Jak sobie radzisz z COVID-19? Badanie użytkowników systemów informatycznych

Publikujemy raport przedstawiający diagnozę wpływu pandemii COVID-19 na biznes w Polsce.
Badanie Firma, pandemia, technologia – jak sobie radzisz z COVID-19 zostało przeprowadzone na
przełomie lipca i sierpnia br. Anonimowa ankieta skierowana była do pracowników firm i
przedsiębiorców korzystających w pracy z systemów informatycznych. Wielu z nich w wyniku
pandemii musiało zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w codziennych obowiązkach. W publikacji
przedstawiamy co się zmieniło i jak nowa sytuacja wpłynęła na użytkowników technologii.

Prowadzenie badań pozwala na dostosowanie swoich produktów oraz samej marki do wymagań
stawianych przez kontrahentów, a co za tym idzie wspiera rozwój firmy. Zmieniające się
otoczenie biznesowe i nowe trendy w światowej gospodarce dają podstawy, aby wyznaczać
sobie nowe cele. Im bardziej szczegółowo przyjrzymy się problemom i dokonamy ich analizy,
tym lepsze wnioski będziemy mogli z nich wyciągnąć.

Rok zmian
Od marca 2020 roku wiele branż wpadło w „rewolucję” na różnych płaszczyznach działalności.
Stanęliśmy przed wyzwaniem jakie niesie za sobą pandemia. W pierwszej fazie, czyli mniej więcej od
połowy marca – odczuwaliśmy szok i musieliśmy w pracy błyskawicznie wdrażać się w nowe systemy,
narzędzia czy procedury, aby przejść na pracę pod rygorem sanitarnym lub zdalną. Tę fazę mamy już
za sobą, teraz jesteśmy w kolejnej, w której następuje oswajanie z sytuacją w jakiej się znaleźliśmy.
Powoli wracamy do czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. Przed nami, a w niektórych
aspektach już się rozpoczął, ostatni etap, który zmieni na stałe wiele nawyków zarówno
pracodawców jak i pracowników. Będziemy musieli pogodzić się z tym, że zmieniają się realia w jakich
działają firmy i stworzyć nową koncepcję funkcjonowania biznesów.

Nowy etap pandemii i pierwsze wnioski
W lipcu 2020 roku, kiedy już przywykliśmy do nowej rzeczywistości nadszedł czas, w którym
mogliśmy zacząć wyciągać wnioski z funkcjonowania w czasie pandemii. Stąd właśnie zrodził się
pomysł na badanie: Firma, pandemia, technologia – jak sobie radzisz z COVID-19. Badanie zostało
zrealizowane przez polską spółkę Soneta, producenta oprogramowania ERP enova365. Miało formę
anonimowej ankiety wypełnianej on-line. Zbieranie odpowiedzi odbywało się na przełomie lipca i
sierpnia 2020, w sumie trwało 30 dni. W tym czasie uzyskaliśmy 244 unikatowe wywiady, na
podstawie których przygotowaliśmy niniejsze zestawienie.

Raport: Jak sobie radzisz z COVID-19?
Ankieta została podzielona na trzy główne części:
 sytuację sprzed pandemii,
 sytuację w czasie pandemii,
 wykorzystanie systemów ERP – czyli zintegrowanych narzędzi do całościowego zarządzania
przedsiębiorstwem.

Podział na części pozwolił na zaobserwowanie różnic w funkcjonowaniu firm przed i w trakcie
pandemii. Z czym mieli największy problem ankietowani, a z czym poradzili sobie z łatwością
i jak technologia wspierała ich pracę? Wyniki badania pozwolą na zorientowanie się w sytuacji.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem: https://www.enova.pl/raport-z-badaniafirma-pandemia-technologia-jak-sobie-radzisz-z-covid-19/

Organizator
Organizatorem badania jest spółka Soneta, polski producent oprogramowania ERP enova365. Raport
jest dostępny na stronie>>

 

***
Więcej informacji udziela:

Kamila Bator z Działu Marketingu
e-mail: marketing@enova.pl
tel.: 12 349 28 81
www.enova.pl

 

 

 

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy