Przez cały luty organizowane były konsultacje w sprawie planowanego wdrożenia obowiązkowego KSeF. Wzięli w nich udział m.in. dyrektorzy oraz eksperci z departamentów Ministerstwa Finansów. W jaki sposób przebiegły spotkania i jakie można wysnuć z nich wnioski?

 

Pierwsze konsultacje w sprawie KSeF

Od początku lutego do 1 marca 2024 odbywały się spotkania konsultacyjne w sprawie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Miały one na celu przede wszystkim pozyskanie opinii różnych podmiotów i grup przedsiębiorców na temat nowego systemu.

 

16 lutego – Bezpieczeństwo i wydajność KSeF

Pierwsza konsultacja dotyczyła głównie zabezpieczeń systemu oraz jego wydajności. Skupiono się m.in. na kwestii faktur scamowych, wsparcia technicznego czy oczekiwaniach dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek przy uwzględnieniu rozkładu w konkretnych dniach i godzinach.

 

16 lutego – Faktury konsumenckie/status nabywcy

Drugie spotkanie konsultacyjne skupiało się na temacie faktur konsumenckich, ich identyfikacji oraz mechanizmu dostępu do tych dokumentów. Omówione zostało również zagadnienie identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

 

21 lutego – Identyfikator KSeF w płatnościach

Podczas kolejnej konsultacji omówiono kwestie dotyczące tworzenia i pobierania identyfikatora zbiorczego oraz obowiązku podawania numeru KSeF lub wspomnianego identyfikatora w tytułach przelewów. Uczestnicy skupili się na postulatach związanych ze zmianą tego obowiązku oraz na kwestii odroczenia dla mechanizmu podzielonej płatności.

 

21 lutego – Spotkanie z branżą faktoringu

Następne spotkanie konsultacyjne dotyczyło przede wszystkim kwestii dostępu do faktur przez tzw. faktorów, czyli instytucje finansowe oferujące usługi z zakresu faktoringu.

 

22 lutego – Spotkanie z branżą dostawców mediów

Tego dnia odbyło się spotkanie dotyczące wystawiania w Krajowym Systemie e-Faktur faktur przez branżę dostawców mediów. Omówiono m.in. metodę wypełniania konkretnych rubryk faktury ustrukturyzowanej.

 

22 lutego – Spotkanie z branżą paliwową

W tym samym dniu przeprowadzono spotkanie również z branżą paliwową w celu ustalenia kwestii wystawiania faktur na stacjach benzynowych. Uczestnicy skupili się m.in. na opcji przekazywania wizualizacji faktur w razie prośby ze strony klienta.

 

29 lutego – Spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)

Spotkanie konsultacyjne skupiało się głównie na wystawianiu faktur przez jednostki samorządu terytorialnego i zakresie uprawnień w Krajowym Systemie E-faktur. Podobnie jak podczas konsultacji z branżą dostawców mediów, omówione zostały też dokładne elementy faktur ustrukturyzowanych.

 

29 lutego – Wdrożenie KSeF w etapach

Kolejne konsultacje tego dnia dotyczyły etapów wejścia w życie obowiązkowego systemu – przy uwzględnieniu ewentualnego zróżnicowania terminów wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań.

 

1 marca – Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Podczas ostatniej konsultacji przedsiębiorcy przedstawiali swoje oczekiwania w kwestii materiałów edukacyjnych na temat Krajowego Systemu e-Faktur. Skupiono się również na kwestii konferencji i szkoleń z zakresu korzystania z systemy, akcji informacyjnych i reguł uczestnictwa ekspertów MF w organizowanych spotkaniach.

 

Wnioski po spotkaniach konsultacyjnych w sprawie KSeF

Spotkania prowadzone przez cały luty zaowocowały kilkoma ważnymi wnioskami dotyczącymi wdrożenia obowiązkowego KSeF. Już na przełomie marca i kwietnia mamy poznać nowe terminy wejścia w życie obligatoryjnego systemu. Sam proces legislacyjny zakończy się natomiast pod koniec czerwca. Kampania informacyjna na temat Krajowego Systemu e-Faktur ma być dostępna dla każdego przedsiębiorcy.

Przeczytaj także: Ulga podatkowa na wdrożenie KSeF. Czy zostanie wprowadzona? – Symfonia

W wyniku konsultacji Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę nadawanie identyfikatora pracownikom oraz wprowadzenie systemu, który powiadamiałby o błędach podczas wystawiania e-faktur. Wśród planowanych zmian pojawiło się również:

  • wystawianie faktur osobom zatrudnionym;
  • obowiązkowe oznaczanie płatności przelewem za e-faktury numerem KSeF składającym się z 35 znaków (brak numeru nie będzie jednak wiązał się z karą);
  • możliwość pobierania identyfikatora zbiorczego dla kilku e-faktur (dla tego samego klienta) i płatności częściowych;
  • wprowadzenie w lipcu 2024 r. certyfikatów, mających zastępować tokeny (te mają funkcjonować do końca roku).

Wątpliwości pojawiły się natomiast wokół tematu faktur konsumenckich. Obecnie pozostaje nam oczekiwać na ogłoszenie nowych dat wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i skupić się na przygotowaniach do jego wdrożenia. Dopiero po jego wprowadzeniu przekonamy się, jakie dokładnie przeprowadzono zmiany.