Nowa funkcjonalność w IFS Cloud 24R1 umożliwia firmom efektywniejsze zarządzanie zasobami, poprawę usług, zwiększenie rentowności oraz wykorzystanie zrównoważonego rozwoju jako przewagi konkurencyjnej.
IFS, wiodący dostawca technologii chmurowych i oprogramowania AI dla przemysłu, ogłosił dostępność najnowszej wersji IFS Cloud. Jako jedyny dostawca skoncentrowany na wspieraniu firm zorientowanych na zasoby i usługi, IFS wprowadza nowe funkcje zasilane sztuczną inteligencją, które pozwalają klientom na poprawę efektywności operacyjnej i rentowności.

Majowa wersja koncentruje się na trzech strategicznych tematach, wspieranych przez IFS.ai Copilot, który pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć i wykorzystać dane z całego łańcucha dostaw i operacji firmy.

Wykorzystanie potencjału: Harmonijne połączenie ludzi i technologii

Potencjał IFS Cloud wykracza poza możliwości ludzkie. Zasoby działają optymalnie, minimalizując przestoje i wydłużając żywotność, optymalizując ich wykorzystanie i usprawniając operacje. Kluczowe funkcje i możliwości obejmują:

· IFS.ai Copilot: Poprawa podejmowania decyzji i doświadczeń użytkowników dzięki asystentowi zasilanemu AI. Pierwszym celem źródła danych w tej wersji jest pomoc i wsparcie. Zwiększenie produktywności dzięki terminowej wiedzy i wskazówkom.
· Analytics as a Service: Uzyskiwanie szybszych i wartościowych wglądów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów kapitałowych i operacyjnych.
· Transport Loading: Usprawnienie procesu wysyłki, wspieranie większego wykorzystania pojemności i szybszego ładowania towarów.
· Task Bundling for Service: Zwiększenie wykorzystania i efektywności techników oraz zmniejszenie kosztów podróży i emisji, jednocześnie poprawiając marże usług.
· Maintenance Planning and Scheduling new Lobbies: Poprawa widoczności, zwiększenie efektywności operacji utrzymania zasobów i zgodności zasobów.

Zwiększanie rentowności: Sukces w zmieniającym się otoczeniu

Sukces biznesowy zależy nie tylko od potencjału, ale od mierzalnej rentowności. Ta wersja umożliwia klientom dostrojenie globalnych operacji, obniżenie kosztów, zmniejszenie odpadów i umożliwienie organizacji rozważenia nowych modeli biznesowych. Kluczowe funkcje i możliwości obejmują:
· Supply Chain Customer Scheduling: Obsługa wielu otwartych harmonogramów z tego samego zakładu jednocześnie, zwiększając produktywność i oszczędność czasu.
· Advanced SLA Management: Zwiększenie marż, zgodności SLA i przestrzegania umów.
· Incomplete & Follow-on Process: Ulepszone zarządzanie usługami dzięki intuicyjnemu procesowi prowadzenia techników w raportowaniu, aby osiągnąć zgodność z SLA, unikać kar i poprawiać satysfakcję klientów.
· Business to Business Portal: Pozwolenie wykonawcom na rejestrowanie prac w wielu lokalizacjach dla lepszej kontroli i widoczności, jednocześnie usprawniając proces komunikacji między wykonawcą a właścicielem zasobów.

Zrównoważony rozwój jako przewaga konkurencyjna

IFS Cloud umożliwia firmom nie tylko osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, ale także stawanie się liderami w zakresie ochrony środowiska, co spotka się z uznaniem interesariuszy, od konsumentów po inwestorów. Optymalizacja wykorzystania zasobów, minimalizacja odpadów i śledzenie wpływu na środowisko pozwala klientom zmniejszać ślad węglowy. Kluczowe funkcje i możliwości obejmują:

· Emissions Tracker: Udoskonalenia umożliwiające dokładne śledzenie postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez łatwe zbieranie danych dotyczących emisji. Uzyskiwanie pełniejszego obrazu dzięki dodaniu wybranych kategorii emisji Scope 3. Wprowadzanie danych dotyczących zużycia kilowatów z faktur dostawców energii.

· ESG Lobbies: Teraz wsparte przez Power BI dla łatwiejszego dostępu w czasie rzeczywistym do skoncentrowanych wglądów.

· Support for Circular Manufacturing: Udoskonalenia zmniejszające koszty produkcji poprzez wspieranie planowania procesu remanufakturyzacji. Umożliwia to wprowadzenie nowych strumieni przychodów i zmniejszenie śladu węglowego.

· Packing Material Management: Umożliwienie bardziej zrównoważonych operacji poprzez traktowanie akcesoriów jednostek jako zapasów, zwiększając wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku.

Christian Pedersen, Chief Product Officer w IFS, skomentował: „Dzięki tej najnowszej wersji IFS Cloud klienci będą czerpać korzyści z nowego poziomu znaczących możliwości AI i innowacji, które są naprawdę istotne dla ich branży i mają znaczący wpływ na ich biznes. IFS.ai Copilot to naturalny kolejny krok dla użytkowników IFS Cloud, umożliwiający im zaangażowanie się i korzystanie z możliwości AI, które wprowadziliśmy do IFS Cloud. Oferujemy znacznie więcej niż ogólne AI – nasze podejście do AI przemysłowego oznacza, że klienci mogą skutecznie zarządzać łańcuchami dostaw i poprawiać swoje operacje. Tworzymy środowisko, w którym technologia i ludzka pomysłowość współpracują ze sobą”.

Pedersen dodał: „W czasie, gdy przepisy w Europie i USA zmuszają firmy do podejmowania działań w zakresie ustalania i zarządzania zobowiązaniami zrównoważonego rozwoju, oferujemy nowe możliwości zasilane AI, które pomagają firmom poprawić ich operacje i raportować postępy. Patrząc w przyszłość, jasne jest, że IFS.ai będzie nadal katalizatorem zmian, napędzając firmy sektora przemysłowego. Przyszłość nie tylko jest jasna; jest zasilana AI, skomponowana i wspierana przez chmurę, i jest już tutaj”.

Wdrożenie IFS.ai

Nowe możliwości w wersji 24R1 oferują potężne funkcje AI dla przemysłu, ale również zawierają nowe narzędzia specyficzne dla branży. Przykładem może być przemysł lotniczy i obronny. Nowa funkcjonalność Aircraft Release to Service automatycznie wykrywa i sygnalizuje brakujące obowiązkowe komponenty oraz przeterminowane zadania konserwacyjne w celu zmniejszenia ryzyka i zgodności, a Aircraft Airworthiness Status Insights zapewnia widoczność i kontrolę statusu floty oraz samolotów w konserwacji, umożliwiając operatorom lotniczym dodatkowe zyski w efektywności i produktywności. Nowa wersja oferuje podobne korzyści klientom w innych branżach zorientowanych na zasoby i usługi.

Aby dowiedzieć się więcej o najnowszej wersji IFS Cloud, w tym o specyficznych dla branży funkcjach i ulepszeniach, obejrzyj nasze nagranie 24R1 Release Showcase.