Prowadzisz firmę produkcyjną. Zależy ci na dokładnym planowaniu produkcji, lepszej kontroli nad zapasami i koordynacji kanałów dystrybucji, co pozwala na zachowanie rynkowej konkurencyjności i dalszy rozwój. System ERP może być rozwiązaniem Twojego problemu – pozwól, że pokażę to na konkretnych przykładach.

Z powodu ogromnej konkurencyjności w branży produkcyjnej oraz dużej dynamiki rozwoju producenci powinni posiadać zintegrowane rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które pomogą zwiększyć wydajność produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów oraz pozwolą uzyskać znacznie większą rentowność. Oprogramowanie Enterprise Resource Planning (ERP) integruje wszystkie aspekty działalności (zasoby, operacje, monitorowanie, raportowanie, sprzedaż, księgowość i finanse, itp.) i pozwala przedsiębiorstwu na sprawne funkcjonowanie. Dokładne planowanie produkcji, lepsza kontrola nad zapasami, usprawnione planowanie procesów i koordynacja kanałów dystrybucji umożliwiają producentom poprawę terminowości dostaw, co jest ważnym wskaźnikiem wydajności. Dzięki automatyzacji wielu działań firma zmniejsza również swoje uzależnienie od procesów manualnych. To nie tylko przyspiesza proces produkcyjny, ale także minimalizuje błędy. Wg danych Panorama Consulting Solutions, już w ciągu pierwszego roku funkcjonowania ERP w firmie osiąga się nawet 60% planowanych i spodziewanych korzyści.1

 Z moich obserwacji oraz twardych danych wynika, że niestety sektor przemysłowy w Polsce nie jest, jak dotąd, nasycony rozwiązaniami ERPZ badania przeprowadzonego w 2019 roku na zlecenie PSI Polska wynika, że aż 33% średnich i 15% dużych firm produkcyjnych wciąż nie dysponuje systemami ERP.2 Na pewno czas to zmienić.

 Równie problematyczne jak brak systemu jest również posiadane przez przedsiębiorstwo starego rozwiązania, wdrożonego nieraz ponad dekadę temu, którego możliwości nie dorównują obecnym systemom. W takim wypadu trzeba dążyć do jego wymiany lub aktualizacji do najnowszej wersji.

Producenci stale zwiększają funkcjonalność oprogramowania. Przykładowo do Symfonia ERP używanego przez bardzo wiele firm, w tym z sektora produkcji, zostały dodane nowe możliwości, takie jak m. in. API i Business Intelligence. Interfejsy API ułatwiają integrację z systemami zewnętrznymi oraz aktualizacje systemu, natomiast BI w ERP umożliwia tworzenie w dużym stopniu zautomatyzowanych i szybkich raportów oraz analiz. Dzięki analizom w systemie ERP łatwiej jest planować wydatki i reagować na wymagania rynku.

ERP na każdym etapie rozwoju

 

Nowo powstające firmy produkcyjne powinny od razu pomyśleć o wdrożeniu systemu ERP i o wyborze odpowiednich modułów na początek działalności. W miarę wzrostu biznesu system będzie można dalej rozwijać. Warto zauważyć, że czasem wystarczy dodanie jednego modułu, by znacznie podnieść wydajność. Natomiast jeśli przedsiębiorstwo działa od dawna na rynku i posiada stary system ERP powinno go aktualizować, co pozowali na zwiększenie efektywności.

