Pierwsza część tego poradnika, była poświęcona temu, jakimi kryteriami można posiłkować się przy wyborze systemu ERP. Jak porównać dostępne rozwiązania, ich funkcje i moduły oraz temu, czy lepiej zdecydować się na narzędzie gotowe, czy też dostosowane do potrzeb.

Jednak nie mniej istotną kwestią jest wybór dostawcy systemu. Poszukiwania warto rozpocząć od sprawdzenia, czy wdrożenie będzie realizowane bezpośrednio przez producenta, czy też za pośrednictwem jednego z partnerów. Należy także zweryfikować jakim zapleczem personalnym dysponuje dany podmiot oraz fakt czy i w jakim zakresie zapewnia  opiekę serwisową już po produkcyjnym uruchomieniu systemu. Na co jeszcze zwrócić uwagę zastanawiając się nad wyborem dostawcy systemu ERP?

1.   Wybór metodyki wdrożenia

Wdrożenie stanowi pierwszy etap współpracy pomiędzy dostawcą oprogramowania a Twoim przedsiębiorstwem. Dlatego tak istotne jest, aby metodyka stosowana przez firmę dostarczającą system była właściwie dopasowana do specyfiki organizacji. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie efektywnych działań na wszystkich etapach współpracy. To następnie przyczyni się do osiągnięcia celów biznesowych stawianych przed projektem wdrożeniowym.

Do najpopularniejszych metodyk wdrożeń rozwiązań informatycznych należą:

  • metodyka zwinna – wykorzystywana jest w przypadku firm dynamicznych, których procesy zmieniają się szybko, a automatyzacja działań stanowi szansę na budowanie przewagi na rynku,
  • metodyka kaskadowa (klasyczna) – wybierana jest najczęściej przez firmy o stabilnej organizacji, dobrze udokumentowanych procesach operacyjnych i małej dynamice zmian.

2.   Doświadczenie, które posiada dostawca

Wybór metodyki wdrożeniowej jest jednym z kluczowych parametrów podczas poszukiwań

dostawcy systemu ERP. Równie ważne jest porównanie doświadczenia, jakim mogą może się oni pochwalić. Skala projektów realizowanych w przeszłości oraz referencje od innych klientów mogą być cenną wskazówką, która rozwieje wiele wątpliwości. Warto zapoznać się także z case studies opisującymi zakończone wdrożenia potencjalnego dostawcy. Znaczenie ma także doświadczenie w konkretnych branżach i obszarach biznesowych.


Porównanie systemów ERP- Jak to zrobić ?


3.   Możliwość późniejszej opieki serwisowej?

Wdrożenie samego systemu ERP nie powinno oznaczać końca współpracy z dostawcą. Najlepsze rozwiązania IT mogą okazać się mało efektywne, gdy brakuje dostępu do profesjonalnej obsługi serwisowej. Dlaczego jest to takie ważne? Wsparcie doświadczonych konsultantów jest potrzebne przede wszystkim na początku korzystania z nowego rozwiązania informatycznego. Niejednokrotnie potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji, by precyzyjniej dopasować wszystkie funkcje do potrzeb organizacji. Co więcej, niezwykle ważny jest stały dostęp do najnowszych wersji narzędzi, a także aktualizacje dopasowane do zmian prawnych. Korzystając z opieki serwisowej, zyskujesz pewność, że wykorzystywany system ERP zawsze będzie dostępny w najnowszej wersji podążającej za prawnymi nowelizacjami. Ponadto, stały kontakt z zespołem zapewnia możliwość sprawnego reagowania i usuwania awarii i usterek.

4.   Możliwości dalszego rozwoju oprogramowania

Potencjalny dostawca powinien doradzić także w kwestii możliwości dalszego rozwoju oprogramowania. Organizacja, która dynamicznie się rozwija i której potrzeby rosną, wymaga rozwiązań, które pozwolą na ewentualne modyfikacje przyjętych założeń. W wielu organizacjach otoczenie biznesowe charakteryzuje się nieprzewidywalnością: zmiany strategii działania, wchodzenie na nowe rynki, zmiany kanałów dystrybucji, dywersyfikacja asortymentu, które towarzyszą przedsiębiorcom na co dzień. W takim przypadku rozwiązanie musi nadążać za dynamicznym tempem przemian, które zachodzą w środowisku biznesowym i oferować doskonałą skalowalność.

5.   Możliwości integracji systemu z innymi narzędziami

Współpraca systemu ERP z wyspecjalizowanymi aplikacjami jest bardzo częstą praktyką, zwłaszcza w środowisku firm produkcyjnych. Dlatego tak istotne jest sprawdzenie, czy wybrany dostawca oferuje możliwość integracji z używanymi w przedsiębiorstwie narzędziami. Proces ten musi być przeprowadzony tak, aby możliwa była wymiana wszystkich potrzebnych danych pomiędzy różnymi rozwiązaniami w sposób szybki, automatyczny i niezawodny.

Podsumowanie

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem dostawcy systemu ERP, przede wszystkim musisz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

  • Na jaką metodykę wdrożenia się zdecydować? Klasyczną, zwinną, a może mieszaną?
  • Jakie są możliwości integracji systemu z innymi narzędziami informatycznymi?
  • Jakie możliwości dalszego rozwoju rozwiązania i opieki serwisowej oferuje dostawca?

Następnie skonfrontuj swoje cele i oczekiwania  z możliwościami oferowanymi przez potencjalnego dostawcę. Jego wybór może nie być łatwy, ale jest kluczowy dla powodzenia projektu wdrożeniowego.