« Back to Glossary Index

Przetwarzanie języka naturalnego, dziedzina nauki na styku informatyki, sztucznej inteligencji (AI) oraz językoznawstwa, która zajmuje się analizą, rozumieniem i generowaniem języka naturalnego, czyli języka używanego przez ludzi w codziennej komunikacji.

Głównym celem NLP jest stworzenie systemów, które potrafią rozumieć, interpretować i generować tekst w języku naturalnym w sposób zrozumiały dla człowieka. NLP ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak:

  1. Tłumaczenie maszynowe: Przekładanie tekstu z jednego języka na inny.
  2. Analiza opinii: Ocena nastrojów i opinii wyrażanych w tekstach, np. recenzje produktów.
  3. Rozpoznawanie mowy: Konwersja dźwięku na tekst oraz generowanie odpowiedzi w języku naturalnym.
  4. Ekstrakcja informacji: Wyciąganie istotnych informacji z nieustrukturyzowanego tekstu, np. relacji między obiektami czy danych.
  5. Sumaryzacja tekstu: Skracanie dłuższych tekstów do krótkich streszczeń, zachowując istotne informacje.
  6. Generowanie tekstu: Tworzenie nowych tekstów na podstawie analizy wcześniejszych danych, np. odpowiedzi chatbotów.
Wróć do słownika pojęć