Czy intuicja jest dziś wystarczającym narzędziem do podejmowania decyzji biznesowych? Ten sposób sprawdzał się dawniej, kiedy zmiany na rynku było można przewidzieć i przygotować się do nich. Dziś zmiany następują stale – możesz wierzyć intuicji, ale lepiej podejmować swoje decyzje dzięki informacjom płynącym z danych. I nie jest to nic trudnego – w firmach mamy wiele systemów, opieramy działania na coraz bardziej wyrafinowanych technologiach. A wszędzie tam gdzie jest technologia są i dane. A skoro są dane – możliwe jest też opieranie na nich procesów decyzyjnych. Dzięki temu twoja firma może być bardziej elastyczna w działaniu i szybciej reagować na zmiany na rynku. W organizacji napędzanej danymi każdy może wykorzystywać spostrzeżenia dostępne w przygotowanych analitykach.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest data-driven business?
    2. Jak wybrać dane, które są kluczowe w podejmowaniu decyzji biznesowych?
    3. Jak zamieniać spostrzeżenia w działania?

Data-driven – podejmuj sprawniej decyzje biznesowe

Przeglądanie raportów, kontrola wyników nie jest niczym nowym. Czym zatem wyróżnia się tzw. data-driven business od tego, co znaliśmy dotąd? Różnica polega na tym z jakich danych i jakich ich ilości korzystamy dziś w procesie podejmowania decyzji, oraz jak te dane przetwarzamy i jak szybko mamy wgląd w informacje. Aby naprawdę napędzić swój biznes danymi, trzeba chwilę zastanowić się, jak z nich umiejętnie skorzystać. Firmy, które już się tego nauczyły, mają doskonały wgląd w zachowania swoich klientów, skupiają się na ich potrzebach. Dodatkowo dane, które dotąd tylko gromadzili, np. do obsługi zgłoszeń, zaczęły pracować, co sprawia, że koszt ich przechowywania staje się bardziej uzasadniony. Trzeba jednak pamiętać, że ogromna ilość gromadzonych danych nie zawsze przyczyni się do poprawy sposobu prowadzenia działalności. Prawdziwa wartość danych to wiedza, którą z nich wyciągniesz. Jak zatem wykorzystać efektywnie dane?

Strategia – oznacz kluczowe obszary

Zacznij od zrewidowania swoich celów, skup się na tych obszarach, które przyczynią się do ich osiągnięcia. Firmy produkujące dobra przede wszystkim muszą dbać o to, aby konsumenci wybierali ich produkty, a nie ich konkurencji.  Walka trwa, ważny jest przekaz do klienta ale też miejsce na sklepowej półce. Po drodze jest jeszcze dystrybucja i detalista. Ustalenie, jakie dane są potrzebne do prawidłowej oceny procesu sprzedaży, a które niepotrzebnie zakłócą obraz jest więc podstawą. Dane, które pozwolą właściwie ocenić działania sprzedażowe powstają w wielu miejscach, zarówno w systemach firmy jak i u dystrybutorów czy w sklepach. Pominięcie ważnego źródła lub dołączenie zbędnego zakłóci obraz.

Wybór – przygotuj zestawy danych

Kiedy już wiesz, co ma największy wpływ na realizację celów i na jakie pytania musisz znać odpowiedzi, czas wybrać zestawy danych mogące odpowiedzieć na Twoje pytania. Sprawdź jakie dane posiadasz, skąd pochodzą, w jaki sposób je otrzymujesz. Czy są to dane tylko z systemów jakie wykorzystujesz w swojej firmie. Czy może dane sprzedażowe gromadzisz nie tylko ze swojego systemu wsparcia sprzedaży, ale również otrzymujesz dane od dystrybutorów? Im więcej źródeł danych tym większą należy zwrócić uwagę, czy dane dotyczące jednego obszaru dadzą się w łatwy sposób ze sobą połączyć. W końcu nawet w jednej firmie dane pochodzące z różnych działów często trudno jest sensownie zestawić, mimo że dotyczą np. klientów firmy.

Analiza – zbieraj dane i twórz wizualizacje

Kiedy już wiesz dokładnie jakich danych potrzebujesz, zastanów się kto będzie nimi zarządzał. Najczęściej są to menadżerowie działów. W przypadku kiedy dane pochodzą również spoza systemów twojej firmy, musisz również wiedzieć kto będzie odpowiedzialny za udrażnianie danych u partnerów biznesowych. Wiedza ta jest niezbędna, aby prawidłowo zintegrować dane z tak wielu źródeł i mieć pewność, że zawierają zawsze niezbędne, z góry ustalone zestawy danych. Chodzi o to, że jeśli stworzysz jakąś analitykę, każdy wskaźnik, każdy wykres musi zawsze opierać się na tych samych danych bez konieczności sprawdzania, czy zapełniające analitykę dane są właściwe. W organizacji napędzanej danymi ważne jest stworzenie odpowiednich połączeń pomiędzy danymi, które dają możliwość wglądu w bieżącą sytuację. Dodatkowo daje to możliwość udostępniania informacji większej grupie zainteresowanych pracowników, dając im wiedzę i lepsze możliwości zorganizowanego, spójnego dla całej firmy działania.

Spostrzeżenia – zamień informacje w działania

To, w jaki sposób prezentujesz zebrane dane, ma wpływ na ich użyteczność. Dobranie odpowiedniej formy wizualizacji jest bardzo ważne. Nie bez powodu dostępnych jest tak wiele narzędzi BI, które pozwalają prezentować informacje w sposób dopasowany do tematyki, jakiej dotyczą. Bo w odpowiednim prezentowaniu spostrzeżeń nie chodzi o piękny obrazek, tylko o czytelny przekaz. Taki, który jest zrozumiały, łatwo go powiązać z innymi wizualizacjami. Taki, który kojarzy się właściwie z tym co ma prezentować. I taki, na bazie którego jest po prostu bardzo łatwo i prosto podjąć decyzję, jakie działania podjąć.

Analityka na miarę – cyfrowe odbicie firmy

Aby stworzyć organizację napędzaną danymi, nie wystarczy tylko zdecydować, że to się ma wydarzyć. Jak widzisz jest to szereg kroków, które należy podjąć i, które obejmą całą firmę. Najważniejsze to wybrać kluczowe obszary działań i wybrać wszystkie dane, które dają prawdziwy i szeroki wgląd w te obszary. Przedsiębiorstwo to jeden organizm, ale czasem nie jest łatwo porozumiewać się na różnych szczeblach hierarchii czy pomiędzy poszczególnymi działami. Miarodajna i użyteczna dla wszystkich analityka biznesowa udrażnia przepływ informacji w sposób demokratyczny. Przy tym dobrze przygotowane zestawy danych nie pozostawiają miejsca na manipulacje czy błędy. Dodatkowo, połączenie się z zewnętrznymi źródłami danych (np. dane od dystrybutorów czy kontrahentów) pozwala na lepsze reagowanie na zmiany poza organizacją. Proces podejmowania decyzji biznesowych nigdy dotąd nie mógł być opierany na tak wielu miarodajnych przesłankach. Decydenci mogą wyzbyć się stresu związanego z decyzjami podejmowanymi w oparciu o intuicję. Dziś nie ma już czasu na czekanie na przeczucie. Informacje płyną zewsząd, trzeba tylko już dziś strategicznie je uporządkować i wykorzystywać w działaniu.

 

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy