« Back to Glossary Index

SaaS (software as a service) – model udostępniania oprogramowania/aplikacji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności posiadania własnego serwera czy specjalistycznej infrastruktury. Dostawca usługi zarządza oprogramowaniem i zapewnia jego stałą aktualizację, udostępniając je w tzw. chmurze. Klienci SaaS mogą dzięki temu znacznie obniżyć koszty oraz wdrażać rozwiązania biznesowe znacznie szybciej niż w przypadku samodzielnego utrzymywania systemu.

Wróć do słownika pojęć