KE przedstawiła cele emisyjne, które zakładają, że zgodnie z Fit for 55, od 2035 będzie obowiązywać zakaz sprzedaży aut spalinowych. Wyścig ku dekarbonizacji branży automotive trwa w najlepsze.

Koncern motoryzacyjny na świecie, którym jest Volkswagen Group zapowiedział, że do 2035 roku przestawi się na produkcję pojazdów elektrycznych. Z kolei BMW deklaruje, że w 2030 roku połowa produkowanych przez firmę aut będzie wyposażona w napęd elektryczny. W osiąganiu celów klimatycznych kluczową rolę ma pełnić cyfrowa technologia.

„W drodze do zrównoważonego rozwoju musi towarzyszyć digitalizacja. Nie ma innej alternatywy.”– mówi Nicolas Peter, dyrektor finansowy BMW.

Dekarbonizacja branży automotive

Jak wynika z raportu „Dekarbonizacja transportu drogowego”, ponad 70 proc. badanych uważa dekarbonizację branży automotive za priorytet lub jeden z trzech najważniejszych celów swojej firmy. Neutralność klimatyczna wymaga zarządzania śladem węglowym poszczególnych produktów w łańcuchu dostaw. Aby to osiągnąć, firmy potrzebują przejrzystych danych pozwalających na bieżąco monitorować własne emisje i minimalizować wpływ swojej działalności na klimat. Jak wskazują jednak wyniki globalnego badania przeprowadzonego przez SAP, zaledwie 21 proc. kierowników przedsiębiorstw jest zadowolonych z jakości swoich danych środowiskowych.

„Do tej pory firmy używały uśrednionych danych do obliczania śladu węglowego na poziomie produktu dlatego, że brakowało dokładnych informacji na temat emisji i spójnej metodologii. Aby pozostać częścią globalnych łańcuchów dostaw, firmy będą musiały precyzyjnie obliczać ślad węglowy swoich produktów.”- John Revess, dyrektor Net Zero Transformation w Światowej Radzie Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD)

„SAP jako członek WBCSD, wraz z innymi firmami powziął inicjatywę Value Chain Carbon Transparency Pathfinder. Inicjatywa to ma na celu rozwój modelu dekarbonizacji branży automotive poprzez przejrzystość danych. Pierwszym krokiem do osiągnięcia zerowej emisji do 2050 roku ma być mierzenie, rozliczanie i ujawnianie emisji dwutlenku węgla. Aby osiągnąć nasze cele w zakresie dekarbonizacji, polegamy na wiarygodnych danych od naszych dostawców. Danych dotyczących śladu węglowego komponentów, z których budujemy pojazdy. Zdecydowaliśmy się dołączyć do inicjatywy SAP.  Chcemy współtworzyć cyfrowe narzędzia do śledzenia emisji dwutlenku węgla oraz bazy danych, ponieważ dostrzegamy zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania.” – Ralf Pfitzner, globalny szef działu zrównoważonego rozwoju w firmie Volkswagen, wypowiedź podczas SAP Sustainability Summit

Potrzeba ogromnych inwestycji w elektryfikację i cyfryzację

Volkswagen Group zainwestuje 73 miliardy euro, żeby pomóc w wyzwaniach związanych z dekarbonizacją. Powody, dla których firmy inwestują w kwestie środowiskowe są różne – od regulacji branżowych (29 proc.) po uznanie społeczeństwa dla ich organizacji (27 proc.). Ale też po wzmocnienie reputacji firmy (26 proc.). Niepewność co włączenia zrównoważonego rozwoju do procesów biznesowych i systemów informatycznych, postrzegana jest jako przeszkoda we wdrażaniu planów działania.
Pomimo tych wyzwań, Ralf Pfitzner optymistycznie ocenia cele firmy w zakresie dekarbonizacji.  Spodziewa się, że cyfryzacja odegra główną rolę w procesie zmian na rzecz klimatu. Priorytetem VW do 2050 roku jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym cyklu życia samochodów.

Digitalizacja wspiera dekarbonizację

„Chociaż prawie dwie trzecie światowej gospodarki jest objęte celami zerowymi, ich osiągnięcie będzie wymagało myślenia systemowego oraz wspólnych działań przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest, żeby żadna firma, ani kraj nie stały się zeroemisyjne w izolacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostawy energii, transport czy też infrastrukturę.  Wszystkie te podmioty muszą działać w sposób skoordynowany. Jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorstw jest włączenie transformacji klimatycznej do ich strategii biznesowych, ale też procesów decyzyjnych. Wymaga to przejrzystości danych, ale też zwrócenia uwagi na ich jakość i użyteczność.” – Hannah Routh, partner, Deloitte UK.
Potrzeba przejrzystości danych w łańcuchach dostaw wysuwa się na pierwszy plan. Poprzez swoją strategiczną inicjatywę Climate 21, SAP wprowadza rozwiązania, które pomagają klientom zmniejszyć emisję i zarządzać swoim śladem węglowym. Wśród nich jest SAP Product Footprint Management.
Zarządzanie śladem węglowym powinno stać się powszechną praktyką. SAP Product Footprint Management rejestruje ślad środowiskowy produktów w całym łańcuchu dostaw. Dzięki analizie danych finansowych, logistycznych i środowiskowych oraz możliwościom SAP S/4HANA klienci zyskują pełen wgląd w swoje emisje. Za sprawą wiarygodnych wskaźników śladu ekologicznego, zintegrowanych z procesami biznesowymi, mogą optymalizować swoje decyzje dlatego, że wybierają dostawcę, który zaoferuje surowce o niższej całkowitej emisji gazów cieplarnianych.