« Back to Glossary Index

Omnichannel – prowadzenie sprzedaży w wielu kanałach, online i offline, z tą samą ofertą w każdym z nich. Celem tej strategii jest pełna integralność asortymentu, zgodna polityka cenowa, rabatowa i magazynowa oraz zapewnienie klientowi spójnego doświadczenia zakupowego w każdym miejscu styku z marką i produktem.

Wróć do słownika pojęć