Oto przypadki, które ilustrują powyższe sytuacje w firmach produkcyjnych:

  • ERP od dnia narodzin firmy i jego rozbudowa. Cegielnia Plecewice od 2017 roku zaczęła funkcjonować jako spółka założona przez firmę Segromet. Od tego momentu produkuje pustaki ceramiczne Porizo, najnowocześniejszą wersję tradycyjnej cegły oraz zajmuje się dystrybucją wytworzonych materiałów budowlanych. Spółka już na początku działalności wdrożyła Symfonia ERP. Ważną cecha systemu okazała się łatwość obsługi, co przy dużej rotacji pracowników było istotne, ponieważ obsługa systemu nie wymaga długich szkoleń. Symfonia rozwiązała od początku istotny problem. Pustaki produkowane są w sztukach, a ich sprzedaż odbywa się w zestawach na paletach. W związku z tym oprogramowanie jest wyposażone w funkcjonalność automatycznego wyliczania liczby sztuk pustaków znajdujących się w pakiecie oraz liczby palet niezbędnych do ich załadunku i realizacji zamówienia, co przyspiesza proces dystrybucji.
  • Aktualizacja systemu – większa kontrola nad biznesem. Istniejąca od 1992 roku Firma Provitus zajmuje się przetwórstwem owoców, warzyw i grzybów. Swoje produkty sprzedaje zarówno w Polsce i za granicą. Od 1999 roku firma używa systemu Symfonia – moduły: handel, finansowo- księgowy, środki trwałe. Nie miała jednak funkcjonalności zarządzania produkcją, którą zdecydowano się wdrożyć w 2013 roku. Spowodowało to znaczne obniżenie kosztów produkcji, poprzez bieżącą kontrolę kosztów dodatkowych, odpadów i zużytych surowców. Podniesiono również do wyższej wersji posiadane już moduły co także było korzystne – moduł finansowo-księgowy stanowi skuteczne narzędzie kontroli realizacji założeń budżetowych oraz rentowności projektów oraz wspiera proces rozliczania wniosków unijnych. Moduł handlowy, prócz standardowych operacji, oferuje teraz nowe możliwości. Każda faktura powiązana jest z informacją o tym, do którego klienta wydane zostały produkty i z jakiej partii pochodziły.
  • Wystarczy dodać jeden moduł by uzyskać wiedzę o firmie. Piwniczanka to polska firma zajmująca się produkcją wody mineralnej. Po zmianach w roku 1989 utworzona została Piwniczanka Spółdzielnia Pracy, która w tej formie działa do dziś. Wraz z rozwojem firmy wystąpiła potrzeba posiadania systemu informatycznego do zarządzania produkcją, w celu tworzenia rzetelnej bazy wiedzy dotyczącej kosztów TKW (techniczne koszty wytwarzania) produktu, co nie jest możliwe, jeśli dane pochodzą z różnych programów. Dlatego do funkcjonującego w firmie Symfonia ERP dodano kolejny moduł – zarządzanie produkcją.

 

Pamiętam jeden z przykładów firmy, z którą dziś współpracujemy – branża usługowa, w dodatku na etapie sporych zmian w strukturze organizacji. W związku ze specyfiką branży firma miała ogromną liczbę umów do przetwarzania – obok umów o pracę, popularne były tu kontrakty okresowe. Do tego dochodziły spore rotacje, co zresztą jest bolączką wielu przedsiębiorstw. Dużym wyzwaniem dla działu kadr i płac była również bardzo duża fluktuacja, zwłaszcza przy zakończeniu roku, np. wysyłka kilkunastu tysięcy PIT-ów do pracowników. Podczas jednego ze spotkań (wtedy jeszcze z przyszłym klientem) usłyszałem, że według niego podstawowa funkcjonalność informatycznego systemu zarządzania nie musi być bardzo rozbudowana. Ważniejsze jest, żeby ów system był szybki i stabilny, i żeby dawał możliwości personalizacji i konfiguracji. To właśnie elastyczność miała być dla niego wyzwalaczem przy wyborze systemu ERP.

 

Autorzy artykułu:

Bogumił Gwiazda, Key Account Manager w Symfonii i Michał Gała, Key Account Manager w Symfonii

 Źródła:

  1. https://www.erp-view.pl/erp/14994-erp-w-biznesie-to-juz-nie-przywilej-a-koniecznosc.html
  2. https://itwiz.pl/polskie-firmy-produkcyjne-wciaz-nie-sa-gotowe-na-rozwiazania-przemyslu-4-0/