Projekty wdrożeniowe ERP mają ogromny wpływ na Twoją organizację. Nawet jeśli są one wykonywane w sposób efektywny, pochłaniają dużo wysiłku, czasu i pieniędzy. Istnieje również inny koszt, wysiłek, czas i środki pieniężne nie mogą być inwestowane jednocześnie w innych obszarach swojej działalności. Więc lepiej wiesz, „dlaczego chcesz rozpocząć ten projekt”. To wszystko zaczyna się od zrozumienia korzyści i zalet systemu ERP dla Twojej firmy.

Widzieliśmy wiele „nieudanych projektów”, głównie ze względu na brak wiedzy, „dlaczego naprawdę potrzebujesz systemu ERP ?”. Co tak naprawdę chcecie osiągnąć ?” „Jakie są oczekiwane rezultaty? Oto kilka wspólnych przykładów powodów, dla których firmy wdrażają ERP:

Musimy wymienić nasze dotychczasowe systemy informatyczne
Nasza konkurencja wdrożyła system ERP
Musimy podążać za najnowszą ewolucją technologiczną
Firma konkurencyjna zwiększyła przychody i zmniejszyła koszty
Itp…

Niestety, te wspólne bodźce do wdrażania systemów ERP znacznie zwiekszają swoje szanse na nieudany projekt, a przynajmniej duże kłopoty podczas wdrożenia. Są one zbyt ogólne i niejasne. Ponadto, nie są one wystarczająco silne, aby zmotywować wszystkie zainteresowane strony do długiego wdrożenia.

Kluczowe korzyści i zalety ERP

Na podstawie naszych doświadczeń możemy zaproponować kilka lepszych powodów do wdrożenia nowego systemu.

 • Skalowanie Twojej organizacji w efektywny sposób
 • Zwiększenie obsługi klienta
 • Lepsze podejmowanie decyzji

 Skalowanie organizacji w efektywny sposób

Tworzenie organizacji jest bardzo ekscytujące, ale może być trudne. Wiele rozwijających się firm ma wrażenie, że uderzają w „szklany sufit”. System ERP na pewno może pomóc uczynić Twoje procesy bardziej solidne i skalowalne. Dla organizacji koncentrujących się na doskonałości operacyjnej, automatyzacja procesów ręcznych może zdecydowanie przyczynić się do wzrostu rentowności.

Ale uważaj, wdrożenie systemu ERP nie czyni procesów bardziej solidnymi i skalowalnymi automatycznie. Jest to powszechny błąd. Przeciwnie, mogą one spowodować, że przerwane procesy staną się jeszcze bardziej problematyczne. Będziesz w stanie osiągnąć zyskowny wzrost tylko wtedy, gdy skoncentrujesz się na następujących aspektach:

 • Uproszczenie i racjonalizacja:
  Zamiast wprowadzać nowe procesy i więcej wariantów procesów, należy najpierw skoncentrować się na ograniczeniu liczby procesów i wariantów procesów oraz na uczynieniu procesów prostszymi. Chociaż system ma potencjał, by wspierać praktycznie każdy proces, nie oznacza to, że powinien. Wręcz przeciwnie, wdrożenie ERP może być doskonałą okazją do zmniejszenia złożoności biznesu, a to się opłaci.
 • Standaryzacja:
  Trzymać się w miarę możliwości standardowych procesów, które są już dostępne w systemie ERP. Pozwoli to na większą elastyczność i lepszą skalowalność. Spróbuj wdrożyć „najlepsze praktyki” w różnych działach. Nie staraj się na siłę przenosić wcześniejszych rozwiązań, których nie ma w standardzie.
 • Transformacja biznesowa:
  Czy twoja organizacja jest gotowa na transformację? Jeśli skupiasz się na skalowaniu organizacji, musisz przygotować się do specjalizacji funkcjonalnej i unikać łączenia zbyt wielu ról/procesów do wykonania przez tę samą osobę. Spróbuj znaleźć właściwą równowagę, ale w większości przypadków wdrożenie ERP dostarczy lepsze wyniki, jeśli mniej osób jest zaangażowanych w ten sam proces i jeśli jedna osoba obejmuje mniejszą liczbę procesów.

 Zwiększenie obsługi klienta

Komunikacja i współpraca z partnerami biznesowymi staje się priorytetem we współczesnym środowisku biznesowym. Posiadanie możliwości informowania i angażowania partnerów biznesowych jest najlepszym sposobem na utrzymanie ich zadowolenia i zapewnienie zaangażowania.

Nowoczesne systemy ERP mogą być wdrożone w celu zwiększenia obsługi klienta w skuteczny sposób. Pomyśl o automatyzacji sprzedaży, elektronicznej wymianie danych, optymalizacji wydajności dostaw, generowaniu i dystrybucji dokumentów, …

Staraj się być jak najbardziej konkretny w określaniu, jak chcesz skutecznie zwiększyć obsługę klienta.

Lepsze podejmowanie decyzji, poprzez konsolidację informacji

Lepsze podejmowanie decyzji jest kluczowe, jeśli chcesz przetrwać w środowisku biznesowym, które jest bardzo konkurencyjne i zmienia się w szybkim tempie. Posiadanie zdolności do podejmowania świadomych decyzji jest najlepszym sposobem na zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie ERP może pomóc skonsolidować różne silosy danych i informacji oraz ograniczyć ręczne błędy i powielanie. Wymaga to jednak wyższego poziomu dyscypliny organizacyjnej i struktury, co jest często problematyczne.

Upewnij się, że masz jasną i mocną wizję tego, co chcesz osiągnąć dzięki projektowi, i doprecyzuj ją w miarę postępów w realizacji mapy drogowej projektu. Nigdy nie zapominaj o przekazaniu tej wizji w trakcie realizacji kluczowych etapów projektu. To jest nie tylko ważne przed rozpoczęciem wdrożenia ERP. To odzwierciedlenie powinno być wykonane dla każdego projektu ERP tak aby projekt zakończył się sukcesem.