« Back to Glossary Index

Specyfikacja ERP szczegółowo opisuje, w jaki sposób wykonawca będzie realizował cały projekt.

Tworzenie specyfikacji wymagań jest koniecznym, czasem nieco czasochłonnym, ale zorientowanym na cel ćwiczeniem obowiązkowym w projekcie ERP i jest przede wszystkim uzupełniane przez konsultanta ERP lub dostawcę ERP.

Stanowi ona – często w połączeniu z ofertą – podstawę umowną świadczonych usług. Dokładne sformułowanie celów, a także niecelów w specyfikacji funkcjonalnej jest więc elementarne.

W skrócie: opisuje, jakie funkcjonalności na jakich podstawach technicznych mają być wprowadzone wraz z oprogramowaniem oraz w jaki sposób dostawca oprogramowania będzie realizował pożądane funkcjonalności.

Rozróżnienie między specyfikacją wymagań a specyfikacją funkcjonalną

Specyfikacja wymagań i specyfikacja funkcjonalna są integralną częścią każdego wdrożenia ERP. Mimo, że są to dwa różne dokumenty, terminy te są często używane synonimicznie – a to prowadzi do nieporozumień lub pomyłek.

Specyfikacja wymagań opisuje całą funkcjonalność, jaką powinno spełniać oprogramowanie i służy jako podstawa do pozyskania ofert. Specyfikacja wymagań przedstawia rozwiązanie programowe dostawcy i opisuje, w jaki sposób będą realizowane funkcje pożądane w specyfikacji wymagań.

Przepływ procesów w projektach ERP

Chętnie doradzimy Państwu przy profesjonalnym planowaniu projektu ERP dzięki naszej bezpłatnej wstępnej konsultacji ERP.

Wróć do słownika pojęć