Nowa usługa zapewnia szybkie i skuteczne wsparcie dla klientów IFS Applications.
Rozszerzająca standardową ofertę wsparcia serwisowego o zdalne, bieżące wsparcie
lokalnych i międzynarodowych ekspertów.

Firma InfoConsulting, od lat wspiera transformację cyfrową przedsiębiorstw posiadających
system IFS Applications, wprowadziła do swojej oferty kompleksowe wsparcie dla
użytkowników końcowych, rozwiązując te problemy, które nie kwalifikują się do zgłoszenia do
serwisu producenta.

W ramach usługi IFS Center of Excellence, dedykowana grupa najwyższej klasy ekspertów i
konsultantów zdalnie identyfikuje, diagnozuje oraz rozwiązuje każdy występujący w
środowisku IFS Applications problem, niezależnie od eksploatowanej wersji. Jest to
rozszerzenie standardowej usługi wsparcia serwisowego IFS o natychmiastowe wsparcie w
codziennej pracy użytkowników, w różnych jego modułach i obszarach.

Posiadamy jeden z największych zespół certyfikowanych ekspertów IFS, którzy szybko i
skutecznie mogą pomóc klientom rozwiązać trudności i doradzić w jaki sposób efektywnie
wykorzystać możliwości systemu. – mówi Mirosław Kamiński CEO InfoConsulting.
Główną korzyścią współpracy w ramach Center of Excellence, jest znaczące obniżenie kosztów,
związanych z eksploatacją systemu IFS Applications. Zwiększa się także efektywność działań,
dzięki podniesieniu umiejętności użytkowników w sprawnym korzystaniu z systemu.

Współpraca gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu sprawności realizowanych procesów
biznesowych, w tym zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zmniejszeniepodatności systemu na awarię czy eliminowanie skutków błędów użytkowników powstających
w wyniku nieprawidłowego użytkowania systemu i nieznajomości zmian w IFS Applications.
Center of Excellence to szybki i elastyczny dostęp do wiedzy oraz umiejętności ekspertów
InfoConsulting, którzy skutecznie pomagają w obsłudze systemu, jak również przeszkoleniu
osób odpowiedzialnych za efektywne wykorzystywanie systemu IFS.

Więcej informacji?

https://infoconsulting.eu/pl/oferta/ifs-center-of-excellence/