Nowy kierunek studiów podyplomowych pod patronatem SAP  rozwija pulę talentów technologicznych.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych pod patronatem SAP – Systemy ERP. Adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Zajęcia w trzech dostępnych ścieżkach ruszają w roku akademickim 2022/2023.

Wybór ścieżki rozwoju

Plan studiów umożliwia wybór preferowanej ścieżki rozwoju: SAP S/4HANA, inżynieria oprogramowania dla SAP (HANA) ERP i programowanie w języku ABAP, a także analiza biznesowa w systemach ERP oraz BI (Business Intelligence & Information Management).
Edukacja w tym zakresie ma przygotować słuchaczy do praktycznego wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych i ułatwić im przemodelowanie kariery w dynamicznie rozwijającym się środowisku IT.
Jednym z priorytetowych działań na stałe wpisanych w strategię AGH jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań kandydatów, pracodawców i otoczenia społeczno-biznesowego. Uruchomienie studiów podyplomowych, kształcących specjalistów w zakresie wykorzystania zintegrowanych systemów ERP z patronatem firmy SAP – światowym liderem wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw – jest naszym zdaniem odpowiedzią na te potrzeby. Uważamy, że formuła i plan studiów, doświadczenie kadry ekspertów prowadzących zajęcia oraz partnerstwo z firmą SAP będzie gwarancją, że absolwenci studiów mając dostęp do aktualnej wiedzy i najnowszych rozwiązań oraz technologii umożliwiających skuteczną transformację cyfrową przedsiębiorstw zasilą wkrótce rynek specjalistów ERP w Polsce – uważa Marek Karkula, profesor w Katedrze Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania AGH.

SAP ma 50 lat doświadczenia w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstw z różnych branż i o różnej wielkości. Teraz tę wiedzę chce przekazać innym. Partnerstwo z AGH jest elementem szerszej strategii działania dostawcy aplikacji biznesowych, złożonej z trzech filarów: orientacji na przyszłość, zrównoważonego rozwoju oraz poszerzania puli talentów technologicznych.

Inwestycja w specjalistów z obszaru SAP ERP i integracji podstawowych procesów w ramach jednego systemu w chmurze to budowanie kapitału dla polskiej gospodarki i całego ekosystemu, w którym działamy. Wysoko wykwalifikowana grupa ambitnych ludzi, biegle poruszających się w świecie nowych technologii, stanowi klucz do tworzenia odpornych organizacji zorientowanych na przyszłość. Cieszymy się, że projekt kształcenia nowych specjalistów rozpoczynamy z tak nowoczesną uczelnią, jak AGH, dziękując jednocześnie za okazane zaufanie – wyjaśnia Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.

Studia pod patronatem SAP prowadzone będą na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Zajęcia w formule zdalnej obejmą dwa semestry i rozpoczną się w listopadzie 2022. Obecnie trwa nabór kandydatów: