Sieci biznesowe przyszłością współpracy między kontrahentami

Powstanie globalnych sieci biznesowych to odpowiedź na potrzebę wzmocnienia łańcuchów dostaw, uniezależnienia się od jednego źródła zaopatrzenia, a także budowania trwalszych relacji, które przetrwają mimo dynamicznych rynkowych zmian. Rewolucja, jaką sieci biznesowe wprowadzają w dotychczasowym sposobie współpracy z kontrahentami, wiążą się z ewoluującą rolą działów zakupów zmierzającą w kierunku funkcji strategicznej w organizacji. 

Uczestnicy sieci mogą nie tylko efektywniej zarządzać relacjami z dostawcami w celu zapewnienia zgodności z wcześniej wynegocjowanymi warunkami umowy, ale również uzyskać dodatkowe korzyści dla obu zaangażowanych stron, w tym poprawę wydajności procesowej, przyspieszenie cyklu życia produktów, nowe źródła oszczędności i wzrost innowacyjności. Współtworzenie społeczności biznesowej pozwoli natychmiastowo reagować w sytuacji, gdy jeden z dostawców lub kanałów transportu zawiedzie, zapewniając organizacji odporność i elastyczność, jakiej potrzebuje w czasach pełnych wyzwań.

Wszechstronna platforma współpracy B2B

Cyfrowy ekosystem współtworzony przez przedstawicieli firm pełniących różne role w organizacji znacząco wpływa na wartość dostarczaną klientom i innym interesariuszom. Użytkownicy korzystający z sieci łączącej kupców z dostawcami i zewnętrznymi usługodawcami maksymalizują zyski przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych, minimalizacji ryzyka i złożoności procesów. Przekształcenie rozproszonych łańcuchów dostaw w opartą na współpracy sieć zwiększy możliwości biznesowe wszystkich jej uczestników oraz poszerzy zasięg działalności dzięki kontaktowi z wykwalifikowanymi dostawcami w nowych kategoriach i obszarach geograficznych.

Dynamiczna ekspansja sieci biznesowych ma szczególne znaczenie w kontekście potrzeby adaptacji do sytuacji stanowiących realne zagrożenie dla zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, takich jak globalne epidemie, klęski żywiołowe, zamknięcie granic, braki komponentów czy niedobór kontenerów. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, a także, by odpowiadać na zmieniające się oczekiwania klientów, współczesne przedsiębiorstwa muszą być o krok do przodu, aby utrzymać wysoką pozycję rynkową.

Odporne łańcuchy dostaw dzięki SAP Business Network

Jak wynika z raportu McKinsey , 51% firm postrzega technologię jako sposób na strategiczne odróżnienie się od konkurencji. Ponadto jak wskazują wyniki ankiet Chain reactions: building value in procurement through digitalization  przeprowadzonych przez Economist Impact wśród 430 decydentów pełniących różne funkcje organizacyjne, 40% kadry kierowniczej najbardziej koncentruje się na oszczędności kosztów, ponieważ dąży do zwiększenia wartości zamówień publicznych. Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom, SAP rozwija globalną sieć współpracy, aby przekształcić cały proces source-to-pay i wesprzeć organizacje w przeciwdziałaniu zakłóceniom w łańcuchach dostaw, rosnącym kosztom i wzrastającej niepewności.

SAP Business Network , nowa sieć biznesowa będącą częścią oferty RISE with SAP, ułatwia nawiązywanie współpracy z partnerami handlowymi w całym łańcuchu dostaw i pozwala na wymianę informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednej, spójnej wersji danych. Niezależnie od tego, czy jesteś kupcem, dostawcą usług logistycznych, spedytorem czy producentem, możesz rozwijać się w globalnej gospodarce sieciowej i uzyskać wgląd we wszystkie procesy, aby wzmocnić odporność swojej firmy, usprawnić prognozowanie, skutecznej identyfikować ryzyka  i unikać zakłóceń.

Apollogic-–-SAP-Business-Network

Uczestnicy cyfrowej sieci otrzymują pełną widoczność całego cyklu zamówień, w tym status odbioru towarów, powiadomień o wysyłce, przetwarzania faktur i płatności. Co więcej, wszyscy kontrahenci mogą współpracować z Twoją organizacją z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu i w dowolnym czasie. Pełna przejrzystość procesu source-to-pay zwiększy bezpieczeństwo transakcji i zmniejszy ryzyko operacyjne wynikające z nieświadomego kupowania towarów z krajów objętych sankcjami handlowymi.

Automatyzacja procesu source-to-pay

Ideą stojącą za stworzeniem SAP Business Network jest chęć stworzenia platformy ułatwiającej zacieśnienie partnerstwa z producentami, operatorami i usługodawcami, aby scentralizować procesy i ustandaryzować cyfrowe przepływy pracy. Ariba Network, dobrze znana użytkownikom systemu zakupowego SAP Ariba , jest integralną częścią tej strategii. Największa cyfrowa sieć B2B łączy przedstawicieli milionów firm w 190 krajach na całym świecie, aby uprościć cykl sprzedaży, zwiększyć bezpieczeństwo transakcji oraz nawiązywać współpracę z jeszcze większą liczbą partnerów handlowych.

Chcesz sprawić, aby procesy zakupowe w Twoje organizacji odpowiadały na współczesne wyzwania w zarządzaniu łańcuchami dostaw? Skontaktuj się z naszym ekspertem.

 

Tomasz Radomski

Doradca klienta w zakresie cyfrowej transformacji, VP Apollogic