Firma technologiczna IFS planuje intensywne zwiększanie zasięgów. Aktualizacja strategii IFS Poland & EE dotyczy m.in. wzrostów sprzedaży na rynkach zagranicznych i rozbudowy ekosystemu partnerów. 

Strategia IFS Poland & Europe East oraz wejście na kolejne rynki jest konsekwencją rosnącego zapotrzebowania na produkty IFS. Zmiany w lokalnych strukturach firmy służą efektywnemu podziałowi kompetencji oraz strukturyzacji procesów, których celem jest zapewnienie stałych wzrostów sprzedaży.

Niezaprzeczalną przewagą IFS jest elastyczność i odpowiadanie na potrzeby klientów. Teraz podjęliśmy decyzje o wzmocnieniu działu sprzedaży oraz przygotowaniu nowej koncepcji współpracy z partnerami. Nasze zeszłoroczne wyniki cieszą i to bardzo, dlatego się nie zatrzymujemy. Jestem przekonany, że pozytywne efekty aktualizacji naszej strategii zobaczymy już w najbliższych dwóch kwartałach.

Marek Głazowski

Prezes Zarządu, IFS Poland & EE

Za realizację planów IFS Poland & EE odpowiadać będzie m.in. Tomasz Piechota, który objął stanowisko dyrektora pionu partnerskiego i marketingu. Piechota związany jest z firmą od 2021 roku. Wcześniej wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując dla firm z sektora technologicznego. 

Cieszę się, że mogłem zaangażować się w przygotowanie strategii rozbudowy kanału partnerskiego i objąć nowe stanowisko, a tym samym wziąć odpowiedzialność za realizację naszych przyszłych planów. Wiem, że czeka nas wymagający rok, natomiast jestem przekonany, że na każdym polu naszego biznesu jesteśmy dobrze przygotowani do nadchodzących wyzwań.

Tomasz Piechota

Dyrektor Pionu Partnerskiego i Marketingu, IFS Poland & EE

Oprócz rynków dotychczas przynależących do regionu Poland & Europe East, obszar lokalnego zespołu IFS został powiększony o kraje bałtyckie, co otwiera kolejne możliwości ekspansji. Lokalny zespół IFS od początku 2021 roku urósł dwukrotnie. To potwierdza systematycznie zwiększające się zapotrzebowanie na usługi produktowe IFS. Od nowego roku firma otwiera kolejnych kilkadziesiąt nowych rekrutacji.