Aby nie stać się  ofiarą nieudanego wdrożenia, należy przyjąć właściwe podejście do migracji systemu ERP.

Oto sześć krytycznych – i  łatwych do przeoczenia – kroków, które zespoły mogą wykorzystać, aby skutecznie przejść mimgrację.

 

1. Wejdź w fazę odkrycia ERP z właściwym nastawieniem

Osoby w zespole zakupów ERP powinny wykorzystać fazę odkrywania – pierwszy etap procesu selekcji ERP – do przeprowadzenia wstępnego ustalenia biznesowego uzasadnienia dla nowego ERP i określenia, czy system może spełnić te potrzeby.

Liderzy organizacyjni muszą odpowiedzieć na kilka początkowych pytań, aby określić, czy należy kontynuować wdrażanie systemu. Analiza możliwości ERP jest ważną częścią odkrycia.Wiele firm przyjmuje „na słowo” to co może robić system ERP, według sprzedawców co czasami kończy się rozczarowaniem.

Rozmowa z przedstawicielami handlowymi ERP na temat możliwości systemu jest pomocna, ale to tylko punkt wyjścia 

2. Przeprowadzić analizę luk na systemie

Faza odkrycia to także czas na przeanalizowanie mocnych i słabych stron Systemu. Dla firm, które zdecydują się na wdrożenie ERP, analiza luk dobrze im posłuży w podejmowaniu decyzji, które części mogą realistycznie wdrożyć w pierwszej kolejności, w przeciwieństwie do mniej dojrzałych komponentów, które mogą odłożyć lub wdrożyć z pełną świadomością ryzyka.

W ramach fazy odkrycia, zespoły mogą przejść do tzw. „Roadmap” migracji  dostarczonych przez dostawców systemów i integratorów (SI). Wszystko to zaczyna się od procesów, które mają pomóc organizacji zdecydować, czego chce lub potrzebuje w nowym systemie ERP.

3. Zamień roadmap w konkretne plany

Dla przykłądu SAP dostarcza dokumentację online na temat swojej „mapy” wydania dla S/4HANA, która może pomóc firmom w przygotowaniu własnych map dla migracji S/4HANA.

Każdy może zapoznać się z mapami produktów SAP w trybie online. Ta dla S/4HANA pokazuje aktualizacje i wydania modułów do roku 2024. Rejestracja zapewnia dostęp do SAP Activate, metodyki i usług wdrożeniowych producenta, w celu zbudowania mapy i planu projektu oraz dostępu do wersji próbnych S/4HANA Cloud i on-premises.

Warto się dowiedzieć czy u twojego podencjalnego dostawcy sytemu ERP również jest do wglądu taka mapa.

 

4. Krytyczne dane we wczesnych fazach wdrożenia

Zrozumienie roli danych jest kluczowe dla udanej migracji. Trzeba pamiętać aby od samego początku przygotowywać dane do migracji, na pierwszy rzut oka temat wydaję się prosty i błachy, lecz podczas pierwszych importów danych okazuje się, że mamy dużo błędów w starym systemie, lub brakujących atrybutów które później trzeba dodawać maunalnie.

5. Zrozumienie wad metodologii wdrożenia
Każdy dostawca stosuje  jakąś metodologię tworzenia oprogramowania, która ma różne priorytety. Wydawanie raz na kwartał poprawek, lub częściej, wszystko ma swoje plusy i minusy.

Dla przykłądu SAP wybrał metodologie Agile która nie jest tak sprzyjająca mocnym stronom, jak bardziej tradycyjna metodologia Waterfall.

Siłą firmy SAP zawsze był ustandaryzowany, wspólny model operacyjny i globalna spójność procesów biznesowych. Podejście sekwencyjne Waterfall, w którym cały system jest projektowany, a następnie testowany i wdrażany, jest lepiej dopasowane.

SAP wybrał Agile, ponieważ niektóre firmy zbyt długo zajmowały się fazami projektowania i analizy swoich map migracji.

6. Zastanówmy się, czy skorzystać z integratorów systemów

Jeśli twój system ERP nie posiada wszystkich funkcjonalności, np. obsługi MRP, lub serwisów zewnetrznych, trzeba za wczasu zaplanować wdrożenie systemów zewnetrznych. zrobić porządne rozeznanie po firmach które już integrowały się z twoim systemem ERP. Zaoszczędzi Ci to czasu, pieniedzy i stresu. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, najczęsciej stosowanych systemów do integracji LINK