Warszawa, 25 stycznia 2022 – Firma technologiczna IFS zanotowała o ponad 1/5 większe przychody porównując rok 2021 do 2020. Szczególnie wysoki wzrost dotyczy usług chmurowych i wyniósł 105%. Mimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19 strategia firmy oparta na dostarczaniu Klientom najwyższej jakości Moments of Service™ pozwoliła na osiągnięcie stabilnego wzrostu w każdym kolejnym kwartale ubiegłego roku, podobnie jak przez poprzednie dwa lata. CAGR, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu za 2020/2021 wyniósł 22% dla przychodów ze sprzedaży oprogramowania i 36% dla przychodów okresowych.

 

W ostatnim roku niezależnie od branży, organizacje skupiały się na transformacji swoich modeli biznesowych. Wykorzystanie przewagi związanej z technologią cyfrową oraz innowacyjnością usług pozwalało im wyróżnić się na tle konkurencji w tym niepewnym czasie.

Bez wątpienia kluczowa okazała się zdolność adaptacji organizacji do zmieniających się okoliczności oraz elastyczność reagowania na wymagania klientów. Podążając za chęcią dostarczania klientom trwałych korzyści w możliwie najkrótszym czasie IFS stale koncentrowało się na wspieranych branżach, co owocowało dostarczeniem rozwiązań spełniających ich bieżące potrzeby, ale również umożliwiających średnio i długookresowe planowanie procesów i zasobów.

 

Dwucyfrowy wzrost przychodów czwarty rok z rzędu

 

 

Jesteśmy niezwykle dumni z dwucyfrowego wzrostu przez cztery kolejne lata, zwłaszcza w świetle trudnych okoliczności panujących po roku 2019. W 2021 osiągnęliśmy cel wspierając naszych klinkietów w dostarczaniu najlepszych Moments of Service. Na urzeczywistnienie naszych planów wpływ miała strategia fuzji i przejęć. Pomyślnie włączyliśmy do struktur IFS dwie firmy. Od momentu dołączenia Axios Systems do rodziny IFS w czerwcu zeszłego roku zwiększyliśmy liczbę subskrypcji IFS assyst o 236 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.

Darren Roos

Dyrektor Generalny IFS CEO

Z liczb wyłania się obraz mocnej firmy w dobrej kondycji, a najbardziej cieszy mnie to, że nie idziemy na kompromis z żadnymi innymi wskaźnikami, żeby osiągać zrównoważony rozwój na tym poziomie. IFS zawsze stawia na intensywny rozwój swojego oprogramowania, dzięki czemu umożliwiamy budowanie wartości dodanej, zapewniamy dostęp do innowacji, otwartość, elastyczność i skalowalność rozwiązania. Cieszę się, widząc, że znaczna część naszych przychodów pochodzi od nowych klientów, którzy postawili na jakościową zmianę wybierając IFS.

Marek Głazowski

Dyrektor Zarządzający IFS Poland & Europe East

Najważniejsze dane finansowe i operacyjne za 2021 rok

 

Wyniki za 2021 są bardzo ważne, ponieważ ich poziom ugruntowuje pozycję IFS, kolejny rok z rzędu pokazując dwucyfrowy skok przychodów ze sprzedaży z oprogramowania, przy jednoczesnym wzroście osiąganej marży. Kontynuujemy naszą pracę, chcąc być liderem branży w zakresie m.in. satysfakcji klientów, rozwoju i rentowności.

Constance Minc

Dyrektor Finansowy IFS

 • Przychody ze sprzedaży oprogramowania wyniosły 4928 mld SEK, czyli o 22% więcej niż w 2020r.
 • Przychody okresowe uplasowały się na poziomie 4061 mld SEK, czyli o 30% więcej niż w 2020r.
 • Przychody ze sprzedaży rozwiązań chmurowych wzrosły o 105% w stosunku do 2020r.
 • Przychody netto wyniosły 6767 mld SEK, zatem o 14% więcej niż w 2020r.

