« Back to Glossary Index

Produkt nieukończony (nadający się do dalszej obróbki), który przeszedł okresowe fazy procesu technologicznego i nadaje się do zmagazynowania, czyli można go zewidencjonować ilościowo i wartościowo. Produkt niespełniający tych wymogów zaliczany jest do produkcji w toku.

Wróć do słownika pojęć