Wstęp

Infor Innovations Day to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży technologii chmurowych ERP, które gromadzi ekspertów, klientów i partnerów firmy Infor.

W tym roku mieliśmy okazję porozmawiać z czołowymi ekspertami i przedstawicielami firmy Infor oraz jej partnerami, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości technologii, kluczowych wyzwań stojących przed firmami produkcyjnymi oraz innowacji, które mogą przynieść przewagę konkurencyjną. Spotkaliśmy również partnerów myERP.pl, w tym partners 2 innovate, Axians oraz iPCC.  

Rozmowy przeprowadził Jakub Zygarlicki, Digital Marketing Manager z myERP.pl, a całość wydarzenia odbyła się w hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63. 

Innowacje i partnerstwo – Włodzimierz Miśta o Infor Innovations Day 

Na początku spotkaliśmy się z Włodzimierzem Miśtą, Director Central Europe w partners 2 innovate, aby dowiedzieć się więcej o samym wydarzeniu Infor Innovations Day oraz korzyściach, jakie mogą z niego wynieść uczestnicy. Włodzimierz opowiedział o najnowszych trendach w chmurowych rozwiązaniach ERP, znaczeniu innowacji dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz o tym, jak ważne jest ciągłe doskonalenie i adaptacja technologii w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Dodatkowo podkreślił rolę partnerstwa partners 2 innovate z Infor, które polega na stałym wsparciu klientów na każdym etapie wdrożenia i użytkowania rozwiązań ERP. 

Jakub Zygarlicki: Czym jest Infor Innovations Day organizowany przez Infor? Kogo można na nich spotkać oraz jaką cenną wiedzę można z nich wynieść?  

Włodzimierz Miśta: Infor Innovations Day to jedno z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez firmę Infor, dostawcę chmurowych rozwiązań klasy ERP. Wydarzenie to jest dedykowane przede wszystkim obecnym i potencjalnym klientom, użytkownikom rozwiązań Infor oraz partnerom wspierającym klientów we wdrażaniu, utrzymaniu i rozwoju tychże rozwiązań. 

Na spotkaniu prezentowane są najnowsze trendy dotyczące rozwiązań chmurowych wspierających firmy produkcyjne, w tym zajmujące się produkcją procesową i dyskretną. Uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie są dobre praktyki, jak efektywnie wdrażać i wykorzystywać dostarczane rozwiązania oraz gdzie szukać największej wartości dodanej. 

Infor Innovations Day to również doskonała okazja do nauki, jak sprawnie realizować projekty oraz w jaki sposób ciągle usprawniać, modyfikować i rozwijać to, co już mamy w firmie i z czego korzystamy. Innowacja i ciągły rozwój są kluczowymi elementami budowy przewagi konkurencyjnej, dlatego niezwykle ważne jest, aby wykorzystywać najnowsze dostępne funkcjonalności, odpowiadając na potrzeby rynku oraz wynikające z nowych regulacji i zmian prawnych. Obecnie jednym z ważnych tematów jest e-fakturowanie oraz raportowanie śladu węglowego dotyczącego całej produkcji i wszystkich wykorzystywanych materiałów. 

JZ: Jakie są główne obszary działalności partners 2 innovate? W jaki sposób współpracujecie z Infor, aby dostarczać wartości swoim klientom? 

WM: Partners 2 innovate jest globalnym partnerem firmy Infor. Działamy w całej Europie, ze szczególną uwagą traktując rynek Europy Środkowej i Wschodniej. Polska, Czechy i Słowacja to lokalni liderzy przyciągający wiele firm, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej oraz nowoczesnej produkcji przemysłowej.  Zespół konsultantów jest rozproszony w wielu miejscach, dzięki czemu zawsze jesteśmy blisko naszych klientów. Jako autoryzowany partner Infor  całą naszą energię i wiedzę skupiamy na wypracowaniu najlepszego rozwiązania dla naszego Klienta – opartego o sprawdzone produkty dedykowane dla danej branży, dopasowane do jej specyfiki oraz oferujące szybki proces wdrożenia wraz z atrakcyjnym sposobem finansowania (model subskrypcyjny). 

Co ważne, realizujemy usługi doradcze, pomagając w realizacji transformacji cyfrowej, której jednym z elementów może być wdrożenie nowoczesnego rozwiązania chmurowego klasy ERP. Podczas warsztatów, jeszcze przed przygotowaniem oferty, definiujemy najbardziej wartościowe usprawnienia i innowacje dla danej organizacji. Razem z klientem określamy cele i oczekiwania, które później podlegają ocenie, aby sprawdzić, czy projekt został skutecznie zrealizowany.  

