Konfigurator systemów
Poznaj właściwy system dla Twojego biznesu

Konfigurator systemów to narzędzie stworzone w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu cyfryzacji przedsiębiorstw. Dzięki niemu, przedsiębiorcy mogą jasno określić swoje potrzeby i otrzymać dopasowane do nich rozwiązania. Konfigurator działa w taki sposób, że użytkownik wprowadza informacje na temat swojego przedsiębiorstwa oraz oczekiwań co do rozwiązań systemowych. Te informacje przesyłane są do partnerów portalu, którzy proponują rozwiązania odpowiadające potrzebom przedsiębiorcy. Możliwe jest również skontaktowanie się bezpośrednio z nami(pomijając partnerów), wskażemy Ci 3 różne rozwiązania.

W celu skorzystania z konfiguratora, należy podać w formularzu swoje dane, takie jak adres e-mail służbowy. Jest to swego rodzaju „opłata” za korzystanie z narzędzia lub też możliwość rozwijania portalu.

Warto zauważyć, że konfigurator systemów umożliwia skuteczne ograniczenie spotkań z dostawcami rozwiązań, co przyspiesza proces cyfryzacji przedsiębiorstw oraz pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Ponadto, użytkownik ma możliwość określenia preferowanych godzin i sposobu kontaktu, co pozwala na jeszcze większą personalizację obsługi.

Twoje zapytanie, może być skierowane do ponad 30 dostawców różnych rozwiązań. To Ty określasz, kto może się z Tobą kontaktować.