Infor, specjalizujący się w rozwiązaniach chmurowych poinformował, że oprogramowanie Infor Dynamic Enterprise Performance Management® (d/EPM) zostało wybrane do wsparcia procesu planowania i budżetowania w GK GPW, której częścią jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Cogit, jeden z wiodących europejskich partnerów Infor, jest odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania w ciągu najbliższego roku.

„Infor Dynamic Enterprise Performance Management® służy do zarządzania złożonymi procesami biznesowymi. Oferuje pełen wgląd w działalność w czasie rzeczywistym, pozwala na wiarygodne planowanie, raportowanie, mierzenie przeszłych i bieżących wyników, prognozowanie przyszłych działań i wiele więcej” – wyjaśnia Barbara Najgebaur, channel account manager Infor w Polsce.

Grupa zdecydowała się na skorzystanie z systemu chmurowego typu multi-tenant, który ściśle integruje się z platformą Infor OS (Operating Services). Dzięki temu umożliwia wprowadzenie nowych funkcji czy innowacji bez zakłócania codziennej pracy. Oferuje też pełną niezawodność i zapewnia światowej klasy poziom bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia instytucji finansowych. Celem realizowanego w GK GPW wdrożenia nowego systemu jest zwiększenie efektywności i poprawa zarządzania ryzykiem oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji w skali całej organizacji. Najważniejsze obszary wspierane przez nowe, chmurowe rozwiązanie Infor to m.in. planowanie, monitoring i raportowanie, konsolidacja zarządcza oraz wsparcie zakupów w zintegrowanym i skalowalnym modelu.

Do naszych zadań należą kompleksowe zaprojektowanie, parametryzacja i konfiguracja systemu, a także jego utrzymanie i rozwój we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej GPW. Projekt przewiduje, że kluczowe procesy zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, aby mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu budżetu GK GPW na 2023 rok” – tłumaczy Radosław Kozieja, Prezes Cogit sp. z o.o.

———————-

O GK GPW:

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromnym potencjale, tzw. jednorożców. GPW to najważniejsze źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 roku agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowo- Wschodniej.

———————-

O Cogit:

Cogit (dawniej Codec Polska) jest jedną z najstarszych firm konsultingowo-wdrożeniowych na rynku polskim. Specjalnością Cogit są systemy informatyczne wspierające wykorzystanie danych w zarządzaniu. Cogit pomaga zespołom, zarządom, menadżerom i controllerom podejmować lepsze decyzje i planować przyszłość w oparciu o dane.

Cogit koncentruje się na efektywnym wsparciu procesów zarządczych, m.in.: planowania, budżetowania, prognozowania, raportowania, analiz czy konsolidacji finansowej. Wdrażane rozwiązania wspierają wszystkie działy w organizacji od controllingu i finansów, po sprzedaż, logistykę i operacje. W swojej pracy firma łączy wiedzę i doświadczenie ekspertów biznesowych i informatycznych.