1. Buduj świadomość całej organizacji o wdrożeniu systemu

  • Jasno określaj cele z wykorzystaniem metody SMART
  • Definiuj jasne „kryteria odbioru” dla poszczególnych wymagań wobec systemu
  • Segreguj cele pod kątem ich ważności z wykorzystaniem metody MOSCOW
  • Wprowadź jakiś rodzaj premii dla pracowników realizujących projekt za skuteczne realizowanie kolejnych celów
  • Buduj świadomość środków zaangażowanych przez firmę w projekt
  • W kluczowych momentach motywowanie poprzez pokazanie zaangażowania zarządu

 

 

 1. Wyznacz Product Ownera – nie zalecamy osób wprost powiązanych z IT – osoba musi być w pełni zaangażowana w proces wdrożenia oraz znać charakterystykę biznesu

 

 

Zaangażowanie na 100% się zwraca

 

 

 1. Przygotuj skrzynkę/adres email dotyczący wyłącznie wdrożenia. Dzięki temu zyskasz:

  • Kontrolę kosztów 
  • Archiwum wiadomości wymienionych między firmami
  • Pełną transparencję przebiegu wdrożenia
  • Łatwość analizy podjętych działań w razie sytuacji spornych

 

 

 1. Wyznacz liderów poszczególnych obszarów (obciążenie 30%) oraz wyznacz dedykowane wsparcie IT

 

 

Ważniejsza od wiedzy jest umiejętność komunikacji

 

 

 1. Jeśli przy okazji wdrożenia chcesz zreorganizować procesy biznesowe – rozważ wynajęcie zewnętrznej firmy consultingowej

 

 

 1. Prowadzić listę otwartych tematów wraz z ich statusem tak aby był dostępny dla wszystkich członków zespołu po obu stronach

 

 

 1. Świadomie zarządzaj startem produkcyjnym

  • Określ co jest krytyczne, a co może poczekać 
  • Określ priorytety startu
  • Uzależnij start produkcyjny od harmonogram urlopów

 

 

 1. Zaangażowanie Zarządu – świadomość, że będzie spadek zaangażowania zespołu wraz z czasem trwania wdrożenia

 1. Przekonuj zespół, że nowy system i twoje zaangażowanie może być szansą na rozwiązanie ich obecnych problemów

 1. Wyznacz jasne zasady kiedy spotkanie ma być zdalne a kiedy musi być lokalne – dobrze zorganizowana praca zdalna podnosi efektywność realizacji projektu.

 

autor : dr Stanisław Drosio

autor : dr Stanisław Drosio

Dyrektor Pionu Usług i Utrzymania Oprogramowania