Stabilność wzrostu przychodów wraz z dywersyfikacją przychodów i akwizycjami pokazuje siłę naszych aktywności, które przynoszą wymierne efekty. Dla regionu IFS Poland & EE był to niezwykle udany rok. Duże wzrosty w każdej gałęzi biznesowej są dowodem słuszności przyjętej przez nas strategii zwiększania zakresu działalności.

Anna Jędrys

Dyrektor Finansowy IFS Poland & Europe East

Ponieważ pod koniec drugiego kwartału 2021 r. WorkWave wydzielił się jako odrębna firma, powyższe wyniki nie uwzględniają ich wkładu w finanse Grupy IFS. Gdyby uwzględnić wkład WorkWave, tegoroczne przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosłyby o 32%, a Grupa IFS osiągnęłaby przychody w wysokości 984 mln USD.

 

Wybrane kamienie milowe IFS w 2021

 

 • Luty: firma świętowała trzydziestolecie marki pod hasłem obietnicy zapewniania wartościowych Moments of Service™. Przeprowadzony rebranding marki zdobył uznanie i został uhonorowany licznymi nagrodami[i].
 • Marzec: premiera IFS Cloud™, spójnego produktu wyposażonego w najnowsze technologie i cyfrowe innowacje, który również przyniósł firmie nagrody i wyróżnienia[ii].
 • Kwiecień: premiera strategii zrównoważonego rozwoju IFS oraz obietnica uzyskania neutralności węglowej do roku 2025, a także mianowanie Lewisa Pugh ambasadorem zrównoważonego rozwoju IFS.
 • Czerwiec: przejęcie Axios Systems, dostawcy ITSM oraz ITOM, w celu poszerzenia oferty usług.
 • Lipiec: przejęcie Customerville, już od kilku lat używanego przez IFS w programie Voice of the Customer i mającego ułatwiać klientom IFS zapewnianie Moments of Service™.
 • Październik: firma ogłosiła zwycięzców konkursu Change for Good Sustainablity Awards, w którym wzięło udział 35 światowych firm, a także premierę najnowszej wersji IFS Cloud zawierającej nowy moduł zrównoważonego rozwoju.
 • Listopad: premiera IFS assyst 11.4, który umożliwia wprowadzenie cyfrowej samoobsługi w całej organizacji poprzez mocno uproszczony model ustalania cen.

 

IFS nadal stawia na pierwszym planie współpracę i tworzenie trwałych relacji z klientami, umacniając struktury obsługowe i ekosystem partnerów, a także utrzymując aktywne zaangażowanie w prace Fundacji IFS na Sri Lance, gdzie mieszka ponad 1500 pracowników IFS.

O IFS

Grupa IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją oraz dystrybucją towarów, tworzeniem i utrzymywaniem składników majątku a także zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. W ramach jednej platformy nasze poszczególne produkty branżowe są natywnie połączone w jednym modelu danych. Wykorzystują wbudowane innowacje cyfrowe, dzięki czemu firmy korzystające z narzędzi IFS mogą zapewnić swoim klientom najlepszą obsługę w czasie rzeczywistym – Moment of Service. Doświadczenie zarówno naszych pracowników, jak i stale rozwijającego się ekosystemu, wraz z misją dostarczania klientowi wartości biznesowej na każdym kroku transformacji biznesowej, uczyniło firmę IFS uznanym liderem w naszym sektorze. Więcej informacji o firmie IFS można znaleźć na stronie IFS.com lub obserwując nas na Linkedin.

 

[1] Wszystkie kwoty podano w koronach szwedzkich i liczono po tych samych kursach.

[1] Nowa marka IFS – 5 nagród Hermes Creative Awards – 4 platynowe i 1 złota.

[1] IFS Cloud – Tech Ascension, Cloud Innovation Award oraz SAMMY Technology Award