Jeśli chcesz wdrożyć system Business Central w swojej firmie zapewne zastanawiasz się czy wybrać instalację w chmurze czy on-premise. Poniżej prezentujemy różnice i podobieństwa, aby łatwiej było Ci wybrać typ wdrożenia.

Business Central w chmurze i zainstalowany on-premise to dwa podobne systemy, ale nie identyczne. Można je porównać do bliźniaków, ale tych dwujajowych. Jeśli chodzi o funkcje systemu (oferowane przez Microsoft) to 99% funkcjonalności nie różni się pomiędzy systemami.

Różnice w licencjonowaniu

Model chmurowy Model on-premise
Tylko subskrypcja, model określonych użytkowników Model ciągły i subskrypcja, określeni użytkownicy (wycena on-premise różna od cloud)
Cena obejmuje hosting, SQL, Powerapps i Flow – Power Automate (publikowane publicznie) Nie obejmuje narzędzi hostingowych, SQL ani Power Platform
Pracownicy partnerów mogą „wślizgnąć się” jako administrator delegowany Użytkownicy partnera muszą być utworzeni ręcznie
Obejmuje 1 środowisko produkcyjne + 3 środowiska Sandbox, pojemność 80 GB Licencja na 1 środowisko produkcyjne, bez limitu wielkości bazy

Więcej niż 1 środowisko produkcyjne?

·        Możliwość zakupienia dodatkowego środowiska z 3 Sandbox’ami i dodatkową pojemnością 4GB

Więcej niż 1 środowisko produkcyjne?

·        Należy zakupić całkowicie oddzielną licencję na Business Central (tj. Pakiet startowy i w razie potrzeby więcej pełnych użytkowników, członków zespołu i pakiet rozszerzony)

Potrzebujesz większej pojemności?

·        Może być rozszerzona do 1 GB

Coroczne ulepszanie

·        Może być wykupione w tradycyjnym modelu Microsoftu

·        Może być opłacone jako miesięczna subskrypcja w modelu CSP

 

 

 

Przejście z rozwiązania NAV

W przypadku modelu chmurowego Microsoft oferuje 40% zniżki na subskrypcje licencji (musi być aktualny przy wzmocnieniu za pomocą NAV / GP). W przypadku modelu on-premise główną zmianą jest zgodność z modelem zdefiniowanego użytkownika (Named User Model). W przypadku przejścia uzyskujesz 3 zdefiniowanych użytkowników zamiast 1 towarzyszącego/zgodnego (concurrent) w takcie zmiany.

Team Member (wcześniej Limited User)

Rozwiązanie chmurowe pozwala na:

 • Odczyt danych
 • Tworzenie raportów
 • Wpisy w grafiku
 • Zatiwrdzenia

Rozwiązanie on-premises pozwala na wszystkie aktywności chmurowe oraz na:

 • Tworzenie klienta, dostawcy, kontaktu
 • Tworzenie zamówienia sprzedaży
 • Pisanie do 3 tabel i tabel zwolnionych
 • Brak możliwości publikowania

 

 

Na styku dwóch rozwiązań

Dual use rights

 • Licencjonowe chmurowe, ale instalacja systemu w wersji on-premises
 • Ma na celu pomóc w przejściu z NAV do Business Central Cloud

Powielanie danych – Migracja danych do chmury

 • Replikowanie danych z systemu on-premise do Business Central Cloud
 • Jest to droga jednokierunkowa – brak możliwości powielania danych z chmury do lokalnego rozwiązania
 • Pierwotnie przeznaczone do pomocy z Intelligent Edge

Dostęp i klienci (użytkownicy)

W przypadku rozwiązania cjmurowego mamy dostęp tylko do klienta web’owego, który dostępny jest z dowolnego urządzenia (komputera, telefony, tabletu itp.). W przypadku lokalnej instalacji (on-premise) mamy dostęp do klienta Windowsa oraz do klienta web’owego. Przy polączeniu się z stystemem on-line również można z niego korzystać z dowolnego urządzenia.

Administrowanie stanowiskami (instancjami)

W rozwiązaniu chmurowym:

 • Centrum administracyjne
 • Od Centrum Partnera (partner center)
 • Tworzenie nowych Sandbox’ów i środowisk (instancji) produkcyjnych

W rozwiązaniu on-premise:

 • Konsola administracyjna
 • Tworzenie poziomu usług
 • Tworzenie metod autoryzacji, właściwości, portów itp.

Debugowanie i telemetria

Rozwiązanie chmurowe razem z centrum administracyjnym oferuje razem z instalacją telemetrię i zarządzanie sesjami. Rozwiązanie pokazuje błędy – strona pomocy wyświetla ostatni błąd. Śledzenie stosu, nieefektywne do przeglądania danych / rekordu lub przejścia. Chmura wspierana jest również przez aplikację Azure Insights.

Wdrożenie on-premise oferuje tradycyjne narzędzia debugowania. Debugowanie sesji, możliwość sprawdzenia i wejścia za pomocą kodu C/AL. Pozwala również na sprawdzenie zmiennych.

