SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI (MES) OFERUJE RÓŻNE RZECZY RÓŻNYM PRODUCENTOM – I RÓŻNE RZECZY PRODUCENTOM Z RÓŻNYCH BRANŻ. ABY ZMNIEJSZYĆ ZAMIESZANIE I ZAPEWNIĆ WGLĄD W WARTOŚĆ ROZWIĄZAŃ MES W PIONIE URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH.

ZACZNIJMY OD NAJWAŻNIEJSZEGO PYTANIA: DLACZEGO FIRMY MIAŁBY WDROŻYĆ SYSTEM MES?

W najszerszym znaczeniu, system MES ułatwia zarządzanie procesem produkcji i przyspiesza cykl zamówienia. Jeśli można lepiej zarządzać produkcją, a przez to skrócić czas między złożeniem zamówienia przez klienta a jego wysłaniem. Wtedy poprawiają się przychody, i przepływy pieniężne.

Ponadto, system MES zapewnia ważną widoczność wykorzystania sprzętu, co jest kluczem do skutecznego i wydajnego planowania produkcji. Prosimy klientów o oszacowanie stopnia wykorzystania ich produkcji. I wszyscy podają nam liczbę pomiędzy 70% a 90%. Ale kiedy zaczynamy analizować ich dane produkcyjne, okazuje się, że rzeczywisty procent jest znacznie, znacznie niższy. Zawsze są zaskoczeni, że mają znaczne niewykorzystane moce produkcyjne. Faktem jest, że przeciętny wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych u producentów wyrobów przemysłowych wynosi 35%.

Jaki jest wniosek z tego? Każdy producent zarabia pieniądze na produkcji. MES oferuje wgląd i informacje, które umożliwiają zwiększenie wydajności produkcji. Lepsze planowanie, sekwencjonowanie i harmonogramowanie oraz możliwość odzyskania „ukrytych” zdolności produkcyjnych.

CZY  SYSTEM ERP TEGO NIE ROBI?

Niektóre systemy ERP posiadają wbudowane możliwości MES. Oferują dodatkowe moduły MES. Oczywiście też integrują się z rozwiązaniami MES stron trzecich. Ale większość z nich nie oferuje takich samych możliwości i funkcji jak samodzielne rozwiązania MES. Nie wszystkie firmy tez mogą sobie pozwolić na kompleksowe rozwiązanie ERPI tutaj pojawia się nasz dzisiejszy bohater, MES.

Kompleksowy system MES – niezależnie od tego, jak jest dostarczany – stanowi pomost pomiędzy maszynami a rozwiązaniem ERP. Po podłączeniu strumieni danych z hali produkcyjnej do systemu ERP, masz dodatkowe krytyczne dane produkcyjne. Dane te mogą być śledzone, monitorowane i analizowane.

W rzeczywistości okazuje się, że system MES często jest katalizatorem dla nowego rozwiązania ERP. A dla firm ze starszym ERP-em, które nie są gotowe do zakupu i wdrożenia nowego ERP, MES może być krokiem – rozwiązaniem tymczasowym, które może być zbudowane na szczycie ich istniejącego systemu. Tak więc, mogą one uniknąć dużych kosztów związanych z aktualizacją systemu i nadal uzyskać wiele korzyści.

CZYM KONKRETNIE ZAJMUJE SIĘ SYSTEM MES?

Rozwiązanie MES monitoruje i mierzy np. takie  obszary jak : Produkcję (tempo wytwarzania części), jakość (wymiary, wagę i wygląd produkowanych części) oraz procesy (zmienne produkcyjne, takie jak temperatura, ciśnienie i czas podtrzymania). Każdy obszar dostarcza informacji, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi pochodzącymi z systemu ERP lub innych systemów.

Na przykład, monitorowanie produkcji może informować kierownictwo produkcji, że maszyna pracuje lub zatrzymała się. Może informować o tym, że konkretne zadanie jest w toku (i kiedy zostanie zakończone), ile części zostało wykonanych lub czy zadanie przebiega zbyt wolno (i czy istnieje problem).

Kiedy monitorujesz i mierzysz produkcję w czasie rzeczywistym, masz cenne informacje, które mogą być skierowane do systemu ERP. Informacje takie jak ile produktów będzie dostępnych (i kiedy), ile części zostało zużytych, ile czasu maszyny i pracy zostało zużyte do wykonania produktów, kiedy maszyna będzie dostępna do następnego zadania (dla celów planowania)

Monitorowanie jakości zbiera dane z urządzeń na hali produkcyjnej – takich jak czujniki, wagi, suwmiarki i systemy testowe. Śledzenie jakości opiera się na danych z monitorowania produkcji. Dane te umożliwiają poznanie ważnych wskaźników KPI, takich jak współczynnik braków oraz ilość zmarnowanego materiału, pracy i czasu produkcji.

Monitorowanie procesu pozwala dowiedzieć się, co dzieje się podczas produkcji. Zastanówmy się, czy część jest wyprodukowana w odpowiedniej temperaturze? Jest to również istotne dla analizy przyczyn źródłowych problemów z jakością produkcji.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z SYSTEMU MES?

  • wgląd i integracja. Gromadząc dane z maszyn na hali produkcyjnej i integrując je z danymi dotyczącymi zamówień w systemie ERP, system MES daje wgląd w dane. Które są potrzebne do dokładnego planowania i wydajnej produkcji.
  • kompleksowe raportowanie. Dzięki strumieniom danych z hali produkcyjnej i poziomu maszyn dostarczanym przez system MES oraz jego zaawansowanym narzędziom raportowania. Możesz przeglądać i monitorować wskaźniki KPI oraz analizować dane dotyczące wydajności – a następnie wykorzystać te informacje do znalezienia efektywności, odkrycia strat i określenia obszarów wymagających poprawy.
  • zaawansowane wizualizacje. System MES daje możliwość rzeczywistego sprawdzenia, co dzieje się na hali produkcyjnej. Inteligentniejszego zarządzania – dzięki wizualizacjom w czasie rzeczywistym danych dotyczących produkcji i wydajności maszyn.

A CO JEŚLI NIE STAĆ CIĘ NA SYSTEM MES ?

Oczywiście mogą być sytuacji, że firma jest za mała. Nie posiada systemu ERP, nie stać ją na rozwiązanie typu MES (nie mają się z czym zintegrować, lub jest za drogie). Z pomocą przychodzą takie firmy jak FitMech, która optymalizuje wydajność produkcji za niewielkie pieniądze.  Oferuję dostęp online do panelu,  oraz wszystkie najważniejsze korzyści związane z systemem MES. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach firmy FitMech, zapraszamy na ich stronę lub do bezpośredniego kontaktu z nami . Pomożemy Ci dopasować ich rozwiązanie do twoich potrzeb.