Wdrożony w Metrze Warszawskim system Infor LN wspiera finanse i księgowość, zarządzanie sprzedażą, gospodarkę materiałową i remontową oraz kontroling, budżetowanie i raportowanie. Wartość kontraktu zrealizowanego przez S&T przekroczyła 7 milionów złotych.

Warszawa, 25 stycznia 2022 roku – S&T poinformowało o zakończeniu wdrożenia oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Infor LN™ w spółce Metro Warszawskie.

Z usług warszawskiej kolei podziemnej korzysta każdego dnia nawet 750 000 pasażerów, a rocznie jest ich niemal 200 milionów. Wraz z rozbudową sieci połączeń – na ukończeniu są prace związane z przedłużeniem drugiej linii metra, planowana jest także budowa linii M3 – wartości te rosną. Spółka zatrudnia obecnie ponad 2 600 pracowników. Poza realizacją przewozów pasażerskich odpowiada za bieżące utrzymanie oraz eksploatację tuneli, stacji, taboru i urządzeń oraz nadzór nad pracami budowlanymi.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania

W związku z systematycznym rozwojem prowadzonej działalności i zwiększaniem skali działania Metro Warszawskie poszukiwało nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia skuteczne zarządzanie rosnącą złożonością technologii, działań, informacji i zasobów, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, zwiększa doskonałość operacyjną oraz pomaga zapewnić najwyższy poziom satysfakcji klienta. Po wnikliwej analizie rynku i dostępnych rozwiązań wybrano oprogramowanie korporacyjne Infor LN™.

Metro Warszawskie poszukiwało systemu, który wsparłby funkcjonowanie spółki w holistyczny sposób. Absolutnie priorytetowe były tu zwłaszcza możliwości wsparcia bieżącej obsługi firmy oraz narzędzia do zaawansowanej analizy danych, pozwalające przekształcić je w użyteczne zasoby biznesowe.

 

Kluczowa dla realizacji projektu była migracja danych obejmująca przeniesienie ponad 95 tysięcy rekordów z dotychczas używanych aplikacji. Bez tego procesu i zaangażowania kluczowych użytkowników nie udałoby się uruchomić nowego rozwiązania.

Radosław Zacharewicz

Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce

 

Jednym z głównych oczekiwań do nowego systemu było jak najszersze uwzględnienie wymagań biznesowych przez standardowe funkcje systemu. Dzięki temu udało się skrócić czas konieczny do wdrożenia nowego rozwiązania i ograniczyć nakłady na utrzymanie systemu. Dzięki technologii Infor LN™, kluczowe z biznesowego punktu widzenia wymagania dotyczące obsługi gospodarki remontowej i utrzymania ruchu zrealizowane zostały niemal „od ręki”, bez wprowadzania personalizacji czy zmian programowych.

System uruchomiono w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne wykorzystujące technologie chmurowe dostępne w modelu Platform as a Service (PaaS – platforma jako usługa). Oprogramowanie wyposażone zostało dodatkowo w platformę Infor – InforOS® – współpracującą z domenowymi rozwiązaniami Metra Warszawskiego oraz zapewniającą wparcie i obsługę IIoT (ang. Industrial Internet of Things – przemysłowy internet rzeczy).

Rezultaty biznesowe

Nowy system pomaga zapewnić sprawną realizację potrzeb biznesowych oraz wymagań technicznych spółki Metro Warszawskie. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego sytemu ERP, Metro Warszawskie może optymalizować i zwiększać efektywność obsługi procesów w kluczowych obszarach, jak serwis i utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, finanse i kontroling, sprzedaż, zakupy oraz gospodarka magazynowa. Infor LN™ łączy dane i procesy z aplikacjami biznesowymi i zasobami wiedzy techniczno-eksploatacyjnej, może dostarczać szczegółowych obserwacji biznesowych, wykorzystując informacje pozyskiwane z systemów automatyki kontrolno-pomiarowej.

System Infor został uruchomiony dla ponad 400 bezpośrednich użytkowników. Dzięki temu, że firma S&T zapewniła wirtualne środowisko utrzymaniowe w modelu PaaS, możliwe było sprawne i bezpieczne wyłączenie z eksploatacji dotychczas używanego oprogramowania finansowo-księgowego.

Wypowiedzi uzupełniające

Wdrożenie w Metrze Warszawskim zrealizowaliśmy w oparciu o metodykę zarządzania projektami zgodną z Prince2™. Przygotowanie i uruchomienie systemu podzielone było na dwa etapy. Mimo że wszystkie prace uruchomieniowe prowadzone były w trakcie pandemii, to dzięki wykorzystaniu środowiska dostępnego w modelu PaaS większość z nich mogliśmy wykonać zdalnie, ograniczając do niezbędnego minimum fizyczne spotkania z klientem. Dostarczone przez S&T rozwiązanie spełnia wymagania biznesowe Metra bez konieczności modyfikowania standardowej wersji oprogramowania. Szybka i skuteczna realizacja kontraktu potwierdza nasze wysokie kompetencje w zakresie wdrażania najnowocześniejszych narzędzi IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Radosław Zacharewicz

Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce

Użytkownicy warszawskiego metra często nie zdają sobie sprawy z jakimi wyzwaniami wiąże się zarządzanie tak wysoce wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, aby zapewnić im sprawną komunikację. Wdrożony w Metrze Warszawskim system Infor LN™ to oprogramowanie przeznaczone dla wiodących globalnych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach biznesowych. Jesteśmy przekonani, że z nawiązką spełni pokładane w nim oczekiwania, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji cyfrowej spółki oraz dalszego zwiększenia jej zwinności operacyjnej i poprawy efektywności biznesowej we wszystkich kluczowych obszarach.

Mariusz Siwek

Sales Director Poland and Baltics, Infor

O Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Metro Warszawskie to nowoczesne przedsiębiorstwo komunikacyjne. Jego kluczowym zadaniem jest realizacja przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie, bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra oraz zastępstwo inwestycyjne i nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra. Spółka korzysta z udostępnionej przez miasto st. Warszawa infrastruktury metra (tunele, stacje) i odpowiada za ich utrzymanie. Właścicielem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

O S&T

Spółka S&T jest jednym z największych, niezależnych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Związana z polskim rynkiem usług informatycznych od ponad 50 lat. Należy do międzynarodowej grupy, notowanej na giełdzie we Frankfurcie, zatrudniającej ponad 6 tys. pracowników w 32 krajach na całym świecie. Firma S&T specjalizuje się w implementacji zaawansowanych technologii informatycznych w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych.

Świadczy także usługi z zakresu wdrażania systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych oraz udostępniania wyspecjalizowanych pracowników IT. Jako jeden z niewielu integratorów na rynku polskim, dysponuje własną siecią 13 biur serwisowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7/365. S&T w Polsce zatrudnia ponad 450 pracowników, w tym certyfikowanych programistów, architektów IT, inżynierów wsparcia, analityków, testerów oprogramowania, specjalistów z zakresu administrowania siecią, ekspertów od zarządzania infrastrukturą sprzętową oraz konsultantów wdrożeniowych z zakresu finansów, kontrolingu, sprzedaży, logistyki, handlu detalicznego i produkcji. Kontrakt z Metrem Warszawskim jest kolejną umową S&T na wdrożenie systemu klasy ERP w sektorze transportu publicznego w Polsce.