Rozszerzona rzeczywistość (AR) stała się dziś jednym z elementów rozwoju przemysłu i transformacji cyfrowej. W ramach systemów ERP jej wykorzystanie pozwala znaczne ułatwić zarządzanie obszarami zarezerwowanymi dotychczas dla wąskiej grupy specjalistów. Oraz apewnia sprawniejsze działanie w zakresie obsługi maszyn i urządzeń. W warunkach ograniczonej możliwości przemieszczania się i ograniczonych zasobów specjalistów naturalnym jest szukanie rozwiązań pozwalających na wzrost efektywności.

Wykorzystując produkty Microsoft, MS POS Poland przygotował projekt rozwiązania z użyciem Hololens 2 i Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management i Microsoft Dynamics 365 Guides oraz ich wykorzystanie w zakresie modułu Zarządzania Składnikami Majątku są narzędziami, które ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Zarządzanie Składnikami Majątku umożliwia efektywne administrowanie i serwisowanie wielu typów urządzeń w firmie. Na przykład maszyn, urządzeń produkcyjnych i pojazdów.

Poniższy rysunek przedstawia ekosystem rozwiązania Dynamics 365 SCM

Działania związane z obsługą maszyn mogą przybierać różny charakter i częstotliwość, tym samym zakres prac obsługowych urządzeń wymaga od operatorów odmiennych działań i umiejętności.

Ref. Microsoft

Bardzo istotną kwestią w obsłudze maszyn i urządzeń jest dostęp do aktualnych instrukcji i dokumentacji. Z pomocą przychodzi rozwiązanie Dynamics 365 Guides i wykorzystanie Hololens 2. Urządzenie to ze względu na swoją mobilności i wszechstronność pozwala na szybki wgląd do wymaganej dokumentacji oraz łatwy dostęp do systemu.

Powiązanie wymaganych kroków i instrukcji procedur z danymi w systemie w znaczący sposób wpływa na czas obsługi działań zaplanowanych np.: konserwacje i przeglądy, jak również sytuacji nieprzewidzianych takich jak: awaria, wypadek czy z też modyfikacja maszyn lub urządzeń.

Ref. Microsoft

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na inne aspekty wykorzystania Holenesów, które pozwalają na wieloosobowe konsultacje i rozwiązywanie problemów bez konieczności przemieszczania się dużej grupy osób.  Możemy np. wykorzystać do tego Microsoft Teams jako narzędzia pracy zespołowej lub weryfikacje działań pracownika w terenie. Hololensy przydatne są też w ocenie przez specjalistów następujących obszarów np.: zagrożenia pożarowego, niezgodnego z normami zabezpieczenia maszyn i urządzeń czy też innych zagrożeń bądź niezgodności występujących podczas obsługiwania maszyn, urządzeń czy budynków.

Wykorzystanie Hololens 2 oraz Dynamics 365 SCM pozwala również realizować zdalne odbiory wykonywanych prac lub ich cykliczną kontrolę. Wraz z  jednoczesnym potwierdzeniem ich zgodności w systemie EAM – Enterprise Asset Management Dynamics 365 np.: poprzez listy kontrolne lub filmy instruktażowe.

Ref. Microsoft

Zaproponowane rozwiązanie podlega dalszemu rozwojowi. Kolejnym etapem PoC realizowanym przez MS POS Poland jest wykorzystanie standardowej funkcjonalności Dynamics 365  SCM w zakresie integracji z IoT (Internet of Things).

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat przedstawionego rozwiązania  contact@mspos.net

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                     Strona firmy