« Back to Glossary Index

Produkt otrzymywany w którejś z faz produkcji, znajdujący się w stanie przetwarzania i przeznaczony do dalszej obróbki. Półprodukt posiada własną kartę technologiczną.

Źródło: Symfonia

Wróć do słownika pojęć