Infor CloudSuite to potężne, zintegrowane rozwiązanie informatyczne wpisujące się w obecny trend cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Istotną składową jest oczywiście system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), stanowiący swoisty krwioobieg całej firmy. To kompleksowe rozwiązanie może usprawnić operacje, zwiększyć wydajność i poprawić decyzje strategiczne dzięki lepszemu dostępowi do danych i analiz. W tym artykule omówimy, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie wdrożenie Infor CloudSuite.

Usprawnienie operacji biznesowych

Pierwsza i najbardziej oczywista korzyść z wdrożenia Infor CloudSuite to usprawnienie operacji biznesowych. Dzięki zintegrowanym funkcjom ERP, takim jak zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i obsługa produkcji, kontrola jakości, serwis i utrzymanie ruchu, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), Infor CloudSuite pozwala na centralizację wszystkich kluczowych procesów biznesowych w jednym miejscu.

Wyróżnikiem rozwiązania Infor jest zaszyta w nim wiedza branżowa – rozwiązanie występuje w kilku wersjach, dedykowanych dla sektorów: motoryzacja, przemysł lotniczy i obronny, produkcja maszyn oraz produkcja nowoczesnych technologii i elektroniki. Każde rozwiązanie daje dostęp do specyficznego zestawu aplikacji i funkcji, wraz z gotowymi procesami specyficznymi dla danej branży. To prowadzi do większej efektywności, poprawy komunikacji i koordynacji między różnymi działami, a także do eliminacji błędów i redundancji, które mogą wynikać z użycia wielu oddzielnych systemów. Merino

Poprawa podejmowania decyzji

Infor CloudSuite zapewnia dostęp do dokładnych, aktualnych i łatwo dostępnych danych, co jest kluczowe dla efektywnego podejmowania decyzji. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i raportującym, firmy mogą szybko identyfikować trendy, monitorować wydajność, przewidywać wyniki i podejmować decyzje oparte na danych. Częścią rozwiązania jest środowisko InforOS zbudowane w oparciu o usługi AWS, dające dostęp do szeregu najnowszych rozwiązań, w tym AI, ML a także zaawansowane procesy obiegu informacji, powiadomień, wymiany informacji z innymi systemami (w tym z maszynami).

Skalowalność

Jednym z kluczowych atutów Infor CloudSuite jest jego skalowalność. System ERP jest zaprojektowany tak, aby rosnąć wraz z Twoją firmą, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i wymagań. Infor CloudSuite jest modularny, co oznacza, że możesz wybrać funkcje, które są najbardziej odpowiednie dla Twojego biznesu, a następnie dodawać więcej, gdy Twoja firma się rozwija.

Na przykład, możesz zacząć od podstawowej konfiguracji CloudSuite, która obejmuje zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi. Ale w miarę jak Twoja firma rośnie i rozwija się, możesz zacząć potrzebować dodatkowych funkcji, takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw,wielofirmowość, obsługa projektów lub zaawansowane narzędzia analityczne. Dzięki skalowalności Infor CloudSuite, możesz łatwo dodawać te funkcje do swojego systemu bez potrzeby migracji danych lub zakupu nowego oprogramowania.

Co więcej, Infor CloudSuite może obsługiwać zwiększoną ilość danych i użytkowników, co jest niezwykle ważne dla szybko rosnących firm. Na przykład, jeśli Twoja firma rozszerza swoją działalność na nowe rynki lub nabywa inną firmę, Infor CloudSuite jest w stanie obsłużyć dodatkowe obciążenie bez negatywnego wpływu na wydajność.

Wreszcie, Infor CloudSuite jest dostępny jako usługa chmurowa (Multi Tenant Cloud), co oznacza, że nie musisz martwić się o zasoby sprzętowe, takie jak serwery, które mogą być kosztowne i trudne do skalowania. Zamiast tego, wszystkie Twoje dane i aplikacje są przechowywane i zarządzane w chmurze, co umożliwia łatwe skalowanie w górę lub w dół, w zależności od Twoich potrzeb.

Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do wszystkich niezbędnych aplikacji tworzących środowisko pracy (w tym systemy operacyjne, bazy danych), pełnego bezpieczeństwa środowiska i najlepszych ludzi odpowiedzialnych za administrację i zapewnienie ciągłości jego działania – Infor CloudSuite zbudowany jest w oparciu o technologię AWS (Amazon Web Services).

Warto podkreślić, że jest to chmura typu „multi tenant” co oznacza, że dostawca zapewnia stały dostęp do najnowszej wersji oprogramowania, wszyscy użytkownicy na świecie korzystają z tego samego oprogramowania. W tym przypadku nie ma cyklicznych projektów aktualizacji systemu (upgrade) do najnowszej wersji.

Bezpieczeństwo danych

Infor CloudSuite oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić Twoje cenne dane biznesowe. Zabezpieczenia obejmują zarówno fizyczne środki, takie jak centra danych zgodne z normami bezpieczeństwa, jak i cyfrowe, takie jak szyfrowanie, autoryzacja i ochrona przed cyberatakami.

Koszty

Chociaż wdrożenie systemu ERP, takiego jak Infor CloudSuite, może wymagać początkowego nakładu finansowego, długoterminowe korzyści mogą przewyższyć wyniki finansowe. Według danych na rok 2023, podstawowy koszt subskrypcji dla Infor CloudSuite Industrial zaczyna się od $150 na użytkownika na miesiąc. Chociaż może to wydawać się dużym wydatkiem, warto rozważyć potencjalne oszczędności, które mogą wynikać z usprawnienia operacji, zwiększenia wydajności i poprawy podejmowania decyzji.

Co więcej, model subskrypcji oznacza, że płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz, co może przynieść dodatkowe korzyści finansowe. Istotnie obniżony jest próg wejścia (a także różnica Opex vs Capex), brak inwestycji w infrastrukturę, licencje oprogramowania, zasoby ludzkie (administratorzy, specjaliści od sprzętu). Nie można także zapominać o kosztach bezpieczeństwa i wycenie ryzyka z tym związanego, które są znacznie niższe w przypadku usług świadczonych w modelu chmurowym.

Kolejnym istotnym elementem dla oceny kosztów projektu jest wykorzystanie odpowiedniej metodologii. Infor Deployment Method pozwala na bardzo sprawne i efektywne przeprowadzenie projektu. Daje dostęp do wielu szablonów i w szczegółach opisuje niezbędne fazy, zadania projektowe.

Szybka i sprawdzona metodologia, skorzystanie z gotowych modeli branżowych, prekonfigurowane oprogramowanie dostępne jako usługa w chmurze dają jeszcze jedną dodatkową korzyść – TTV (time to value) tzn. w przeciwieństwie do klasycznych projektów wdrożenia systemu klasy ERP, wymagających stworzenia infrastruktury sprzętowej i aplikacyjnej, realizowanych w oparciu o metodyki typu waterfall, wymagających wielu kastomizacji i dostosowań można istotnie zmniejszyć czas od inicjalizacji projektu do jego zakończenia w przypadku skorzystania z Infor CloudSuite i nowatorskiego podejścia do wdrażania dedykowanych, w pełni zintegrowanych, branżowych rozwiązań.

Zgodność i regulacje

Infor CloudSuite jest zgodny z wieloma międzynarodowymi standardami i regulacjami, takimi jak GDPR, JPK, KSeF, co może zdecydowanie ułatwić firmom spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych. To jest szczególnie ważne dla firm działających na globalnym rynku, gdzie konieczność przestrzegania różnych zestawów przepisów może być trudna i kosztowna. Rozwiązanie zapewnia zgodność z lokalnymi wymogami prawnymi w poszczególnych krajach (kilkadziesiąt krajów), pełną obsługę języków narodowych.

Poszczególne wersje branżowe zapewniają obsługę specyficznych wymagań i standardów danej branży, np. dedykowane rozwiązanie Automotive Exchange zapewniające integrację łańcucha dostaw wg specyfiki branży motoryzacyjnej.