Strategie rozwoju Infor w Europie Środkowej okiem Mariusza Siwka 

Kolejną osobą, z którą przeprowadziliśmy wywiad, był Mariusz Siwek – Regional Channel Director NEE w Infor. Rozmowa dotyczyła głównych celów i strategii Infor w Europie Środkowej na najbliższe lata. Mariusz podkreślił znaczenie tego regionu dla firmy Infor ze względu na dużą liczbę firm produkcyjnych oraz unikalne potrzeby lokalnych rynków. Opowiedział także o misji Infor, polegającej na dostarczaniu rozwiązań chmurowych, które pomagają firmom zdobyć przewagę konkurencyjną, łącząc najlepsze światowe praktyki z lokalnymi wyróżnikami. Mariusz wyjaśnił, w jaki sposób Infor planuje rozwijać dedykowane segmenty produkcyjne oraz zwiększać liczbę partnerów biznesowych, aby sprostać specyficznym wymaganiom różnych branż. 

Jakub Zygarlicki: Jakie są główne cele Infor w Europie Środkowej na najbliższe lata oraz jaką misję i wizję zamierza realizować? 

Mariusz Siwek: Europa Środkowo-Wschodnia jest dla nas niezwykle ważna ze względu na ilość firm produkcyjnych znajdujących się w tym regionie. Dla przykładu, gospodarka Polski opiera się w dużej mierze na wartościach wynikających z produkcji, co czyni ją kluczowym rynkiem dla naszych rozwiązań.  

Naszym głównym celem jest oferowanie rozwiązań chmurowych, które pomagają lokalnym firmom zdobyć przewagę konkurencyjną, łącząc najlepsze światowe praktyki z lokalnymi wyróżnikami. Obecnie, prócz intensywnego wzrostu w sektorze produkcyjnym oraz dystrybucyjnym, planujemy zwiększenie liczby partnerów biznesowych. To dlatego, że chcielibyśmy rozwinąć dedykowane segmenty produkcyjne, takie jak automotive, obronność czy produkcja spożywcza, gdzie już teraz możemy pochwalić się wieloma udanymi wdrożeniami na całym świecie.  

JZ: W jaki sposób produkty Infor zwiększają konkurencyjność firm, które zdecydowały się na ich wdrożenie? 

MS: Nasze podejście opiera się na długoterminowej perspektywie, dostarczając konkurencyjną platformę wyróżniającą się trzema kluczowymi elementami. Po pierwsze, dostosowanie branżowe – oferujemy produkty chmurowe dla określonych branż, co pozwala klientom szybko standaryzować procesy i wdrażać najlepsze praktyki bez konieczności wprowadzania modyfikacji. Po drugie, nasza platforma łączy firmy z cyfrowym światem zewnętrznym, umożliwiając wyróżnienie się dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszych rozwiązań IT. Po trzecie, oferujemy chmurę i infrastrukturę dostępną globalnie, co daje firmom olbrzymią przewagę, pozwalając im skupić się na swoich krytycznych kompetencjach, przekazując zarządzanie infrastrukturą informatyczną nam, jako odpowiedzialnym dostawcom. 

JZ: Co sprawia, że produkty Infor są „best-of-breed”? 

MS: Nasze produkty są „best-of-breed”, ponieważ wyróżniają się możliwością wspierania firm w dedykowanych, wymagających obszarach. Na przykładzie producentów okien, mebli czy innych produktów na wymiar, oferujemy zautomatyzowane systemy, które przyspieszają proces konfiguracji, wyceny oraz dokumentacji zleceń. Ponadto, produkty Infor wyróżnia możliwość integracji z systemami do projektowania, takimi jak CAD. Jest to szczególnie ważne dla firm działających na podstawie rysunków technicznych i specyficznych zamówień, np. w branży motoryzacyjnej. Co równie ważne, oferujemy systemy zarządzania magazynem, ofertowania, cyklem życia produktu (PLM) oraz łańcuchem dostaw na jednej platformie, co pozwala nam na szybkie wsparcie firm zaraz po uruchomieniu systemu. 

Otwartość i adaptacja – kluczowe aspekty systemów Infor według Khaleda Alshami 

Następnie udało nam się porozmawiać z Khaledem Alshami, Vice President & Solution Consulting EMEA w Infor, który skupił się na możliwościach integracji rozwiązań Infor z innymi systemami oraz wyzwaniach, przed którymi stoją nowoczesne przedsiębiorstwa. Khaled podkreślił, że Infor nie zamyka drogi do korzystania z różnych technologii, lecz stawia na otwartą architekturę, która umożliwia łatwą integrację z dowolnym systemem. Wskazał, że takie podejście pozwala firmom na tworzenie własnej, optymalnej struktury danych, co jest kluczowe w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Rozmowa z Khaledem rzuciła również światło na główne wyzwania, takie jak polityczna niestabilność, inflacja, rozwój nowych technologii oraz zmiany pokoleniowe, które firmy muszą przezwyciężać, aby pozostać konkurencyjnymi. 

