Zbliża się termin kolejnej aktualizacji Microsoft. Sprawdź kiedy nastąpi koniec wsparcia technicznego dla Twojej wersji. Harmonogram jest dostępny na Microsoft Learn.

Nadszedł czas na kolejne aktualizacje Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management!

Co warto o nich wiedzieć?

– Planowanie jest kluczem do sukcesu. Zapoznaj się z najbliższym harmonogramem.
Lifecycle Services (LCS) to portal współpracy oraz repozytorium oparty na chmurze, który
wspiera proces aktualizacji.
– Pamiętaj, że Microsoft zaleca co najmniej dwie aktualizacje usług w roku.
-„Koniec wsparcia aktualizacji usługi” wskazuje datę, po której nie będą dostarczane żadne kolejne zbiorcze aktualizacje usługi.

Czym jest automatyczna aktualizacja?

Microsoft regularnie dostarcza aktualizacje swoich usług, które można wdrożyć samodzielnie przed ich automatycznym wprowadzeniem przez firmę. Te aktualizacje poprawiają bezpieczeństwo, wydajność i użyteczność systemu. Jednak dobrze jest dostosować proces automatycznej aktualizacji do potrzeb firmy.
Dobra praktyka obejmuje: dostosowywanie harmonogramu aktualizacji do potrzeb i specyfiki firmy, monitorowanie wprowadzanych zmian oraz regularne testowanie. 

Co może pójść nie tak podczas automatycznej aktualizacji?

Brak kontroli przy automatycznej aktualizacji może prowadzić do niespodziewanych zmian
w funkcjonalności i zakłócić codzienne operacje.

W przypadku braku weryfikacji na środowiskach testowych istnieje ryzyko wprowadzenia błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje w pracy systemu lub aplikacji.

W skrajnych przypadkach nieoczekiwane błędy mogą zablokować procesy biznesowe.

Należy uwzględnić kompatybilności różnorodnych aplikacji. W przypadku automatycznej aktualizacji warto dowiedzieć się jak należy dostosować inne elementy infrastruktury, tak aby wszystkie komponenty nadal działały ze sobą poprawnie.

Zalety wsparcia aktualizacji przez MS POS Poland Sp. z o.o.

Firma MS POS, jako partner Microsoftu oferuje usługę dodatkową – indywidualne wsparcie
w procesie aktualizacji
.
Poniżej przedstawiamy zalety dla Naszych Partnerów biznesowych:

Indywidualne podejście
: Ekspertyza w zarządzaniu aktualizacjami systemu jest tworzona
w zależności od systemu i procesów biznesowych.

Bezpieczeństwo: Regularne aktualizacje są niezbędne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i stabilności systemu. MS POS może śledzić bieżące zagrożenia i natychmiast reagować na nowe luki w zabezpieczeniach.

Minimalizacja ryzyka: MS POS poprowadzi etap testowania wewnętrznego przed wdrożeniem aktualizacji, minimalizując tym samym ryzyko potencjalnych problemów, które mogłyby wyniknąć w późniejszym czasie.

Skupienie się na biznesie: Wsparcie zewnętrzne umożliwia skupienie się na głównej działalności, pozostawiając techniczne kwestie MS POS.

Fokus na postępie: MS POS może monitorować postępy aktualizacji i zapewnić regularne raportowanie o statusie, co pozwala na lepszą kontrolę nad procesem.

Rozszerzone umiejętności: MS POS dostarcza szerokie kompetencje techniczne i wiedzę, które mogą usprawnić przebieg dotychczasowych procesów biznesowych.

Minimalny czas przestoju: Dzięki profesjonalnemu podejściu, MS POS może zminimalizować czas przestoju związanego z aktualizacją, co przekłada się na mniejsze zakłócenia pracy.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z MS POS Poland Sp. z o.o.