Modernizacje i aktualizacje

Korzystając z wersji chmurowej zawsze działasz na najnowszej wersji systemu. Nie ponosisz również kosztów modernizacji i aktualizacji. Są one zawarte w cenie subskrypcji. Rozwiązanie pozwala również na zdefiniowania 6-godzinnego okna na modernizacje. Cloudowe podejście do wdrożenia pozwala też ustawić datę aktualizacji. System poinformuje Cię również, jeśli rozszerzenia, z których korzystasz przestaną być kompatybilne.

W przypadku rozwiązania lokalnego, on-premise, modernizacje i aktualizacje przeprowadzane są na życzenie klienta. Jednak przeprowadzenie ich wiąże się z dodatkowym kosztem. Jeśli wszystkie dostosowania są rozszerzeniami, aktualizacje mogą być bardzo szybkie. Nawet w przypadku niektórych dostosowań aktualizacje i modernizacje są szybsze dzięki narzędziom PowerShell.

Jednak modernizacje i upgrade’y zawsze będą szybsze w wersji chmurowej, ponieważ odbywają się one niejako „w tle”.

Środowiska Sandbox

Chmura oferuje do 3 hostowanych Sandboxów, dla każdego środowiska produkcyjnego dla danych demonstracyjne lub produkcyjnych w aktualnej lub poglądowej wersji. Sandbox w wersji offline dostępny jest dla danych demonstracyjnych i pozwala na wykorzystanie narzędzi PowerShell.

Business Central on-premise pozwala na stworzenie oddzielnych poziomów usług i baz danych. Może także zawierać kopię danych produkcyjnych. Nie wymaga dodatkowych licencji i kosztów, poza kosztami hostowania środowisk.

Usługi dostępne jedynie w wersji cloud

 • Migracja danych w chmurze – do migracji wdrożenia lokalnego do chmury (można to zrobić w czasie z powtarzaną replikacją)
 • Inteligentne spostrzeżenia chmury (cloud insights) – mogą być dostępne w wersji on-premise przy subskrypcji Intelligent Egde
 • Edytowanie w Excelu, Power BI – Business Central on-premise wymaga dodatkowych ustawień do uruchomienia tej funkcjonalności
 • Darmowe usługi Azure – prognozowanie przepływów finansowych, stanów magazynowych, analiza obrazu itd.

Obsługa zasad cyklu życia

W wersji chmurowej klienci Business Central zawsze korzystają z najnowszej wersji systemu. Za każdym razem, kiedy Microsoft wypuszcza nową wersję systemu jest on up-grade’owany w wyznaczonym oknie czasowym. Rozwiązania on-premise w zależności od wersji wspierane są przez ustalone i dedykowane polityki.

Dostosowanie i rozwój

Business Central w chmurze to nowoczesne środowisko programistyczne zapewniające „czystość” platformy. Ma jednak ograniczoną obsługę rozszerzalności obiektów (tabele i strony). Oferuje darmowe zakresy obiektów (nie musisz kupować obiektów). Pozwala również na przesłanie pliku aplikacji bezpośrednio z klienta web’owego.

Instalacja on-premise wspiera nowoczesne i tradycyjne programowanie C/SIDE. Podstawowe aplikacje mogą być modyfikowane. Niektóre systemy, w zależności od poziomu licencji, oferują obiekty. Wdrożenie aplikacji odbywa się za pomocą PowerShell albo Visual Studio Code.

Dostępność rozwiązań IVS (niezależnych dostawców oprogramowania)

Chmura wspiera jedynie AppSource lub aplikacje PerTenat. Oferuje ponad 100 apllikacji w AppSource, a nowi nowi ISV zyskują na znaczeniu. Jednak w usłudze AppSource brak jest niektórych rozwiązań marquee ISV. Nawet niektóre aplikacje IVS z AppSource mają rozbieżności funkcjonalne. Nie ma gwarancji, że istniejące dane zostaną przeniesione do aplikacji podczas aktualizacji. Możesz również wziąć pod uwagę różnice w cenach i modelach licencjonowania.

Inne obszary warte rozważania

 • Base Business Central zawiera kod „specyficzny dla zakresu”, który będzie działać inaczej w siedzibie firmy i inaczej w chmurze.
 • Bezpieczeństwo, dostępność i zgodność
 • Różnice w kosztach: infrastruktura hosting / serwery, Windows Server, licencja na SQL Server i aktualizacje
 • Bieżące koszty związane z aktualizacjami

Instalacja Business Central on-premise ma swoje zalety. Wciąż w niektórych przypadkach, np. dużej customizacji systemu, wdrożenie systemu w wersji on-premise (lub hybrydowej) będzie lepszym rozwiązaniem niż instalacja w chmurze. Chmura mimo wielu swoich zalet pozostawia mniej swobody w dostosowywaniu systemu.

Powyżej pokazaliśmy różnice (i podobieństwa) pomiędzy instalacją Business Central w chmurze i on-premise (lokalnie). Jeśli masz wątpliwości, jaki typ rozwiązania będzie najlepszy skontaktuj się z nami! Doradzimy jakie rozwiązanie najlepiej wesprze Twoją firmę.