Jakub Zygarlicki: Czy produkty Infor mogą integrować się z innymi rozwiązaniami? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Khaled Alshami: Tak, produkty Infor mogą integrować się z innymi rozwiązaniami. Nie zamykamy naszym klientom drogi, zmuszając ich do korzystania wyłącznie z naszych produktów (vendor lock-in). Zależy nam, aby nasi klienci mieli swobodę wyboru technologii, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom oraz priorytetom biznesowym.  

Stworzyliśmy platformę chmurową dla przemysłu, która jest otwarta i oparta na architekturze internetowej. Dzięki temu, możemy integrować się z dowolnym systemem w dowolnym czasie, w zależności od specyficznych wymagań naszego klienta. Integracja różnych rozwiązań pozwala na tworzenie własnej struktury danych, co może okazać się kluczowe dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. 

JZ: Jakie są główne wyzwania w branży produkcyjnej lub innych sektorach, które rozwiązania Infor pomagają przezwyciężyć? 

KA: W dzisiejszym świecie wiele branż mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Polityczna niestabilność, inflacja oraz pojawienie się nowych technologii, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, tworzą nowe modele biznesowe, których nikt wcześniej nie przewidział. 

Szczególnym problemem jest luka pokoleniowa – starsze pokolenie, posiadające ogromne doświadczenie, odchodzi na emeryturę, a młodsze pokolenie, z zupełnie innymi oczekiwaniami i podejściem do pracy, wchodzi na rynek. Generacja Z pragnie być kreatywna, unikać powtarzalnych zadań i wnosić nowe pomysły. Firmy muszą być gotowe na przyjęcie tych zmian, inaczej mogą pozostać w tyle lub całkowicie zniknąć. 

Nowoczesne przedsiębiorstwa powinny być otwarte na nowe technologie, elastyczne wobec dynamicznych zmian i gotowe do adaptacji, aby przetrwać i rozwijać się w obliczu tych wyzwań. Infor pomaga firmom osiągnąć te cele, oferując innowacyjne rozwiązania chmurowe, które pozwalają na lepszą integrację systemów, efektywne zarządzanie danymi oraz elastyczne podejście do zmieniających się warunków rynkowych. 

Nowoczesne technologie dla biznesu – rozmowa z Gessicą Chies 

Ostatnią osobą, z którą przeprowadziliśmy wywiad, była Gessica Chies – Manager & Solution Consulting w Infor. W rozmowie z Gessicą skupiliśmy się na roli sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w produktach Infor. Gessica opowiedziała o różnych zastosowaniach AI i ML, takich jak rekomendacje produktów i analiza danych pracowników, które pomagają firmom w identyfikowaniu kluczowych talentów oraz optymalizacji procesów. Omówiliśmy także rozwijające się funkcjonalności związane z raportowaniem ESG, które stają się coraz bardziej wymagane przez rynek. Gessica podkreśliła, że Infor dąży do tego, aby ESG było integralną częścią ich standardowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb poszczególnych branż. 

Jakub Zygarlicki: W jaki sposób produkty Infor wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML)? 

Gessica Chies: Produkty Infor wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe na wiele różnych sposobów. AI i ML są integralną częścią naszej ścieżki innowacji i strategii produktów od wielu lat. Rozwijamy także dedykowane rozwiązania dla naszych klientów, których charakteryzują specyficzne potrzeby biznesowe.  

Przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w produktach Infor jest funkcja rekomendacji produktów. System proponuje użytkownikom produkty na podstawie ich preferencji. Innym przykładem jest uczenie maszynowe w zarządzaniu personelem, gdzie analizujemy dane dotyczące pracowników, takich jak liczba dni urlopowych, liczba dni chorobowych oraz częstotliwość awansów. Połączenie tych danych daje wskazówki dotyczące m.in. ryzyka utraty kluczowych talentów w naszej firmie. 

JZ: Jak Infor odpowiada na potrzeby klientów związane z raportowaniem ESG? 

GC: Obecnie rozwijamy zaawansowane funkcjonalności związane z ESG (Environmental, Social, Governance), ponieważ są bardzo wymagane przez rynek. Pracujemy także nad predefiniowanymi pulpitami nawigacyjnymi, które będą specyficzne dla poszczególnych branż – z racji na ich różniące się potrzeby. Dążymy do tego, aby ESG było integralną częścią naszych standardowych rozwiązań. 

Podsumowanie 

Rozmowy przeprowadzone podczas Infor Innovations Day ukazują szeroki zakres korzyści płynących z wdrażania zaawansowanych rozwiązań chmurowych ERP oferowanych przez Infor (Infor CloudSuite). Eksperci podkreślili, że kluczem do sukcesu jest nie tylko wdrożenie nowoczesnych technologii, ale również ich ciągłe doskonalenie i adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych.  

Z tego miejsca dziękujemy również partners 2 innovate, firmie partnerskiej myERP.pl oraz dostawcy produktów Infor, dzięki której mogliśmy wziąć udział w wydarzeniu.