« Back to Glossary Index

Testy A/B – metoda służąca do porównywania dwóch rozwiązań (stron internetowych, reklam, elementów designu itp.) w celu określenia, które z nich działa lepiej. Oba warianty wyświetlane są w sposób losowy potencjalnym klientom – badanie ma wskazać ten, który zapewnia lepszy współczynnik konwersji. Taki mechanizm pomaga wybrać najlepszą strategię promocyjną i marketingową dla biznesu internetowego.

Wróć do słownika pojęć