« Back to Glossary Index

Produkcja, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje produkty lub usługi w fazie tworzenia, na które poniesiono nakłady finansowe, lecz jeszcze nie osiągnęły statusu wyrobów gotowych.

Wróć do słownika pojęć