Firmy oczywiście chcą czerpać korzyści z ERP i zmaksymalizować zwrot z inwestycji tak szybko, jak to możliwe, jednak dla udanego wdrożenia ERP dogłębna analiza bieżącej działalności jest bardzo ważna. Zdefiniowanie właściwego wymogu biznesowego jest jak położenie silnego fundamentu dla udanego wdrożenia ERP.

Sukces wdrożenia ERP jest również zdeterminowany przez firmy, które mogą korzystać z systemów ERP z wysokim przyjęciem użytkownika. Aby osiągnąć planowane usprawnienia biznesowe, takie jak redukcja zapasów i uzyskanie lepszych możliwości decyzyjnych staje się niezbędne do przeprowadzenia dogłębnej analizy działalności.

Aby wdrożyć udane rozwiązanie ERP i pomóc klientom osiągnąć ich cele biznesowe, ważne jest, aby zrozumieć obecne procesy, sposoby pracy i obszary. Na przykład, jasne zrozumienie tego, co klient potrzebuje, aby odnieść sukces.

 Zrozumienie zmian – Najtrudniejszym aspektem wdrożenia systemu ERP w Twojej firmie jest zarządzanie zmianami i oczekiwaniami związanymi z nowym systemem. ERP to nie tylko rozwiązanie techniczne, które zarządza operacjami, ale także sposób zarządzania. Pomyślne wdrożenie ERP wymaga doskonałego zarządzania projektem z jasnym określeniem celów, rozwoju pracy i planu zasobów.

Integracja z istniejącymi aplikacjami – Dla klientów korzystających z wielu aplikacji innych firm do zarządzania ich różnych procesów dogłębna analiza pomoże szczegółowo podejście do integracji nowego rozwiązania ERP z tymi aplikacjami.

 Strategie – Szczegółowa analiza obejmowałaby zarysowanie wszystkich strategii w fazie rozruchu projektu. Obejmuje to:

  • Strategia biznesowa
  • Aktualna strategia informatyczna
  • Strategia ERP

Definicja zakresu – Dogłębna analiza jest również bardzo ważna, ponieważ pozwala na określenie zakresu projektu i równie ważne jest, aby wymienić elementy, które nie są objęte zakresem. ERP powinny być zgodne z najlepszymi praktykami i organizacja musi zachować ścisłą kontrolę nad zakresem wynikającym z początkowej szczegółowej analizy. Z nieodpowiedniej analizy wstępnej, projekt może doprowadzić do wzrostu zakresu i budżetu.

myERP.pl stosuje odpowiednią metodologię wdrażania ERP, jak każdy inny wiodący dostawca rozwiązań, a pierwszym etapem w ich metodologii jest dogłębna analiza. Faza analizy pomaga nam określić strategiczne cele i możliwości, które projekt wdrożeniowy ma dostarczyć klientowi.

Jeśli chodzi o wdrożenie rozwiązania ERP, nie można po prostu iść i przesłać wtyczkę do istniejącego systemu. Szczegółowe badania i analizy zapewniają sukces i pozytywną transformację.