Firmy decydują się na system ERP w celu poprawy efektywności swoich procesów biznesowych. Niezaangażowane systemy, dotychczasowe oprogramowanie i procesy ręczne stworzyły drogę do nowoczesnego systemu ERP, który pięknie usprawnia procesy, dane oraz ułatwia podejmowanie decyzji.

Jednak gra nie jest zakończona po  wdrożeniu systemu, prawdziwa praca i wyzwanie pojawiają się po starcie.  Rok po  „go-live” z wdrożenia ERP jest najbardziej istotne, określa to długoterminowy sukces systemu. Wyzwaniem jest to, że wiele organizacji nie zdają sobie sprawy z istotnych usprawnień procesów biznesowych po wdrożeniu ERP lub innego systemu.

Rzeczywisty zwrot z inwestycji pochodzi z działań po wdrożeniu, które występują w ciągu pierwszego roku. Działania powdrożeniowe muszą być skrupulatnie zaplanowane i wykonane dla systemu do wykonania w jego górnej formie. Przeprowadzenie przeglądu powdrożeniowego, określenie strategii zarządzania, ciągłe szkolenia i inne działania zapewniają ciągły sukces rozwiązania ERP.

Powinieneś zaplanować swoje działania powdrożeniowe w czasie, gdy prowadzisz testy akceptacyjne (UAT – user acceptance testing ). Plan powinien dotyczyć ludzi, procesów i technologii operacyjnego oprogramowania ERP.

Ludzie 

Główny zespół, który pracował nad go-live implantacji ERP powinien usiąść i omówić, co było udane w realizacji, co nauczyliśmy się z projektu, i co można zmienić w przyszłości. Zespół musi udokumentować wszystkie najważniejsze rzeczy któe wydażyły się podczas wdrożenia. Zapisane najważniejsze punkty przydaszą się do dalszej dyskusji,  analiza punktów z wdrożenia pomoże Wam w przyszłych projektach.

Ważne jest, aby przeprowadzić okresowe szkolenia użytkowników, które pomogą im poruszać się po systemie ERP.

Proces

Tak samo jak ważne jest szkolenie, tak samo ważne jest udokumentowanie nowego procesu. Kiedy po kilku latach, gdy członkowie podstawowego zespołu przenoszą się do innego działu lub opuszczają firmę, nie ma arbitralnej luki w wiedzy w systemie. Decyzje wykonywane są bez zrozumienia początkowych rozważań na temat tego, dlaczego system został stworzony w taki sposób. Dokumentacja procesów i istotnych decyzji pomoże wydłużyć żywotność rozwiązania ERP. Tak, system będzie ewoluować, ale w miarę rozwoju systemu, należy stworzyć pisemną wiedzę na temat wszelkich modyfikacji i procesów zachodzacych w firmie. Przyszli decydenci będą bardziej świadomi i będą mieli zrozumienie dla oryginalnej wizji systemu.

Przegląd po wdrożeniu jest bardzo ważny, aby upewnić się, że konfiguracja systemu odpowiada oczekiwaniom użytkowników końcowych i że nie ma żadnych „wąskich gardeł” dla użytkowników, aby wykonać swoją pracę.

Technologia

Wdrożone systemy, w tym ERP wymagają opieki i ciągłych Aktualizacji, muszą być zaplanowane i wdrożone odpowiednio, bez znaczącej przerwy użytkownika. Warto czytać (release note)informacje o nowych funkcjonalnościach które przynosi nowa wersja, i dbać to aby nasz system był aktualizowany na bieżąco .Trzeba być świadomym, jeśli nowa wersja systemu wymaga szkolenia, zamówmy takie u dostawcy.

myERP.pl współpracuje z wieloma firmami w polsce, pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie dla waszej firmy. Masz pytania? napisz do nas, chętnie pomożemy rozwiązać twój problem, wskazać system lub dostawce który spełni twoje oczekiwania.