Aby wyjaśnić czym jest EWM’ka i opisać szczegółowo wszystkie jej funkcjonalności należałoby napisać artykuł, którego czytanie zajęłoby kilka, jak nie kilkanaście godzin. W sieci można znaleźć mnóstwo informacji na temat tego systemu. Jednak z punktu widzenia użytkowników końcowych, perspektywa wejścia w nieznane rodzi wiele pytań (zapewne trywialnych dla ekspertów), na które bez znajomości terminologii SAP EWM, trudno jest znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi. Pojawiają się błędne wnioski typu:

Jeśli jest to system, który wspiera zaawansowane zarządzanie magazynem, to nie obsługuje procesów produkcyjnych. Więc gdzie i jak będziemy tworzyć zlecenia produkcyjne, zamówienia itd., itp. – czyli EWM jest jakąś dodatkową transakcją, i o to tyle szumu?

Żeby się nie rozwijać na temat tego czym dokładnie jest EWM, oszczędzając czas czytelnika, warto zadać pytanie w nieco inny sposób – mianowicie, czym EWM nie jest?

A więc, SAP EWM nie jest żadnym dodatkiem, rozszerzeniem, nie jest dodatkowym modułem ani transakcją. EWM jest oddzielnym systemem, platformą do zarządzania procesami w magazynie, zainstalowanym na osobnym serwerze (w ujęciu zdecentralizowanym). System ten wymaga oddzielnej nazwy użytkownika i osobnego logowania. Taka odpowiedź zazwyczaj rodzi kolejne błędne wnioski:

no i po co uczyłem się SAP ERP? – teraz ta wiedza pójdzie na marne, bo trzeba o tym zapomnieć i uczyć się kolejnego systemu.

To jest najczęstszy, błędny wniosek, z jakim się spotkałem. Wiedza na temat SAP ERP wydaje się tutaj wręcz kluczowym warunkiem bezbłędnego funkcjonowania systemu EWM. Aby wykonać większość działań w procesie magazynowym, potrzebny jest jakiś bodziec, który będzie referencją do wywołania zadania magazynowego. Wspomnianą referencją jest właśnie dokument z systemu ERP. Ważne jest aby podczas pracy z systemem EWM, mieć świadomość, że zarówno ERP jak i EWM cały czas się ze sobą komunikują. Jak to dokładnie się odbywa?

System EWM komunikuje się z ERP na poziomie numeru magazynu. Tak jak dla celów implementacji ERP należy najpierw zdefiniować jednostkę organizacyjną, od której będziemy rozwijać całą strukturę zakładu tak dla celów implementacji nowego systemu, należy zdefiniować numer magazynu, który będzie wierzchołkiem struktury magazynowej. W związku z tym w SAP ERP należy utworzyć numer magazynu, który zostanie zmapowany w systemie EWM wraz ze składami, do których ten nowy magazyn został przypisany. Tak więc głównym systemem dla struktury organizacyjnej EWM nadal jest nasz stary, poczciwy SAP ERP i to na jego poziomie konfigurujemy podstawową strukturę EWM.

Dopiero po zmapowaniu numeru magazynu utworzonego w ERP i tym samym składów, można myśleć o tworzeniu dalszej struktury charakterystycznej dla EWM. Tak więc mimo tego, że pracujemy na zupełnie nowym systemie to jest on ściśle powiązany i uzależniony od funkcjonowania systemu nadrzędnego SAP ERP. Spróbuje zobrazować to niecodzienną analogią.

Wystarczy wyobrazić sobie sytuację gdy, firma pracuje na pakiecie open office, lub windowsowym wordpad. Jednak te aplikacje nie spełniają wszystkich oczekiwań użytkowników, dlatego zarząd firmy decyduje się wdrożyć pakiet Microsoft Office. Wystraszeni pracownicy mogliby myśleć, że uczyli się windowsa i jego aplikacji i cała ta wiedza pójdzie na marne. Nie prawda. Instalacja bardziej rozbudowanej aplikacji jaką jest Microsof Office wymaga np. wyboru folderu w, którym ów pakiet zostanie zainstalowany (na poziomie używanego już windowsa). Co prawda w tym pakiecie będziemy budowali strukturę formularzy, szybkich części itd., itp. ale jego prawidłowe działanie wciąż będzie zależało od tego jak dbamy o naszego windowsa. Wystarczy zmienić język klawiatury i ci, którzy windowsa nie znają stają przed wielkim problemem. Tak więc, wracając do SAP, kluczowym podstawowym warunkiem bezproblemowego funkcjonowania EWM jest opracowanie struktury przedsiębiorstwa w SAP ERP oraz staranne przygotowanie i dbanie o dane podstawowe w wielu modułach.

Jak przebiega proces komunikacji pomiędzy dwoma systemami?

