Obecny klimat biznesowy stworzył niepewność dla projektów ERP. Jednak firmy, które polegają na dostawcy usług w chmurze zarządzanej, mogą mieć przewagę.

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dostawcy usług w chmurze zarządzanej mogą zapewnić stabilność w obliczu zakłóceń i jak pomagają firmom dostosować się do tak bezprecedensowych czasów.

 

O czym myślą firmy z hostowanymi i zarządzanymi w chmurze systemami ERP podczas pandemii COVID-19?

Jest kilka rzeczy, które widać. Po pierwsze, jest uznanie, że ze wszystkich rzeczy, o które firmy muszą się teraz martwić, nie muszą się martwić o stabilność swojego systemu ERP, ponieważ nadal działają. pracownicy pracują w domu na całym świecie i nadal są w stanie świadczyć krytyczne usługi dla firm, aby upewnić się, że działają bez żadnych usterek, co jest ostatnią rzeczą, o którą [firmy] muszą się teraz martwić.

Czy istnieją różnice w sposobie, w jaki kryzys wpływa na różne firmy?

Widać, że każda firma jest inaczej dotknięta kryzysem. Są firmy, których klientami są sieci hoteli lub linie lotnicze, ale są też dystrybutorzy żywności. Tak więc dla niektórych firm biznes spadł prawie do zera – lub do zera, jeśli zostali całkowicie zamknięci. Są firmy, które działają w branży produkcyjnej i mają 50% zdolności produkcyjnych. 

 

Jakie są inne specyficzne problemy, z którymi borykają się firmy?

 Firmy wciąż potrzebują uruchomiać swoje systemy. Nawet jeśli dziś nie prowadzą działalności, ponieważ zostały zamknięte, to nadal muszą być sprawne. Na przykład, sieci hotelowe mogą mieć teraz puste hotele, ale nadal otrzymują rezerwacje na przyszłość, więc nie mogą całkowicie zamknąć swoich systemów.Dostawcy usług ERP powinny analizować teraz obciążenie klientów, a jeśli jest ono zmniejszone, ponieważ zmniejsza się ilość transakcji dokonywanych przez ich systemy, to dostosowujemy się do potrzeb, aby móc im ulżyć w zakresie gotówki i płatności.

Czy zdolność dostawców usług w chmurze zarządzanej do pracy zdalnej jest dużą zaletą?

 To bardzo rzadkie, że musimy wejść do jednego z naszych centrów danych. Wciąż mamy do nich dostęp w razie potrzeby, ale większość pracy, jaką wykonujemy, to zdalny dostęp do tych serwerów. Więc nie musisz być fizycznie przy tych serwerach, aby coś zrobić. Jeśli spojrzeć na chmurę publiczną, nikt nie ma dostępu do banków serwerów AWS, więc wszystko co robimy na tych serwerach jest zdalne i czy robimy to z biura czy z domu, nadal jesteśmy w stanie działać.

Jak kryzys może wpłynąć na projekty ERP – wdrożenia lub aktualizacje – które klienci rozważają lub nad którymi pracują?

To nie jest pierwszy cykl, w którym widzieliśmy spowolnienie gospodarcze – można spojrzeć wstecz na 2008 lub 2000 rok wcześniej. Widzimy, że niektóre firmy przyspieszają swoje wewnętrzne projekty, ponieważ mają nadwyżkę mocy produkcyjnych, szczególnie w zakresie personelu. Ze względu na spowolnienie gospodarcze mogą one mieć większą dostępność do projektów, dlatego też rośnie presja na  organizację usług profesjonalnych, ponieważ firmy starają się przyspieszyć swoje harmonogramy i skrócić czas trwania projektów.

Jaka jest największa charakterystyka świadczenia usług w chmurze  w czasie kryzysu?

Firmy powinny nie rozpraszać uwagi swoich klientów; powinien być stały kontakt z nimi, aby zobaczyć, co mogą zrobić i czy są jakieś zmiany, które mogą wprowadzić do systemów, gdy przechodzą przez trudne czasy. Ale ostatecznie starać się pozostać w tle, upewniając się, że wszystko działa; nie próbujemy rozpraszać uwagi żadnego z klientów. Odsuwamy od siebie wszystko, co mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócić ich usługi; staramy się tylko zająć tylne miejsce i upewnić się, że są w stanie działać.