Współpraca z MIT CISR umożliwi dostęp do najwyższej klasy unikalnych badań, wiedzy, otworzy nowe możliwości współpracy i rozwoju

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania w chmurze dla przedsiębiorstw, została patronem MIT Center for Information Systems Research (CISR). Zaproszenie do grona patronów tej znanej na całym świecie i prestiżowej organizacji świadczy o uznaniu dla rozwoju IFS oraz jej wiodącej roli w branży technologicznej. Jest również potwierdzeniem zaangażowania firmy w tworzenie rozwiązań maksymalizujących korzyści z transformacji cyfrowej oraz efektywnego zarządzania danymi.
Współpraca IFS i MIT CISR koncentrować się będzie na zastosowaniu badań w rozwijaniu kluczowych obszarów technologicznych, w szczególności sztucznej inteligencji w przemyśle, dla branż takich jak produkcja, telekomunikacja, lotnictwo i obronność, energetyka, usługi publiczne / zasoby naturalne, budownictwo / inżynieria oraz usługi. We wszystkich kluczową rolę odgrywają aktywa majątkowe, na które zaawansowane rozwiązania technologiczne mają przełomowy wpływ.

Źródło: IFS

Program badawczy MIT CISR, który obejmuje m.in. skalowanie możliwości sztucznej inteligencji, szybsze budowanie wartości dzięki innowacjom cyfrowym oraz wykorzystywanie cyfrowych ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju, idealnie odzwierciedla długofalową wizję rozwoju IFS. Stanowi on tym samym doskonały fundament do nawiązania współpracy, przynoszącej realne korzyści dla branży. Cieszy nas to, że będziemy mogli przekazać naszym klientom, pracownikom i partnerom tworzącym szeroki ekosystem IFS unikalną wiedzę wypracowaną przez MIT CISR, inspirujące idee i nowatorskie rozwiązania kształtujące obecne trendy i kierunki rozwoju myśli technologicznej. Doskonałą okazją ku temu jest IFS UNLEASHED, globalna konferencja skupiająca społeczność IFS, która odbędzie się w Orlando, na Florydzie, od 14 do 18 października 2024 r. Na to wydarzenie zaplanowaliśmy ekskluzywne warsztaty wyłącznie dla zaproszonych przedstawicieli kadr zarządzających prowadzone przez MIT CISR. Jestem bardzo dumny z tego, że innowacyjność i unikalność naszych produktów AI zapewniły nam pozycję lidera wśród dostawców rozwiązań do zarządzania aktywami i usługami. Wkraczając w kolejny etap rozwoju, podejmujemy działania, które nie tylko umożliwią nam uwzględnienie perspektywy całej branży, ale również dadzą niezbędną przestrzeń do czerpania z własnej wiedzy i doświadczenia w obszarze innowacji. Jestem przekonany, że objęcie MIT CSIR naszym patronatem przyczyni się do realizacji naszych celów i w krótkim czasie przyniesie oczekiwane korzyści.

Mark Moffat

Dyrektor generalny, IFS

Celem MIT CISR jest wspieranie liderów technologii cyfrowych w osiąganiu doskonałych wyników poprzez badanie najlepszych praktyk i nawiązywanie współpracy z renomowanymi firmami. Cieszę się, że IFS dołączyło do MIT CISR i z niecierpliwością oczekuję na rozpoczęcie współpracy z Markiem i jego zespołem.

Szef MIT Center for Information Systems and Research Peter Weill

 

Badania prowadzone przez MIT CISR wspierają liderów firm w sprostaniu wyzwaniom wynikającym z zarządzania organizacjami w coraz większym stopniu zależnymi od technologii cyfrowych i danych. Wiedza pozyskana dzięki analizom MIT CISR pozwala lepiej zrozumieć jak skutecznie czerpać korzyści z transformacji cyfrowej, monetyzacji danych, tworzenia ekosystemów biznesowych i cyfrowych miejsc pracy.

Założony w 1974 roku instytut MIT CISR działa zgodnie z tradycją renomowanej uczelni technicznej Massachusetts Institute of Technology (MIT), której głównym założeniem jest łączenie wiedzy akademickiej z praktycznym zastosowaniem. Opracowując spostrzeżenia i wnioski wynikające z prowadzonych badań, zespół MIT CISR bezpośrednio współpracuje z kluczowymi postaciami w branży cyfrowej. Ponad 75 firm tworzy swoiste globalne konsorcjum patronów MIT CISR.