Aplikację biznesową Dynamics 365 Business Central w wersji chmurowej można nabyć w dystrybucji Tech Data w ramach programu Cloud Solution Provider (CSP). Nabywamy w ten sposób również Dual Use Rights- prawo dualności.

Business Central jest dostępny jako kompleksowe rozwiązanie chmurowe/subskrypcyjne (SaaS), które pozwala na zarządzanie poszczególnymi obszarami biznesu, począwszy od finansów, sprzedaży, zakupów, obsługi klienta, aż po serwis i produkcję. Funkcjonalności oraz obszary, do których użytkownik Dynamics 365 Business Central ma dostęp, wiążą się z typem przypisanej mu licencji. O tym w kolejnym artykule.

 Zatem nabywając licencję Business Central w ramach programu CSP przysługuje nam prawo dualności, tzw. Dual Use Rights.

Powstaje możliwość wdrożenia rozwiązania w modelu hybrydowym. Dzięki prawu dualności, za pośrednictwem zakupionych licencji subskrypcyjnych możemy, wykonując opisane poniżej czynności, uruchomić Dynamics 365 Business Central w infrastrukturze lokalnej.

Dual Use Rights, jak to zrobić?

Prawo do podwójnego wykorzystania jest dostępne tylko w ramach oferty licencjonowania w chmurze SaaS. Po aktywacji subskrypcji chmurowej Business Central za pośrednictwem CSP, w PartnerSource Business Center (PSBC) zostanie utworzone konto klienta z równoważnymi użytkownikami. Klient może uzyskać tam dostęp do swoich uprawnień on-premises / dual use rights. W skrócie, wersje nie są identyczne dla cloud i on-premises.

Logując się do PSBC klient może uzyskać dostęp do swojego klucza licencyjnego on-premises / dual use rights (format flf.) wybierając „My Products and Services” z menu rozwijanego, a następnie klikając link „Registration Keys” obok produktu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Następnie pobierając instalację uruchamia ona Business Central w infrastrukturze lokalnej.

*Uwaga: Licencja wieczysta on-premises jest ważna tak długo, jak długo aktywna jest licencja subskrypcyjna w chmurze w SaaS.

Do czego przydaje się to prawo do podwójnego wykorzystania?

Jest kilka takich sytuacji. Dual use rights przydaje się przede wszystkim przy migracji wdrożenia Dynamics 365 on-premises do środowiska Dynamics 365 w chmurze.

W niektórych przypadkach partnerzy mogą chcieć wdrożyć oba rodzaje instancji jednocześnie dla swoich klientów w tym samym czasie. Korzystanie z tej licencji pozwala na równoległe prowadzenie prac deweloperskich/testowych w Microsoft Azure.

Każda funkcjonalność Dynamics 365 Business Central ma usprawniać procesy i ułatwiać prowadzenie ich wszystkim użytkownikom. Sprawdź, czy Dual Use Rights spełni swoją rolę i zaspokoi Twoje potrzeby, a później odkrywaj kolejne zalety Dynamics 365 Business Central.