« Back to Glossary Index

Rachunkowość lub też oprogramowanie księgowe, jest gałęzią administracji gospodarczej i służy do systematycznego rejestrowania, monitorowania i konsolidacji informacyjnej przepływów pieniędzy i usług wynikających z procesu wykonawstwa operacyjnego. Dzieli się na cztery podobszary rachunkowości wewnętrznej i zewnętrznej, statystyki gospodarczej i rachunkowości porównawczej oraz rachunkowości planistycznej.
Ważne podobszary rachunkowości dla MŚP

Z reguły obszary oprogramowania księgowego są wykorzystywane w małych i średnich przedsiębiorstwach, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego wymagań:

Księgowość zewnętrzna (prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, bilansów).
Rachunkowość zewnętrzna (księgowość) przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa na zewnątrz (rachunkowość finansowa).

Wewnętrzna księgowość lub controlling (księgowość kosztów i wyników oraz księgowość aktywów)
Rachunkowość wewnętrzna lub controlling zajmuje się planowaniem, kontrolą i koordynacją ocenianych procesów przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji jego sukcesu.

Wróć do słownika pojęć