Technologia nieustannie ewoluuje, a organizacje muszą dostosować się do tych zmian, aby utrzymać konkurencyjność na rynku. Automatyzacja Procesów Biznesowych (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) są dwoma z tych najważniejszych trendów technologicznych.  Jak w praktyce wygląda ich połączenie? To pokazują m.in. produkty IBM.

Czym jest RPA?

Robotic Process Automation (RPA), choć wydaje się nowoczesnym wynalazkiem, ma swoje korzenie w dalszej przeszłości, niż mogłoby się wydawać. Początki tej technologii sięgają lat 90-tych XX wieku, kiedy to ukształtowało się pojęcie „automatyzacji oprogramowania”. Pierwsze roboty aplikacyjne były wtedy wykorzystywane do prostych zadań, takich jak automatyczne wypełnianie formularzy czy generowanie raportów.

Ciekawe jest, że pierwotnym celem RPA nie było zastąpienie pracy ludzi, lecz wsparcie ich w wykonywaniu rutynowych zadań. Wiele firm zaczęło widzieć potencjał w wykorzystaniu automatyzacji do poprawy efektywności i wydajności. Pierwsze roboty były jednak ograniczone do prostych, powtarzalnych zadań i nie potrafiły radzić sobie z bardziej złożonymi problemami.

Przełom nastąpił na początku XXI wieku, kiedy to postęp technologiczny umożliwił tworzenie bardziej zaawansowanych robotów. Zaczęły one wykorzystywać techniki takie jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, co pozwoliło im na wykonanie bardziej skomplikowanych zadań.

Choć RPA przeszło długą drogę od swoich początków, jego podstawowy cel pozostaje taki sam: usprawnianie procesów biznesowych i zwalnianie pracowników od monotonnych zadań, aby mogli skupić się na zadaniach o wyższej wartości.

Przykłady zastosowania RPA

Automatyzacja Procesów Biznesowych (RPA) stanowi obecnie jeden z kluczowych elementów cyfrowej transformacji w różnych branżach i sektorach. Jej główną wartością jest zdolność do automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań, co pozwala ludziom skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach, które wymagają kreatywnego myślenia i unikalnych umiejętności ludzkich.

RPA nie tylko zwiększa wydajność i precyzję wykonywanych zadań, ale również przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klientów i współpracowników, poprawiając szybkość i jakość obsługi. To technologia, która ma wiele zastosowań, niezależnie od wielkości organizacji czy branży, w której działa.

Przykłady zastosowania RPA są różnorodne, od obsługi klienta przez finanse, zasoby ludzkie, zakupy i logistykę, aż po przetwarzanie danych. Przyjrzyjmy się niektórym z nich, aby lepiej zrozumieć, jak RPA może przyspieszyć i usprawnić różne procesy biznesowe.

  • Obsługa klienta: RPA może być wykorzystana do automatyzacji zadań związanych z obsługą klienta, takich jak odpowiedzi na często zadawane pytania, rejestrowanie zgłoszeń serwisowych czy obsługa zamówień. Dzięki temu, pracownicy obsługi klienta mogą skupić się na bardziej skomplikowanych zapytaniach, które wymagają interwencji człowieka.
  • Finanse i księgowość: W sektorze finansowym, RPA może przyspieszyć procesy takie jak raportowanie finansowe, przetwarzanie faktur czy zarządzanie zamówieniami. Automatyzacja tych zadań poprawia efektywność, zwiększa precyzję i eliminuje błędy.
  • Zasoby ludzkie: RPA może być używana do automatyzacji wielu rutynowych zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja, onboarding nowych pracowników, zarządzanie płacami czy przetwarzanie urlopów i zwolnień lekarskich. Dzięki temu dział HR może skupić się na strategicznych zadaniach i budowaniu relacji z pracownikami.
  • Zakupy i logistyka: RPA pomaga automatyzować procesy zakupowe i logistyczne, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie satysfakcji kontrahentów.
  • Przetwarzanie danych: Dzięki RPA, firmy mogą automatyzować zadania związane z przetwarzaniem i analizą dużych ilości danych, co pozwala na szybkie generowanie raportów i analiz, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Inteligentna Automatyzacja – połączenie RPA i AI

Inteligentna Automatyzacja od IBM to unikalne połączenie technologii RPA i AI. Przy wykorzystaniu technologii AI, takich jak uczenie maszynowe, analiza danych czy przetwarzanie języka naturalnego, RPA staje się jeszcze bardziej potężnym narzędziem, które może zrozumieć, uczyć się i doskonalić swoje działania w czasie.

Inteligentna automatyzacja pozwala na przekształcanie nieuporządkowanych i złożonych danych w wartościowe informacje, które mogą być używane do zautomatyzowania bardziej skomplikowanych zadań, które wcześniej wymagały ludzkiego udziału.

Jak IBM wykorzystuje Inteligentną Automatyzację?

IBM wykorzystuje swoje technologie AI, takie jak IBM Watson, rozszerzające RPA o warstwę inteligencji opartej o wiedzę. Dzięki temu firmy mogą zautomatyzować bardziej złożone zadania, które wcześniej wymagały ludzkiego udziału, co prowadzi do większej efektywności i wydajności.

Następujące funkcje są możliwe dzięki połączeniu RPA i AI:

  • Automatyzacja zadań z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego: Dzięki integracji z IBM Watson, RPA od IBM może przetwarzać język naturalny, co umożliwia automatyzację zadań związanych z obsługą klienta, takich jak obsługa zapytań czy rozwiązywanie problemów.
  • Automatyzacja procesów biznesowych opartych na danych: Inteligentna automatyzacja umożliwia analizę dużych ilości danych i automatyzację procesów opartych na tych danych. Na przykład, może ona pomóc firmom w przewidywaniu trendów rynkowych, co pozwala na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.
  • Automatyzacja zadań wymagających decyzji: Dzięki uczeniu maszynowemu, inteligentna automatyzacja może podejmować decyzje na podstawie analizy danych. Na przykład, może ona automatycznie zatwierdzać lub odrzucać wnioski o kredyt na podstawie analizy historii kredytowej klienta.

Podsumowanie

Inteligentna Automatyzacja, łącząca technologie RPA i AI, otwiera nowe możliwości dla organizacji, które chcą przyspieszyć swoją cyfrową transformację. Dzięki połączeniu tych technologii IBM oferuje rozwiązania, które pozwalają firmom zautomatyzować złożone zadania, które wcześniej wymagały ludzkiego udziału, prowadząc do większej efektywności i wydajności. Dzięki temu firmy mogą skupić się na swoim rdzeniu biznesowym, podczas gdy technologia zajmuje się rutynowymi i czasochłonnymi zadaniami.

S&T jest partnerem IBM, dostarcza i wdraża rozwiązania wykorzystujące technologię RPA i AI IBM. Jednym z ciekawych przykładów implementacji było zastosowanie chat-bota wspierającego pacjentów.