester przewiduje, że 30 proc. producentów zdecyduje się na inwestycje w IoT, aby zmniejszyć swoje rachunki za energię(2).

Tworzenie odpornych na zagrożenia łańcuchów dostaw

Ciągłe problemy z łańcuchem dostaw, niestabilność na rynkach towarowych, blokady dostaw za granicą i rosnące koszty operacyjne nadal są wyzwaniem dla sektora produkcyjnego. Jak podaje Fortune, ponad 94 proc. firm z listy Fortune 1000 doświadczyło znacznych zakłóceń w łańcuchu dostaw, co odczuwają zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci.

60 proc. firm europejskich i amerykańskich planuje przeniesienie niektórych działań w ciągu najbliższych trzech lat.
– BCI Global

Czy nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć kwestię dostawców?

Zgodnie z danymi BCI Global 60 proc. firm europejskich i amerykańskich planuje odłożenie w czasie niektórych działań w ciągu najbliższych trzech lat. Firmy mimo droższych cen będą wybierały bezpieczne kierunki.

Załóżmy, że przerwy w dostawach spowodowały zauważalne opóźnienia twojej produkcji. W takim przypadku nadszedł czas, aby zbadać swoje możliwości zaopatrzenia. Menadżerowie zarządzający łańcuchem dostaw, którzy mierzą się z kolejnymi problemami zmieniają swoje podejście. Zamiast działać „just in time” wybierają „just in case”. Badania przeprowadzone przez BCI Global pokazują, że ponad 60% firm europejskich i amerykańskich planuje przeniesienie działalności w ciągu najbliższych trzech lat i preferuje mniej ryzykowne, ale bardziej kosztowne rynki, takie jak Czechy, Polska i Węgry (3).

Digitalizacja zarządzania łańcuchem dostaw

Firmy, które zajmują się kwestiami związanymi z łańcuchem dostaw, muszą rozważyć, jak ich procesy operacyjne mogą wspierać widoczność, planowanie popytu, planowanie dostaw i optymalizację zapasów. Aby osiągnąć odporność operacyjną, należy rozważyć, jaką rolę odgrywa technologia.

Digitalizacja zarządzania łańcuchem dostaw

Przedsiębiorstwa zajmujące się problemami związanymi z łańcuchem dostaw muszą rozważyć, w jaki sposób ich procesy operacyjne mogą wspierać widoczność, planowanie popytu, planowanie dostaw i optymalizację zapasów. Aby osiągnąć odporność operacyjną, należy rozważyć, jaką rolę w procesie zarządzania łańcuchem dostaw odgrywa technologia.

Wzrost liczby cyberataków

Cyberataki stają się coraz częstsze i bardziej wyrafinowane. W 2021 i 2022 roku branża produkcyjna jbyła najbardziej narażoną na cyberataki, które stanowiły 20 proc. podwójnych wymuszeń za pomocą oprogramowania ransomware (4).

Według Reuters liczba ataków ransomware wzrosła trzykrotnie od 2020 roku, przy czym wartość okupów wzrosła z 416 milionów dolarów w całym 2020 roku do 590 milionów dolarów tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku(5). Spowodowało to, że cyberprzestępcy coraz częściej obierają za cel bardziej znaczące branże ze względu na prawdopodobieństwo otrzymania zapłaty.

Niektóre ataki mogą mieć efekt przenoszenia się daleko poza ich pierwotne cele, ponieważ złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się. Producenci muszą inwestować w cyberbezpieczeństwo, aby chronić się przed tymi zagrożeniami. Forrester zaleca w celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestycje w bezpieczeństwo API, bezpieczeństwo wykorzystywanych rozwiązań opartych o chmurę, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, analitykę bezpieczeństwa, dostęp do sieci Zero Trust oraz ćwiczenia z zakresu symulacji kryzysowych(6).

Inwestowanie w warunkach spowolnienia gospodarczego

Globalna gospodarka stoi w obliczu wielu wyzwań, w tym rosnącego poziomu zadłużenia, niepewności politycznej i napięć handlowych. Według danych Forrestera z 2022 roku większość mieszkańców w USA (64 proc.) Wielkiej Brytanii (59 proc.) i Francji (55 proc.) jest zaniepokojona możliwością wystąpienia recesji (7). Pandemia, rosnąca niepewność gospodarcza, konflikt geopolityczny i eskalacja kosztów przyczyniły się do obecnego spowolnienia gospodarczego (8), które prawdopodobnie wpłynie na producentów. W rezultacie przedsiębiorstwa ponownie analizują koszty swoich wydatków. To skupienie się na esencjonalizmie spowoduje przerwanie transformacji i zmusi firmy do skupienia się na podstawowych czynnikach biznesowych: odporności i efektywności (9).

Jak przedsiębiorstwa mogą wzmocnić swoje bezpieczeństwo?

  1. Poprzez technologię cyfrowa
  2. Wdrożenie szybkich i elastycznych procesów
  3. Skupienie się na rozwiązywaniu problemów krótkoterminowych i wyzwaniach długofalowych

10 proc. budżetów na automatyzację zostanie przesunięte z transformacji na bezpieczeństwo

Według Forrestera, niepewność w gospodarce będzie skłaniać kadrę zarządzającą do myślenia o obniżeniu kosztów w odniesieniu do inwestycji w automatyzację, a zamiast tego do skupienia się na znanych problemach biznesowych i ryzyku (10). Producenci, którzy są w stanie dostosować się do zmieniających się warunków gospodarczych i zainwestować w nowe technologie i procesy, będą mieli dobrą pozycję, aby odnieść sukces w przyszłości.

Na przykład brytyjski producent elektroniki musiał być w stanie szybko reagować na potrzeby klientów i rozwój produktów. Doprowadziło to do decyzji o skupieniu się na podniesieniu swoich wewnętrznych procesów i środków jakości poprzez wdrożenie nowych technologii. Posunięcie to pozwoliło firmie zyskać rozwiązanie zapewniające zrównoważony wzrost w zakresie zarządzania priorytetami wydatków, elastyczności operacyjnej i ograniczania ryzyka.

Metaverse w przedsiębiorstwie

Metaverse przedsiębiorstwa to nowa technologia, która umożliwia wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w miejscu pracy. Technologia ta ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób pracy producentów poprzez umożliwienie im wizualizacji i interakcji ze złożonymi informacjami w nowy sposób. Raport Grand View Research wykazał, że globalny rynek metaverse dla przedsiębiorstw ma osiągnąć 678,8 mld USD do 2030 roku, rośnie Średni Złożony Roczny Wzrost, czyli osiągając w tym czasie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 39,4 proc. (11). Jak na razie branża produkcyjna wiedzie prym w coraz szerszym wykorzystaniu metaverse(12).

Wszystko zależy od dojrzałości biznesowej

Szerokie wykorzystanie metaverse może zająć trochę czasu, jednak to liderzy branży z dużymi budżetami jako pierwsi sięgają po nowe technologie. Firmy z rynku MŚP powinny wykorzystać swoje kompleksowe systemy zarządzania. Technologia powinna umożliwiać i ułatwiać redefiniowanie lub wymyślanie na nowo procesów i szkolenie zespołu w ramach cyfrowego systemu testowego, aby osiągnąć lepsze wyniki, zamiast powielać istniejące doświadczenia i przestarzałe techniki.

Zielona rewolucja na rynku

Świat stoi w obliczu kryzysu ekologicznego, a produkcja znajduje się na jego czele, ponieważ sam przemysł jest odpowiedzialny za 34 proc. emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej od drugiego kwartału 2021 roku(13). Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na swój ślad węglowy i zdecydowanie preferują kupowanie produktów przyjaznych środowisku (14).

W raporcie Euromonitora z 2023 roku stwierdzono, że nawyki zakupowe z czasów recesji prawdopodobnie doprowadzą do tego, że więcej konsumentów będzie oszczędnie podchodzić do zakupów. W związku z tym oczekuje się, że wzrośnie liczba osób dokonujących zakupów typu „Zero Waste”, a stosunek jakości do ceny, trwałość i jakość staną się bardziej istotnymi czynnikami kształtującymi decyzje zakupowe konsumentów(15).

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważony rozwój i bardziej ekologiczne praktyki przemysłowe, będziemy prawdopodobnie obserwować, jak producenci coraz częściej stosują zrównoważone praktyki i wytwarzają przyjazne środowisku produkty.

 

Liczba europejskich środowisk konsumenckich świadomych ekologicznie wzrośnie o 50 proc.(16)
– Forrester

 

Proekologiczny rynek zmieni sposób projektowania produktów

Producenci produktów detalicznych są dobrze przygotowani do zrozumienia i zarządzania swoim wpływem na środowisko, dzięki postępowi w cyfryzacji ich działań. Na poziomie priorytetów strategicznych, Forrester podkreśla, że 64 proc. z 200 międzynarodowych firm produkcyjnych określiło cele redukcji emisji gazów cieplarnianych jako część swojej strategicznej inicjatywy zrównoważonego rozwoju(17).

