Wskazuje badanie Symfonii i Fundacji Digital Poland. Mimo to potrzeby edukacyjne w tym zakresie nadal są bardzo wysokie.

Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje w sprawie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Podczas jednego z cyklu spotkań przedstawiciele Symfonii i Fundacji Digital Poland przekazali wnioski płynące ze wspólnego badania, które podsumowało nastroje oraz stan gotowości polskich firm na obowiązek przesyłania faktur ustrukturyzowanych. Z materiału wynika, że przedsiębiorcy rozumieją potrzebę cyfryzacji i korzyści płynące z cyfrowej wymiany faktur. Jednocześnie ponad połowa (51%) ankietowanych firm zgadza się z koncepcją stopniowego wprowadzania KSeF. Przy czym największymi zwolennikami tego rozwiązania są jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG – 55%), nieco mniejszy (39%) entuzjazm w tym zakresie wykazują duże firmy (>250 pracowników). 

Większość dużych firm przygotowuje się do KSeF 

Wyniki badania przedstawiają, że duże firmy wykazują najwyższą gotowość na KSeF. 76% z nich już w tej chwili jest na różnych poziomach przygotowań do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, podczas gdy aż 46% jednoosobowych działalności gospodarczych nie podjęło jeszcze działań w tym zakresie.  

Duże firmy traktują cyfryzację jak inwestycję. Z tego względu przygotowania do KSeF rozpoczęły znacznie wcześniej, widząc w tym wiele korzyści, jak choćby wzrost poziomu bezpieczeństwa danych, digitalizację obiegu dokumentów czy usprawnienie procesów wewnętrznych. Z KSeF zyskujemy na płynności finansowej i transparentności całego procesu. Tu faktury nie zginą, nie utkną w spamie skrzynki mailowej. E-faktury wprowadzone do systemu są ważne od chwili ich wprowadzenia i od razu dostępne, możliwe do natychmiastowego księgowania. To tylko część przewag, jaką większe firmy już dziś budują z KSeF. Naszą rolą jest teraz przeskalowanie tej wiedzy do mniejszych biznesów, które chcemy wesprzeć w przygotowaniach do obowiązku e-fakturowania.

Piotr Ciski

Prezes zarządu , Grupy Symfonia

Etapowe wprowadzanie KSeF? Biznes mówi “tak” 

Raport potwierdza, że większość badanych firm (51%) preferuje etapowe podejście do wdrożenia obowiązkowego KSeF, 30% jest przeciwnego zdania.  

Za etapowym podejściem szczególnie opowiadają się jednoosobowe działalności gospodarcze (55%), mikro (55%), małe (54%) i średnie (41%) firmy, które często nie rozpoczęły jeszcze przygotowań do wdrożenia KSeF. Chcą się wstrzymać do ostatniej chwili, podobnie jak to było przy wdrażaniu JPK, ale to tylko niepotrzebne odciąganie w czasie – mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland. – Z jednej strony etapowe wdrożenie KSeF daje dodatkowy czas na popularyzację tematu i edukację rynku w zakresie cyfrowej wymiany faktu. Z drugiej strony zaś przy takim scenariuszu nieuniknione są pewne komplikacje spowodowane różnym stopniem wdrożenia KSeF między organizacjami.

Cyfryzacja z KSeF w oparciu o szkolenia 

Już 41% firm twierdzi, że rozumie ideę KSeF oraz korzyści płynące z cyfrowej wymiany faktur. Z kolei 20% zgadza się z twierdzeniem, że ich obieg dokumentów powinien zostać zdigitalizowany, jednocześnie 35% z nich wciąż nie rozpoczęło przygotowań.   

Firmy dostrzegają szereg korzyści płynących z transformacji cyfrowej takie jak, m.in., usprawnienie procesów, rozwój biznesu czy paperless. Jednocześnie nie łączą jeszcze KSeF-u ze zwiększonym bezpieczeństwem danych czy cyberbezpieczeństwem, cyfrowym obiegiem dokumentów ani usprawnieniem procesów wewnętrznych i szybszym dostępem do danych. – podsumowuje Piotr Ciski – Naszym celem i misją jest uświadomienie przedsiębiorcom, że KSeF stanowi kluczowy element transformacji cyfrowej, który w namacalny sposób usprawni procesy biznesowe, poprawi efektywność i przyspieszy rozwój

Badanie Grupy Symfonia i Fundacji Digital Poland zostało realizowane w lutym 2024 i objęło 1751 przedsiębiorstw każdej wielkości w Polsce.