Komunikacja pomiędzy SAP ERP i EWM odbywa się w dwóch obszarach, tj:

  • dane podstawowe
  • dane transakcyjne

Jak widać na poniższym rysunku komunikacja odbywa się poprzez CIF (Core Interfejs) oraz qRFC (queues Remote Function Call). CIF jest standardowym interfejsem, który umożliwia dystrybucję danych podstawowych pomiędzy SAP ERP i EWM. W celu prawidłowego funkcjonowania EWM, dla każdego rekordu danych podstawowych w SAP ERP, musi zostać utworzony odpowiednik w SAP EWM. Komunikacja poprzez dystrybucję danych podstawowych ma charakter jednostronny. To znaczy, że zmiany w danych podstawowych EWM nie zostaną odnotowane w ERP. Przykładowo, aby móc wykonać przyjęcie towaru od dostawcy X (utworzonego w SAP ERP) musimy mieć pewność, że ten dostawca został opracowany jako partner biznesowy w EWM. To samo się tyczy klienta, zakładu, przewoźnika itd. Testując SAP EWM spotkałem się z sytuacją, gdy transport utworzony w SAP ERP nie mógł zostać poprawnie wysłany do SAP EWM. Przyczyną błędu był brak opracowanych danych podstawowych przewoźnika jako partnera biznesowego w EWM.

To samo się tyczy danych podstawowych materiałów, nazywanych w EWM produktem. Zanim zaczniemy eksportować rekordy danych podstawowych do EWM, musimy rozszerzyć dane materiału o wglądy: WM-pakowanie i WM-wykonanie (widoczne m.in. w transakcji  MM02) w SAP ERP (rysunek poniżej):

Zarówno WM Pakowanie jak i WM wykonanie to specyficzne wglądy opracowane dla potrzeb EWM. Nie mają one zastosowania w SAP ERP. Tylko za pośrednictwem tych dwóch wglądów (poprzez CIF) odbywa się transport danych podstawowych materiału do SAP EWM . Pozostałe wglądy w ustawieniach podstawowych materiałów, mimo, że nie są eksportowane do EWM to również mają znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu tego systemu. Rozpatrzmy przykład gdy: mamy skonfigurowany system (EWM) w taki sposób, aby przy wejściu towaru na skład przyjęć (skład EWM), automatycznie tworzyło się zadanie magazynowe na umieszczenie towaru w magazynie. Fizycznie towar podjechał już pod rampę rozładunkową, jednak nie generują się żadne zadania magazynowe ani na rozładunek, ani na umieszczenie w magazynie. Bez znajomości SAP ERP trudno będzie dojść do tego, że w ustawieniach danych podstawowych materiału (zakładka MRP2) został zdefiniowany nieprawidłowy skład dla nabycia zewnętrznego:

Z powodu tego małego niedopatrzenia, skład ten zostanie również ustawiony w zamówieniu, na podstawie którego będziemy chcieli przyjąć dostawę. Nie będzie to jednak możliwe, ponieważ skład 0001 w tym przykładzie nie został zmapowany w EWM.

Komunikacja w zakresie danych transakcyjnych wywiera jeszcze większy wpływ na działanie obydwu systemów. Wszystkie dokumenty dostaw przychodzących, wychodzących utworzone w ERP są eksportowane przez interfejs RFC do drugiego systemu. To one są referencją do utworzenia w EWM własnych dokumentów dostaw. Na podstawie których z kolei tworzone są zadania magazynowe, np. na umieszczenie, wydanie, przyjęcie itd. Dlaczego ta komunikacja jest taka ważna? Dlatego, że działa w obydwie strony. Zadanie magazynowe, które zostało prawidłowo zakończone (potwierdzone) w EWM wysyła informację zwrotną do ERP. Na podstawie tej komunikacji SAP ERP aktualizuje statusy nagłówków dokumentów dostaw, np. dostawa zakończona (poniższy rysunek). To z kolei ma bezpośredni wpływ na zaksięgowanie dokumentu materiałowego w ERP, a idąc dalej dokumentów księgowych.

Z drugiej strony małe niedopatrzenie w błędnie skonfigurowanych danych podstawowych materiału mogą skutkować brakiem zadania magazynowego na przyjęcie wyrobu gotowego z produkcji na magazyn. Błędnie zdefiniowany skład produkcyjny na poziomie SAP ERP, zostanie również błędnie przypisany do zlecenia produkcyjnego, które po całkowitym zakończeniu nie będzie mogło wyzwolić komunikacji z systemem EWM.

Podsumowując można chyba z czystym sumieniem stwierdzić, że mimo tego, iż system SAP EWM jest oddzielnym systemem i może wymagać osobnego logowania to jego implementacja wcale nie świadczy o tym, że należy zapomnieć o systemie SAP ERP. Wręcz przeciwnie. Z tego względu, że te dwa systemy stale komunikują się ze sobą i są od siebie zależne, wskazane jest aby nadal kontynuować naukę SAP ERP. Znajomość zależności pomiędzy procesami w jednym i drugim systemie oraz wzrost świadomości zasad funkcjonowania ERP, może okazać się bardzo pomocna dla bezproblemowej obsługi systemu EWM. Praktyczny przykład zostanie przedstawiony w II części wpisu.