W czasach, gdy zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy, kluczowym jest również, aby przedsiębiorstwa i organizacje aktywnie dążyły do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. National, firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i włókien, potraktowała to wyzwanie bardzo poważnie i jest obecnie jednym z pilotażowych przedsiębiorstw testowych nowej funkcjonalności Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP. Pomaga ona firmom mierzyć ich wpływ na środowisko, oceniać wyniki i podejmować strategiczne działania w celu ograniczenia emisji i zużycia zasobów.

Na funkcję Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP natknąłem się podczas seminarium użytkowników w 2022 roku i od razu mnie ona zainteresowała. Zimą wzięliśmy udział we wspólnym projekcie wraz z FKG (Skandynawskim Stowarzyszeniem Dostawców Motoryzacyjnych) i RISE. Projekt miał na celu obliczenie emisji CO2e na poziomie produktu. W trakcie projektu zdaliśmy sobie sprawę, że nasz system ERP jest istotnym źródłem podstawowych danych wykorzystywanych do obliczania ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2e). Wtedy skontaktowałem się z Monitorem, aby przekazać, że jesteśmy zainteresowani byciem pilotażową firmą testową funkcji Zrównoważonego Rozwoju. Rolę tę ostatecznie przyjęliśmy i jesteśmy za to wdzięczni. Wiele się nauczyliśmy

Zakarias Gagner

Kierownik techniczny , National

Ponieważ klienci National naciskają na większą przejrzystość w zakresie wpływu CO2e zarówno na poziomie produktu, jak i firmy, Zrównoważony Rozwój w systemie Monitor ERP wydaje się idealnie odpowiadać ich potrzebom.

Funkcja Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP pomoże nam obliczyć nasz ślad CO2e, zarówno dla firmy jako całości, jak i dla naszych poszczególnych produktów. Jednak jego największa wartość polega na tym, że pomaga nam zidentyfikować grupy produktów, które mają największy wpływ na emisję CO2e – co pozwala nam określić pole do poprawy

Daniel Cervin

Kierownik ds. jakości i środowiska, National

Kluczową zaletą funkcji Zrównoważonego Rozwoju jest sposób, w jaki upraszcza obliczenia CO2e, wykorzystując dane już dostępne w Monitorze.

Możemy łatwo przekazywać te informacje klientom za pośrednictwem ofert, zamówień i faktur generowanych w Monitorze. System ma również zintegrowane funkcje umożliwiające wyraźne odniesienie do źródła danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Posiadanie kompleksowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, zebranych w jednym miejscu daje nam poczucie bezpieczeństwa

Daniel Cervin

Kierownik ds. jakości i środowiska, National

Ścisła współpraca z klientami przy opracowywaniu nowych funkcji jest dla nas w Monitorze ważną zasadą. Zaangażowanie firm takich jak National jako pilotażowych firm testowych pozwala nam uzyskać cenne informacje zwrotne i opinie od rzeczywistych użytkowników. Oznacza to, że możemy stworzyć produkt, który jest bardziej dostosowany i przydatny dla naszych klientów.