General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, to prawo Unii Europejskiej dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Regulacje te mają na celu umożliwić jednostkom kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i zharmonizować prawa dotyczące prywatności danych w całej Europie. GDPR wprowadza szereg wymogów, które muszą spełniać organizacje gromadzące, przechowujące lub przetwarzające dane osobowe obywateli UE, niezależnie od tego, gdzie mają swoją siedzibę.

Wsparcie i szkolenia

Infor (także w oparciu o sieć swoich Partnerów) oferuje szeroki zakres wsparcia i szkoleń dla użytkowników Infor CloudSuite, co pomaga zapewnić, że Twoja firma jest w stanie w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i korzyści systemu. Dostępne są zarówno szkolenia online, jak i na miejscu, a specjaliści ds. wsparcia są dostępni, aby pomóc rozwiązać wszelkie problemy, które mogą wystąpić.

 Zastosowanie Infor CloudSuite w branży motoryzacyjnej (Infor CloudSuite for Automotive)

Docelowy Klient: Firmy z branży motoryzacyjnej, które w ostatnich miesiącach/latach szczególnie odczuły problemy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Firmy te produkują szeroki asortyment części samochodowych (bardzo często na pierwszy montaż), a ich sieci dostawców i partnerów są globalne, obejmujące swym zasięgiem cały świat. Zarządzanie tak złożonymi łańcuchami dostaw było trudne, a przestarzałe systemy ERP nie były w stanie sprostać rosnącym wymaganiom firm. Kluczowa była możliwość dynamicznej reakcji na zmieniające się wymagania oraz konieczność ciągłego wprowadzania zmian (do procesu, produktów, zamówień, itd.). To stanowiło wąskie gardło, prowadząc do opóźnień w dostawach, niejasności w zapasach i utraty efektywności.

Po wdrożeniu Infor CloudSuite, firmy te zaczęły doświadczać znacznych korzyści. Po pierwsze, system Infor CloudSuite pomógł firmom uzyskać pełną widoczność swoich łańcuchów dostaw, wiarygodną informację o stanie zapasów oraz planowanych datach transakcji logistycznych.Dzięki temu, firmy mogły lepiej śledzić i zarządzać swoimi zapasami, co prowadziło do zredukowania nadmiernych zapasów i poprawy efektywności.

Po drugie, Infor CloudSuite usprawnił procesy zakupów i zamówień. System zautomatyzował wiele z tych procesów, co pozwoliło zaoszczędzić czas i zasoby. Ponadto, dzięki lepszemu przewidywaniu popytu, bezpośredniej integracji z systemami dostawców i/lub kontranentów firmy były w stanie lepiej zarządzać swoimi zamówieniami i dostawami, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia satysfakcji klientów.

Po trzecie, Infor CloudSuite pomógł firmom poprawić współpracę z partnerami i dostawcami. Dzięki funkcjom, takim jak współdzielone przestrzenie robocze i narzędzia do zarządzania relacjami, firmy były w stanie lepiej komunikować się i współpracować ze swoimi partnerami. To z kolei prowadziło do lepszej koordynacji, szybszych czasów reakcji i ogólnie lepszego zarządzania łańcuchem dostaw.

Wdrożenie Infor CloudSuite pomogło firmom z branży automotive przezwyciężyć wąskie gardło związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Korzyści były znaczne, od zwiększenia efektywności po poprawę satysfakcji klientów. Jest to dobry przykład, jak Infor CloudSuite może pomóc firmom sprostać wyzwaniom i poprawić swoje operacje.

Podsumowując, wdrożenie Infor CloudSuite np. przez firmę Merino Consulting Services, może przynieść Twojej firmie szereg korzyści. Od usprawnienia operacji biznesowych po poprawę podejmowania decyzji, od skalowalności po bezpieczeństwo danych, od oszczędności kosztów po zgodność i wsparcie – Infor CloudSuite jest kompleksowym rozwiązaniem, które może pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces w dzisiejszym skomplikowanym i dynamicznym świecie biznesu. W związku z tym, warto rozważyć wdrożenie tego potężnego narzędzia klasy ERP w swojej organizacji, jako element cyfrowej transformacji firmy, przygotowania jej do rosnących wyzwań coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki w czasach kolejnej rewolucji – tym razem rewolucji „Przemysł 5.0”