IFS, globalna firma oferująca oprogramowanie w chmurze dla przedsiębiorstw, przedstawiła wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 r. 

 

  • 55% wzrost przychodów rok do roku zarówno z usług chmurowych jak i subskrypcji (roczne przychody powtarzalne, ARR) pozwala spodziewać się dalszego solidnego wzrostu w przyszłości.
  • Przychody ze sprzedaży oprogramowania poprawiły się o 44% rok do roku, a IFS nadal zajmuje pozycję lidera w zakresie rozwiązań ERP, EAM, FSM i ESM.
 
IFS
Pomimo nieustannych wyzwań związanych z wysoką inflacją i zaostrzaniem polityki monetarnej, przedsiębiorstwa nie zrezygnowały z inwestycji w nowoczesne technologie. Chmura obliczeniowa, wirtualna rzeczywistość, automatyzacja procesów (RPA) czy Internet rzeczy uznawane są dziś za rozwiązania standardowe. Istotnym elementem wyróżniającym IFS jest wykorzystanie i udostępnienie klientom możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja.
 
Potwierdzeniem tego jest niedawny raport IDC Info Brief, w którym wskazano, że większą szansę na zdobycie przychylności dyrektorów finansowych mają rozwiązania poprawiające wydajność aktywów i pracowników, budujące odporność firm oraz przynoszące wymierne korzyści w możliwie najkrótszym czasie.
 
Trend ten w pełni odzwierciedla strategia IFS, której fundamentem jest technologia zwiększająca tempo inteligentnej analizy danych i automatyzacji oraz optymalizująca wydajność pracowników i aktywów. Dzięki szerokiemu zastosowaniu sztucznej inteligencji w procesach automatyzacji, prognozowania i optymalizacji firma odnotowała dynamiczny wzrost popytu w pierwszej połowie roku zarówno ze strony obecnych, jak i nowych klientów. Wraz z rozwojem nowej generacji rozwiązań AI, IFS będzie intensywnie wdrażać innowacje w tej dziedzinie i oferować je w kolejnych aktualizacjach swojego oprogramowania.
 
Wśród licznych pozytywnych wydarzeń, jakie były udziałem IFS w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r., jest również przejęcie firmy Poka, które umożliwia IFS poszerzenie swojej oferty o technologię connected worker. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia efektywniejszą współpracę i komunikację między pracownikami, a tym samym poprawienie ich wydajności i bezpieczeństwa. Wśród klientów Poka są globalne marki takie jak Nestlé, Tetra Pak, Mars, Bosch i RioTinto. Tym samym IFS stała się jedynym dostawcą wysokiej klasy oprogramowania ERP, EAM i FSM, który jest w stanie cyfrowo łączyć pracowników w całym łańcuchu wartości.
 
Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów to najważniejszy aspekt działań Darrena Roosa w trakcie jego pięcioletniej kadencji, jako prezes IFS – od znacznego poszerzenia ekosystemu IFS, by zapewnić klientom bardziej zróżnicowany wybór, po efektywne włączanie przejętych firm, by uzyskać nowe technologie i możliwości. W tym czasie firma dokonała transformacji swojego modelu biznesowego, przechodząc na model w całości oparty na subskrypcjach. Niezmiennie wysoki wskaźnik odnawialności subskrypcji na usługi i produkty IFS, a także znaczny przyrost liczby nowych klientów potwierdzają słuszność tej strategii.

Najnowsze wyniki są efektem pięcioletniej ciężkiej pracy nad zbudowaniem i ugruntowaniem pozycji naszej firmy jako lidera innowacji  i partnera dla swoich klientów, elastycznie reagującego na ich potrzeby. Potrafimy szybciej dostosować się do dynamicznych zmian na rynku niż nasi znacznie więksi konkurenci. Średnia roczna stopa wzrostu przychodów powtarzalnych na poziomie 37% przez pięć lat jest potwierdzeniem głębokiego zaangażowania IFS w zrozumienie i spełnianie potrzeb, oczekiwań oraz preferencji klientów. Jestem dumny z nieustająco wysokiego zaangażowania naszych pracowników i partnerów oraz zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Wyniki IFS oraz utrzymywana od lat pozycja lidera branży w opinii klientów i analityków są potwierdzeniem skuteczności naszej strategii rozwoju, zarówno na poziomie wenętrznym jak i zewnętrznym

Darren Rose

CEO, IFS

Ze względnu na obecne wyzwania makroekonomiczne przedsiębiorstwa z większą rozwagą podejmują decyzje o inwestycjach technologicznych, skupiając się głównie na rozwiązaniach wspierających odporność biznesu. Świadczy o tym liczba klientów przechodzących na platformę IFS Cloud oraz sposób, w jaki definiują priorytety swoich działań związanych z szerszym wykorzystaniem produktów i usług IFS. Wzrost rocznych przychodów powtarzalnych na poziomie 55% rok do roku, przychodu ze sprzedaży oprogramowania na poziomie 44% rok do roku i usług mających na celu zwiększenie satysfakcji klienta na poziomie 68% rok do roku, dają nam solidne podstawy do prognozowania kolejnych sukcesów w przyszłości. Uznanie, jakie obserwowaliśmy na rynku amerykańskim w pierwszej połowie roku to dowód skutecznej penetracji rynku i potwierdzenie korzyści wynikających z korzystania z produktów i usług IFS.

Matthias Heiden,

Dyrektor Finansowy, IFS

 
Oferowane przez IFS oprogramowanie i usługi customer success są zaprojektowane tak, aby klienci mogli czerpać jak najwięcej korzyści z najnowszych rozwiązań technologicznych i uzyskiwali jak największą wartość realizując działania na rzecz swoich klientów (Moments of Service™).
 
Najważniejsze dane finansowe i operacyjne za pierwszą połowę roku 2023:
  • Przychody ze sprzedaży oprogramowania wyniosły EUR 392 mln, co oznacza wzrost o 44% w stosunku do pierwszej połowy 2022r.
  • Przychody powtarzalne wyniosły EUR 373 mln, co oznacza wzrost o 49% w stosunku do pierwszej połowy 2022r.
  • Przychody z chmury wzrosły o 55% w porównaniu do pierwszej połowy 2022r. Całkowite przychody w pierwszej połowie 2023 r. wyniosły EUR 493 mln, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do pierwszej połowy 2022 r.
* Wszystkie kwoty podane są w euro i raportowane w stałej walucie.
Z uwagi na fakt, że pod koniec drugiego kwartału 2021 r. firma WorkWave wydzieliła się jako odrębna spółka, powyższe wyniki nie uwzględniają jej wkładu w wyniki finansowe Grupy IFS.