Właśnie rozpoczęło się badanie ankietowe dotyczące zmian w użytkowaniu technologii,
wynikających z trwającej pandemii COVID-19. Anonimowa ankieta skierowana jest do pracowników
firm i przedsiębiorców korzystających w pracy z systemów informatycznych. Wielu z nich w wyniku
pandemii musiało zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w codziennych obowiązkach, badanie ma
potwierdzić co się zmieniło. Wyniki zostaną opublikowane w formie raportu.

Rewolucja COVID-19
Rewolucja w stylu życia i pracy wywołana przez pandemię COVID-19 stała się faktem. Zamknięcie w
domach, które nastąpiło z dnia na dzień, wywołało faktyczne zapotrzebowanie na technologie, które
umożliwiają pracę zdalną, bezpieczną komunikację i minimalizację ryzyka kontaktu bezpośredniego.
„Lockdown” mający chronić, jednocześnie skomplikował funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.
Właściciele firm stanęli przed ważnymi decyzjami – co dalej, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości,
co zrobić żeby utrzymać swoją działalność? Z pomocą przyszły technologie.

Etapy pandemii
W pierwszej fazie pandemii, czyli mniej więcej od połowy marca – odczuwaliśmy szok i musieliśmy
w pracy błyskawicznie wdrażać się w nowe systemy, narzędzia czy procedury. Tę fazę mamy już za
sobą, teraz jesteśmy w drugiej fazie, w której nastąpiło oswojenie z sytuacją w jakiej się znaleźliśmy,
powoli wracamy do czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. Czeka nas jeszcze etap, który
najprawdopodobniej (co już widać) zmieni na stałe wiele nawyków zarówno pracodawców jak
i pracowników. Będziemy musieli pogodzić się z tym, że zmieniają się realia funkcjonowania firm
i stworzyć nową koncepcję funkcjonowania biznesów.
Dlatego nadszedł czas, w którym możemy zacząć wyciągnąć wnioski z funkcjonowania w czasie
pandemii. Stąd pomysł na stworzenia badania kierowanego do pracowników i właścicieli firm. Ankieta
jest podzielona na trzy główne części, które pozwolą zdiagnozować wymagania i bolączki
przedsiębiorców i pracowników:

  • sytuację sprzed pandemii,
  • sytuację w czasie pandemii,
  • wykorzystanie systemów ERP – czyli zintegrowanych narzędzi do całościowego zarządzania
    przedsiębiorstwem.

Pytania zostały ułożone tak, żeby ankietowany, mógł sprawnie przejść przez formularz, odpowiadając
na zagadnienia, które go dotyczą, pojawiają się również pytania dodatkowe, które doprecyzują
potrzeby użytkownika.

Jak wziąć udział w badaniu?
Ankieta jest w pełni anonimowa. Została opublikowana na stronie: https://www.enova.pl/badanie-firma-pandemia-technologia-jak-sobie-radzisz-z-covid-19, jej wypełnienie zajmuje około 3 minut. Do
udziału w badaniu zapraszamy pracowników firm, a także przedsiębiorców, którzy w swojej codziennej
pracy wykorzystują jakiekolwiek oprogramowanie.

Raport
Dane zebrane w badaniu zostaną przeanalizowane i na ich podstawie powstanie kompleksowy raport.
Pozwoli on szerzej spojrzeć na doświadczenia związane z pandemią, wyciągnąć wnioski i lepiej
przygotować się na inne nieoczekiwane wydarzenia, w których z pomocą przychodzą narzędzia
technologicznych. Raport zostanie opublikowany jesienią 2020 roku.
Organizator
Organizatorem badania jest spółka Soneta, polski producent oprogramowania ERP enova365. Ankieta
dostępna jest na stronie>>
***
Więcej informacji udziela:
Kamila Bator z Działu Marketingu
e-mail: marketing@enova.pl
tel.: 12 349 28 81
www.enova.pl