« Back to Glossary Index

Zarządzanie ryzykiem to według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2018-08 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.

Wróć do słownika pojęć