Dzisiejsza gospodarka rozwija się w warunkach paradygmatu permanentnej nierównowagi, niestabilnych cen surowców, presji cenowej, spadku wartości pieniądza i zaufania do jutra. Natura człowieka ma jednak w sobie atawistyczny gen adaptacyjny, który musi eskalować na całe organizacje i branże, aby te osiągnęły właściwy balans podczas trwających niepewności i nieprzewidywalności, w oczekiwaniu na powrót spokojnych wód strategii zrównoważonego rozwoju.

Czas asymetrii podaży i popytu chwieje procesami produkcyjnymi, ale jest jednocześnie doskonałym momentem na kształtowanie się nowych modeli biznesowych, narodzin generacji odważnych menedżerów, nowych liderów, którzy, wyznaczając nowe kierunki rozwoju, będą w stanie zaszczepić w ludziach kulturę nieustannego uczenia się i popełniania błędów adaptacyjnych, przy jednoczesnym poczuciu wsparcia (efekt liny bezpieczeństwa) i koncentracji na produktach i usługach niezauważonych lub pominiętych przez konkurencję.

Podczas konferencji porozmawiamy jak budować antykruche organizacje produkcyjne, zwiększyć podaż wartości dla (bardziej cierpliwego) klienta, kreować właściwe postawy i niezbędne kompetencje w inteligentnych fabrykach, odpornych na cykliczne kryzysy i czarne łabędzie.

Jak pokażemy podczas wydarzenia, nie będzie to możliwe bez traktowania ogniw naszych procesów jako wymagających wewnętrznych klientów, niejednokrotnie bardziej niż nasz zewnętrzny właściwy odbiorca. Wysoka jakość finalnych produktów nie powinna być jednak osiągana wysokim kosztem – tutaj potrzebna będzie mądra transformacja technologiczna pozwalającą awansować organizacjom produkcyjnym w górę łańcucha wartości. Nieprzewidywalność stała się dla produkcji największym konkurencją, ale zmiana jest naturalnym środowiskiem każdego menedżera produkcji.

Kiedy? 6 kwietnia | Poznań | Hotel Novotel