Znaczna część śladu węglowego produktu w produkcji i użytkowaniu jest określana w fazie jego projektowania. Rewolucja na rynku ekologicznym pozwala firmom na optymalizację kosztów, jakości i wydajności produktów o dłuższym cyklu życia, które mogą wytrzymać nieodwracalne skutki zmian klimatycznych i zająć się zupełnie nowymi obszarami zastosowań.

Przyszłość na rynku pracy

Po prawie trzech latach zakłóceń spowodowanych pandemią, producenci stoją przed nowymi wyzwaniami dotyczącymi przyciągania nowych osób do pracy. Przyszłość rynku pracy będzie prawdopodobnie kształtowana przez szereg czynników, w tym automatyzację, sztuczną inteligencję i elastyczność trybu pracy po pandemii. Pracownicy twojego zespołu są główną wartością firmy. Podjęcie działań w celu rekonfiguracji propozycji, które oferuje twoja firma może pomóc w pozyskaniu nowych osób, które będą mogły zostać zatrudnione.

Znajdź wartościowych pracowników

Ponieważ wiele firm nie jest w stanie przeprowadzić zewnętrznej rekrutacji na kluczowe stanowiska, Forrester przewiduje, że dojdzie do wzrostu rekrutacji wewnętrznych pracowników o 25 proc. (16). Wewnętrzne platformy dla rozwoju talentów otworzą szerszą dyskusję na temat zmiany kadry pracowniczej, przekwalifikowania i nadania pracownikom większej odpowiedzialności za ich karierę. Chcąc przyciągnąć nowe osoby do branży, firmy powinny ocenić swoją propozycję oferty zatrudnienia, aby spełnić oczekiwania potencjalnych pracowników, którzy szukają równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz możliwością zmiany.

Inwestycje w automatyzację zwolnią w 2023 roku

Automatyzacja jest już dobrze znana w branży produkcyjnej. Roboty mogą wykonywać powtarzalne, prozaiczne zadania szybciej i z precyzją, a także wykonywać nowe zadania. Jednak większość zadań automatyzacji przechodzi przez cykl realizacji statycznych procesów. W rezultacie organizacje zmieniają punkt ciężkości i szukają nowych możliwości, aby poprawić swoje inwestycje w automatyzację.

W tym roku Forrester przewiduje, że 35 proc. przedsiębiorstw, które zależą od fizycznych zdolności człowieka, zintegruje działania zgodnie z trendami w technologii(17). Dotyczy to również możliwości, które dają urządzenia IoT lub zmian stanu w aplikacjach wykorzystujących uczenie maszynowe, które będą przekształcać procesy biznesowe typu end-to-end.

Odniesienia :

1 The International Monetary Fund, Beating the European Energy Crisis, December 2022
2 Forrester, Predictions 2023 Smart Manufacturing, November 2022
3 BCI Global (2022, February 17). Reshoring Production Back to Europe and the US is on the rise, particularly for critical parts and final production processes
4 Zscaler, 2022 ThreatLabz State of Ransomware Report, 2022
5 Reuters, Cohn, C. (2021, December 11). Insurers run from ransomware cover as losses mount. 
6 Forrester, New Security Risk Planning Guide Helps CISOS Set 2023 Priorities, August 2022
7 Forrester, blogs, Forrester’s July 2022 Consumer Energy Index and Retail Pulse Survey, July 2022
8 Forrester, Manage Growth in a Economic Downturn, August 2022
9 Forrester, Predictions 2023: Automation and Robotics, October 2022
10 Forrester, Predictions 2023 Automation and Robotics, October 2022
11 Grand View Research, Metaverse Market Worth $678.8 Billion By 2030 | CAGR: 39.4%, March 2022
12 Forrester, Predictions 2023: Smart Manufacturing, November 2022
13 EuroStat, Eurostat releases for the first time estimates of quarterly EU greenhouse gas emissions, November 2022
14 Forrester, Predictions 2023: Europe, October 2022
15 Euromonitor, Understanding Sustainable Consumers, January 2023
16 Forrester, Predictions 2023: Europe, October 2022
17 Forrester, The State of Industrial Sustainability in 2022,  May 2022
18 Forrester, Predictions 2023: The Future of Work, November 2021
19 Forrester, Predictions 2023: Automation and Robotics, October 2022