« Back to Glossary Index

Up-selling – strategia sprzedaży, mająca na celu maksymalizację zysku poprzez przekonanie klienta do zakupu dodatkowego produktu lub jego droższej wersji. Polega na zaprezentowaniu lepszych, bardziej wartościowych z punktu widzenia klienta opcji lub zaproponowaniu produktów uzupełniających, zwiększających wartość zamówienia.

Wróć do słownika pojęć